U kunt zelf zoeken naar werk. Bijvoorbeeld via advertenties in de krant, bij het UWV, bij uitzendbureaus, via internet of via uw eigen netwerk. De gemeente en het UWV kunnen u helpen bij het vinden van werk. Zij kunnen u ook andere hulp bieden waarmee u uw kansen op werk vergroot. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het volgen van een opleiding met financiële ondersteuning. Als u hulp wilt, kunt u zich melden bij één van de sociale teams van de gemeente. Dat kan op verschillende manieren: binnenlopen, bellen, een contactformulier invullen.

Naar de contactmogelijkheden

De gemeente Bronckhorst ontvangt voor de uitvoering van haar re-integratieactiviteiten een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021 - 2027). Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU- burgers. Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden.

Ook interessant voor u?