Wanneer zonder schriftelijke toestemming van de gemeente een stukje gemeentegrond in gebruik is genomen, is er sprake van ongeregistreerd grondgebruik. Het kan zijn dat mensen zich hier niet eens van bewust van zijn of dat een vorige huiseigenaar zich de grond al had toegeëigend.

Uit inventarisatie blijkt dat ook binnen onze gemeente sprake is van ongeregistreerd grondgebruik. Om onduidelijkheid en ongelijke behandeling verder te voorkomen, gaan wij deze situatie herstellen.

Het benaderen van inwoners die ongeregistreerd gebruik maken van gemeentegrond wordt in fasen uitgevoerd. De looptijd van het project is ongeveer vier jaar.

Waarom wil de gemeente ongeregistreerd grondgebruik beëindigen?

Ongeregistreerd gebruik van gemeentegrond willen we aanpakken om een aantal redenen:

  • het waarborgen van de rechtsgelijkheid van inwoners. Het is niet eerlijk als de ene inwoner gemeentegrond kosteloos in gebruik neemt, terwijl een ander de grond koopt.
  • het moet voor ons mogelijk zijn om het publiek eigendom te beschermen (dit is een wettelijke taak)
  • in verstoring van de stedenbouwkundige eenheid en verlaging van de kwaliteit van de leefomgeving te voorkomen
  • om de (verkeers)veiligheid te bevorderen

U hebt gemeentegrond in gebruik, welke mogelijkheden hebt u nu?

Wij beoordelen aan de hand van ons groenbeleid hoe we het gebruik van de grond kunnen legaliseren. De opties die wij u bieden zijn afhankelijk van de locatie en de beheerbaarheid van het stuk grond. Ook kijken we of er geen belangrijke kabels en leidingen lopen of een andere functie heeft. De opties zijn:

  • u kunt de grond kopen tegen een gereduceerde m2-prijs die geldt tijdens dit traject
  • u kunt de grond teruggeven

Soms is verkoop niet mogelijk, omdat de grond tot de hoofdgroenstructuur behoort of dat er belangrijke kabels en leidingen lopen. Is de grond niet goed door ons te beheren, dan kan bruikleen een passende oplossing zijn.

Koop

Wilt u de grond kopen? De grootte en de ligging van het perceel bepalen de prijs per m2.

Verkoopprijzen
 Voorkant (p/m²)Zijkant (p/m²)Achterkant (p/m²)
Perceel groter dan 50 m²€ 40,-€ 60,-€ 60,-
Perceel kleiner dan 50 m²€ 25,-€ 25,-€ 25,-

De prijs is exclusief (2 %) overdrachtsbelasting. De kosten voor kadastrale inmeting en notaris zijn voor de koper. Wij kunnen u een indicatie geven van de bijkomende kosten.

Teruggave

Wilt u de grond niet kopen en de grond is goed door ons te beheren dan nemen wij de grond terug in beheer. Samen met u maken wij afspraken over eventuele ontruiming en de planning daarvan.

Heeft u gemeentegrond in gebruik, maar bent u nog niet benaderd?

Het benaderen van inwoners die ongeregistreerd gebruik maken van gemeentegrond wordt in fasen uitgevoerd. De looptijd van het project is ongeveer vier jaar. Wanneer u gemeentegrond in gebruik heeft en deze graag wilt kopen kunt u ook zelf een verzoek indienen. Neemt u hierover contact met ons op via het contactformulier onder vermelding van 'Koop gemeentegrond'.

Heeft u geen grond in gebruik, maar wilt u wel snippergroen kopen?

Kijk dan voor meer informatie op de pagina 'Grond kopen, huren of pachten.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen na het lezen van deze pagina? Neem contact met ons op.