De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Soms kunt u een stuk grond kopen of huren. Bijvoorbeeld bouwkavels of groenstroken.

Bouwkavels

De gemeente verkoopt kavels voor nieuwbouw van woningen én bedrijven.

Bekijk aanbod bouwkavels in Bronckhorst

Groenstrook

Interesse in aankoop groenstrook? Vraag het direct aan

Aan de verkoop van groenstroken zijn voorwaarden verbonden deze staan in de 'Beleidsregels uitgifte openbaar groen'. Deze beleidsregels vindt u onder het kopje 'Lokale regelgeving'.

Is er mogelijk bij u sprake van ongeregistreerd grondgebruik?

Dan komt er iemand mogelijk bij u langs of u wordt op een andere manier benaderd. U kunt ook zelf met ons hierover in contact treden. Leest u dan verder op de pagina over 'Ongeregistreerd grondgebruik'.

Tip

Onderzoek vooraf of u het stuk grond dat u wilt kopen voor uw doel kunt gebruiken. Ga na wat u wel en niet mag doen met de grond. U kunt op ruimtelijkeplannen.nl(externe link) zien welke bestemming de grond heeft.

Kosten

De prijzen zijn vastgesteld in de 'Grondprijzenbrief'. Deze vindt u onder het kopje 'Lokale regelgeving'.