U kunt niet altijd doen wat u wilt met onroerend goed. Bijvoorbeeld als u woont in een monumentenpand. Ook kan de gemeente een voorkeursrecht hebben om uw eigendom te kopen. Dit soort beperkingen zijn publiekrechtelijke beperkingen.

Alle publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken moeten geregistreerd zijn, dit doet het Kadaster.

Via de website van het Kadaster kunt u eigendomsinformatie opvragen over een Kadastraal perceel. Bij deze informatie wordt dan tevens aangegeven of er een publiekrechtelijke beperking op het perceel rust en waar u dan moet zijn om informatie over de beperking te krijgen.

Ook interessant voor u?