U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, zoals een woning, bedrijfspand of grond. U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand of grond gebruikt.

U ontvangt de aanslag onroerendezaakbelasting eenmaal per jaar. U ontvangt de aanslag van Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente), die het heffen en innen van gemeentelijke belastingen en de WOZ voor Bronckhorst verzorgt. U betaalt dus aan GBTwente, via een betalingsopdracht of automatische incasso.

Tarieven

Elk jaar wordt de waarde van woningen en andere onroerende zaken getaxeerd. Dit heet de economische- of WOZ-waarde. Deze waarde wordt gebruikt om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen. Tarieven onroerendezaakbelasting in % van de WOZ-waarde:

  • Eigenaar woning : 0,0871%
  • Eigenaar niet-woning: 0,2129%
  • Gebruiker niet-woning: 0,1634%
  • Totaal voor een niet-woning: 0,3763%

Bij de aanslag wordt uitgegaan van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

Voor het gebruiken en/of bezitten van een pand of perceel grond betaalt u onroerendezaakbelastingen. Er zijn twee soorten onroerendezaakbelasting:

  • eigenarenbelasting: de eigenarenbelasting wordt opgelegd als u op 1 januari van het belastingjaar het genot heeft van een onroerende zaak krachtens eigendom, bezit of beperkt recht. Hiertoe behoren ook het recht van opstal, het recht van gebruik en bewoning, vruchtgebruik en erfpacht
  • gebruikersbelasting: de gebruikersbelasting wordt uitsluitend opgelegd als u op 1 januari van het belastingjaar gebruiker bent van grond of een pand welke valt onder de categorie ‘niet-woningen’

Compensatie OZB

Wij steunen en waarderen de vrijwillige inzet van onze inwoners en stimuleren hen zich met maatschappelijke initiatieven in te blijven zetten voor de Bronckhorster samenleving. In dat kader kunnen verenigingen met een eigen accommodatie vanaf 1 januari 2018 verzoeken tot compensatie van de OZB. Bij toekenning compenseren we het volledige OZB-bedrag voor het eigenaars- en/of gebruikersdeel. Meer informatie en de mogelijkheid om compensatie aanvragen vindt u op de pagina 'Compensatie OZB'.

Vragen of bezwaar maken?

Met vragen over de OZB kunt u terecht bij GBTwente. Op www.gbtwente.nl(externe link) vindt u antwoord op veel gestelde vragen. U kunt er ook bezwaar maken en veel zaken digitaal regelen. Daarnaast kunt u uw vraag stellen via info@gbtwente.nl of 088 - 64 64 800.

Ook interessant voor u?