De belangrijkste reden om plaagdieren te bestrijden, is het beschermen van de volksgezondheid. Plaagdieren (zoals eikenprocessierupsen, wespen, steenmarters en ratten) kunnen ziektes veroorzaken en/of overbrengen. Ook bezorgen ze regelmatig op verschillende manieren overlast. De gemeente bestrijdt plaagdieren alleen op openbaar terrein en in gemeentelijke gebouwen of wanneer de plaagdieren een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. In alle andere gevallen bent u zelf verantwoordelijk voor voorkoming of bestrijding.

Steenmarters

Steenmarters zijn beschermde dieren. Sommige mensen vinden het een bijzonder dier, voor anderen leidt de aanwezigheid van de steenmarter echter tot overlast. Vaak is dit geluidsoverlast, maar ook stankoverlast en beschadiging van kabels zijn veelgehoorde klachten.

De steenmarter is wettelijk beschermd, dit betekent dat u een steenmarter niet mag vangen, storen of doden. Ook het verstoren of vernielen van verblijfplaatsen is strafbaar. Op de website van de zoogdiervereniging vindt u meer informatie en leest u wat u kunt doen om overlast van steenmarters zoveel mogelijk tegen te gaan of te voorkomen.

Eikenprocessierups

Voor alle informatie over bestrijding van de eikenprocessierups in onze gemeente, kijkt u op de pagina 'Bestrijding eikenprocessierups'.

Ratten

Ratten kunnen ziektes op mensen overbrengen, waaronder de ziekte van Weil. Ratten kunnen verder schade veroorzaken door het eten van voorraden, het doorknagen van kabels en isolatiemateriaal. Door het graafwerk kunnen ze ook verzakkingen veroorzaken. Voedselresten (bijvoorbeeld een composthoop of kapotte container) trekken ratten aan. Ratten zijn alleseters en leven in vochtige milieus. Ze hebben elke dag water nodig en planten zich snel voort.

Ratten kunnen voorkomen worden door goede hygiƫne en door zo veel mogelijk voedselbronnen weg te nemen of af te schermen. De gemeente bestrijdt geen ratten op particulier terrein. Bij overlast van ratten kunt u zelf maatregelen nemen of een erkend bestrijdingsbedrijf inschakelen.

Bijennest of bijenzwerm

Heeft u overlast van bijen in of rondom uw huis? Of heeft u een bijenzwerm geconstateerd? Via Nederlandse Bijenhouders Vereniging kunt u een imker bij u in de buurt vinden. Als u op de kaart op een bijenkorf klikt, kunt u doorklikken naar de website van de desbetreffende imkerafdeling. Hier vindt u contactgegevens van imkers bij u in de buurt.

Wolven

Steeds vaker wordt de wolf gezien in de Achterhoek, onder andere in Zelhem en Vorden. Wat moet u doen als u een wolf tegenkomt? De kans om in Nederland een wolf in het wild tegen te komen is heel erg klein. Wolven zijn schuw en laten zich niet makkelijk zien. Bekijk de pagina 'Woont de wolf in de Achterhoek?' voor meer informatie.