U kunt een melding doen over ongemakken en ergernissen in uw woon- of leefomgeving. Denk hierbij aan bijvoorbeeld losliggende stoeptegels, vervuiling, geluidsoverlast (bijvoorbeeld van vuurwerk) of andere meldingen voor handhaving, zwerfvuil of andere zaken waar u last van heeft. Heeft u last van ratten, muizen, insecten of ander ongedierte? De gemeente bestrijdt ongedierte alleen op openbaar terrein of wanneer de plaagdieren een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. In alle andere gevallen bent u zelf verantwoordelijk voor voorkoming of bestrijding. Kijk ook op de pagina 'Overlast van dieren melden'.

Melding woon- en leefomgeving doorgeven

Spoedmelding buiten kantooruren

Wilt u spoedeisende zaken melden die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag? Belt u voor deze meldingen 06 13 10 07 77. Voor het melden van een storing aan het drukriool kijkt u op de pagina 'Storingsnummers'.

Waarvoor is dit formulier NIET bedoeld?

Dit formulier is niet bedoeld voor onderstaande meldingen.