Openbare informatie op een rij

U heeft recht op openbare informatie van de gemeente. Dit staat in de Wet open overheid(externe link) (Woo). De wet (ingevoerd medio 2022 en de opvolger van de Wob) verplicht (semi)overheden de komende jaren steeds meer informatie actief openbaar te maken. De wet geeft iedereen het recht op toegang tot publieke informatie, zoals bijvoorbeeld wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, b en w stukken, beleid, convenanten, jaarplannen en -verslagen, onderzoeken en beschikkingen. Veel is al openbaar via onder meer deze website, zoals organisatiegegevens, raadsstukken en collegebesluiten, omgevingsvergunningen(externe link) en wet- en regelgeving.