Openbare informatie op een rij

U heeft recht op openbare informatie van de gemeente. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). De wet (ingevoerd medio 2022 en de opvolger van de Wob) verplicht (semi)overheden de komende jaren steeds meer informatie actief openbaar te maken. De wet geeft iedereen het recht op toegang tot publieke informatie, zoals bijvoorbeeld wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, b en w stukken, beleid, convenanten, jaarplannen en -verslagen, onderzoeken en beschikkingen. Veel is al openbaar via onder meer deze website, zoals organisatiegegevens, raadsstukken en collegebesluiten, omgevingsvergunningen en wet- en regelgeving.

  • Wetten, (beleids)regels en verordeningen vindt u op lokaleregelgeving.overheid.nl. U ziet direct de actuele resultaten, maar u kunt ook oud beleid terugvinden
  • Aangevraagde vergunningen (en de besluiten hierop) vindt u op officielebekendmakingen.nl. U kunt direct zoeken binnen de resultaten. Of filteren op een rubriek, zoals omgevingsvergunning of ruimtelijk plan. U kunt ook gebruik maken van Berichten over uw buurt. U vindt dan direct de besluiten, plannen en vergunningsaanvragen in de buurt van uw adres. En u kunt zich aanmelden voor een e-mailservice, zodat u automatisch op de hoogte blijft van nieuwe besluiten en aanvragen
  • Bestemmingsplannen vindt u op ruimtelijkeplannen.nl. In een bestemmingsplan staat onder andere welke voorwaarden en regels er zijn voor het gebruik van woningen, bedrijven, andere gebouwen en wat er gebouwd mag worden.
  • Raadsinformatiesysteem. U kunt hier raadsvergaderingen terugkijken.
  • Open data-portaal. Hier vindt u veel soorten gegevens.