Wet open overheid (woo)

Wet open overheid

U heeft recht op openbare informatie van de gemeente. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). De wet (ingevoerd medio 2022 en de opvolger van de Wob) verplicht (semi)overheden de komende jaren steeds meer informatie actief openbaar te maken.

Hoe werkt het?

Bronkhorst uiterwaarden