Procedure evenementenaanvraag

Melding klein evenement

Voor kleine evenementen volstaat het indienen van een melding. Kleine evenementen zijn evenementen waarbij het niet waarschijnlijk is dat de activiteiten die plaats vinden leiden tot risico’s. Of sprake is van een klein evenement kan worden gecontroleerd met de vergunningcheck evenementen. Voor kleine evenementen geldt de volgende procedure:

 • De melding wordt (digitaal) ingediend via onze website: Melding klein evenement.
 • Ten minste vier weken voordat het evenement plaats vindt moet een melding worden ingediend.
 • Nadat de melding is ingediend, wordt automatisch via de e-mail een bewijs van ontvangst gestuurd.
 • De gemeente beoordeelt binnen 14 dagen of de melding terecht is ingediend.
 • Is de melding terecht ingediend? De e-mail die is ontvangen als bewijs van ontvangst is dan tevens het bericht dat de melding is geaccepteerd.
 • Is de melding ten onrechte ingediend? Dan nemen wij contact op. De aanvrager wordt dan verzocht een aanvraag voor een evenementenvergunning in te dienen.
 • Een melding die terecht is ingediend wordt door ons gepubliceerd op https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.

Indien u hulp wilt bij het invullen van een digitale melding, neemt u dan contact op met ons via (0575) 75 02 50.

Vergunni​ng evenement

Voor het organiseren van activiteiten en evenementen is een vergunning nodig. Voor een beperkt aantal activiteiten is geen vergunning nodig of kan worden volstaan met het indienen van een melding. Met de vergunningcheck evenementen kan worden beoordeeld of voor een evenement een evenementenvergunning nodig is.

Voor evenementen waarvoor een vergunning nodig is, geldt de volgende procedure:

 • De aanvraag wordt (digitaal) ingediend via onze website: Evenementenvergunning.
 • Ten minste 12 weken voordat het evenement plaatsvindt moet de aanvraag voor een evenementenvergunning worden ingediend.
 • Direct nadat de aanvraag is ingediend wordt automatisch, via de e-mail een bewijs van ontvangst gestuurd.
 • Binnen 8 weken ontvangt de aanvrager bericht of:
  • de gemeente nog aanvullende gegevens nodig heeft;
  • de gemeente meer tijd nodig heeft voor het beoordelen van de aanvraag;
  • wat het besluit van de gemeente is.
 • Aan de vergunning worden voorschriften verbonden waaraan de evenementenorganisatie zich moet houden.
 • Het besluit wordt door ons gepubliceerd in het huis-aan-huisblad ‘Contact’ en op https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.
 • Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Dit kan online via de pagina Bezwaar maken
 • In een dringend geval kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Zo kan, in afwachting van de beslissing op bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit worden voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl.