Provincie Gelderland en de gemeente Bronckhorst gaan op de Wehlsedijk en op de Hummeloseweg in Laag-Keppel een eenrichtingsweg instellen. Deze maatregel is een proef van 1 jaar en is onderdeel van de gebiedsaanpak Hummelo-Keppel-Drempt. Dit moet de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de kom van Laag-Keppel verbeteren. Als deze proef na 1 jaar goed blijkt te werken, wordt de maatregel definitief. 

Overeenstemming over een proef met twee éénrichtingswegen was er in het bestuurlijk overleg van 4 maart 2024 tussen onze gemeente, gemeente Doetinchem, gemeente Zevenaar en provincie Gelderland. Afgelopen maand maakten provincie Gelderland en Bronckhorst een opzet hoe de proef met de éénrichtingswegen eruit komt te zien. De plannen gaan over de provinciale weg N814, de Hummeloseweg in Laag-Keppel en enkele andere wegen van de gemeente in het gebied.

Opzet proef eenrichtingswegen

Op zowel de Wehlsedijk (provinciale weg) en de Hummeloseweg (gemeentelijke weg) stellen wij een eenrichtingsweg in. Op de Wehlsedijk komt eenrichtingsverkeer vanaf het Heggenveld tot het Toeristisch Overstap Punt (TOP). Op de Hummeloseweg vanaf Jan de Jagerlaan tot aan de Hessenweg. Op de Hummeloseweg tussen N317 en Jan de Jagerlaan kan verkeer in beide richtingen blijven rijden. Dat geldt ook voor de Dorpsstraat in Laag-Keppel.  

Proef van 1 jaar

Met de invoering van de 2 éénrichtingswegen neemt het verkeer op de IJsselweg/Jonker Emilweg en Eldrikseweg waarschijnlijk toe. Dit kan tot verkeersonveilige situaties leiden. Als wegbeheerder van deze weg gaan wij daarom een landbouwsluis op de IJsselweg aanleggen om het gebruik van de weg te verminderen en de weg daarmee veilig te houden. Dit is een proef voor de duur van 1 jaar. Als deze oplossingsrichting goed werkt, wordt deze definitief. We houden rekening met de bereikbaarheid van de camping Siebieverden op de IJsselweg.

Start in 2025

Provincie en gemeente Bronckhorst willen zo snel mogelijk met de proeven van de eenrichtingswegen starten. De verkeersonveiligheid op de Dorpsstraat neemt de laatste maanden sterk toe, door de toename en het weggedrag van het verkeer. Op 4 juni stelde Gedeputeerde Staten de lijst met de meest onveilige verkeersknelpunten in Gelderland vast. Op de lijst van 33 plekken staat ook de Dorpsstraat in Laag-Keppel.  

Het instellen van de éénrichtingswegen kan niet eerder dan het 2e kwartaal van 2025. Op diverse gemeentelijke- en provinciale wegen in de omgeving zijn werkzaamheden en er staat groot onderhoud aan de bruggen over de Oude IJssel gepland ter hoogte van Laag-Keppel en Hoog-Keppel. Ook moeten er nog verkeersbesluiten genomen worden over de éénrichtingswegen en de landbouwsluis in de IJsselweg. Pas als deze onherroepelijk zijn kan de inrichting plaatsvinden. De klankbordgroep en direct betrokkenen zijn hierover geïnformeerd. 

Meer informatie over 'Gebiedsaanpak verkeer Laag-Keppel'