U kunt de gemeente vragen uw gegevens te veranderen, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Dat kan in deze situaties:

  • als uw gegevens niet kloppen
  • als uw gegevens niet compleet zijn
  • als u vindt dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarvoor de gemeente ze heeft verzameld
  • als de gemeente uw gegevens in strijd met de wet gebruikt

Hebt u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door de gemeente vanwege bijzondere omstandigheden? Dan kunt u dit ook aangeven. Beschrijft u dan wel duidelijk wat die bijzondere omstandigheden zijn.

Soms moeten wij gegevens van de wet bewaren. In dat geval kunt u geen gebruikmaken van het recht op verwijdering. Bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een uitkering of voor subsidie.

DigiD linkVerzoek om correctie of verwijdering van persoonsgegevens