De gemeente zorgt voor aansluiting van het openbare riool op privéterrein. Is uw woning of bedrijf niet aangesloten op de riolering? Dan vraagt u een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

De gemeente verzorgt dan de aansluiting voor vuilwater tot aan de perceelgrens van uw terrein. Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering. De afvoer van het hemelwater gaat niet via het riool, dit water moet u infiltreren op eigen terrein.

Rioolaansluiting of duiker aanleggen/wijzigen (met DigiD of eHerkenning niveau 2+)

De stappen:

  1. binnen twee weken na indienen van de aanvraag bekijkt de gemeente de situatie ter plekke
  2. de gemeente beoordeelt of de aansluiting gemaakt kan worden
  3. indien dit mogelijk is, ontvangt u een (akkoord)brief met vermelding van de kosten voor het aanbrengen van de aansluiting
  4. wanneer u akkoord gaat, moet de brief ondertekend retour gezonden worden
  5. na ontvangst van de ondertekende (akkoord)brief wordt de aansluiting gemaakt
  6. na uitvoering ontvangt u een factuur met de in de akkoordbrief vermelde kosten

Ook interessant voor u?