Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030

In 2030 wil de gemeente Bronckhorst energieneutraal zijn. Dit betekent dat we net zoveel duurzame energie zelf opwekken als dat we verbruiken. Inwoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties leveren een belangrijke bijdrage aan deze gezamenlijke energie-opgave. Zo werken we aan een duurzame en leefbare woon- en werkomgeving, waar iedereen zich thuis voelt en aan mee kan doen.

Weten wat in Bronckhorst al is gedaan en waar nog kansen liggen? Bekijk dan deze animatiefilm.

Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030

De Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 is een daadkrachtig actieplan om samen met inwoners, ondernemers en organisaties te werken aan de energie-opgave. De routekaart geeft de kaders aan waaraan initiatieven voor opwek van zonne- en windenergie moeten voldoen, op welke manier de samenleving wordt betrokken bij plannen en wat de ruimtelijke randvoorwaarden en procedures zijn.

Interactieve routekaart

Reacties inwoners

Inwoners, lokale ondernemers en diverse organisaties dachten actief mee over de Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030. Het inwonerpanel ‘Bronckhorst spreekt’ werd bevraagd, er waren bewonersbijeenkomsten (energierally’s) in diverse kernen en gesprekken met experts. Deze uitkomsten vormden input voor de routekaart.

In opdracht van de raad ging de gemeente verder in gesprek over participatie bij het besparen en opwekken van energie. De routekaart is nu verrijkt met een participatiehandreiking.

Onze richting

Op de route naar een energieneutrale gemeente hanteren we een aantal uitgangspunten:

  •   Duurzame maatregelen moeten voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn.
  •   We stellen hoge eisen aan lokaal eigenaarschap en participatie.
  •   We zetten maximaal in op energiebesparing.
  •   We willen alle geschikte daken maximaal gebruiken voor de opwek van zonne-energie.
  •   Voor de resterende energievraag zetten we alle mogelijke duurzame bronnen in: uit de bodem, het water, biomassa, wind en de zon.
  •   We wekken uiteindelijk niet meer op dan de eigen energievraag.

Vanwege het unieke landschap staat Bronckhorst zonnevelden tot 2 megawatt toe, bij voorkeur gecombineerd met de versterking van natuur. Naast deze zonneparken zijn windmolens noodzakelijk om onze ambitie om energieneutraal te zijn in 2030 te behalen.

De raad nam in juli 2021 het Bronckhorster beleidskader voor windenergie aan. Hiermee liggen de lokale spelregels voor windenergie vast. Meer informatie vind je op www.bronckhorst.nl/windenergie.