Buiten spelen is belangrijk. Hoe kunnen we onze bestaande speelplekken het beste inrichten? In 2013 hebben wij het Speelruimteplan opgesteld voor een betere verdeling van de speelplekken in Bronckhorst. Ons uitgangspunt is één uitdagende centrale speelplek per kern of speelwijk voor kinderen van verschillende leeftijden. Daar omheen liggen op basis van kind aantallen kleinere speelplekken (steunplekken).

Aan de slag in Vorden

Samen met OBB spelmakers + ruimtedenkers nemen we dit jaar alle speelplekken in Vorden onder de loep. We zijn begonnen met het in kaart brengen van de speelplekken in Vorden. Op basis van het huidig aantal kinderen in Vorden (januari 2023) is een nieuwe dorpskaart opgesteld.

Op de dorpskaart zijn de openbare speel- en sportplekken in Vorden te zien. Er zijn momenteel nog 17 speelplekken, waaronder 4 centrale speelplekken en 13 steunplekken. Door de speelplekken te categoriseren wordt samenspel gestimuleerd. Ook kan dit meer uitdaging en afwisseling geven in speelwaarde in de buurt.

Bijlage(n)

Reactienota

In maart en april organiseerden zij 4 aanloopmiddagen. Tijdens deze aanloopmiddagen kon je jouw reactie en ideeën kenbaar maken. Deze reacties zijn samengevoegd in de reactienota ‘Analyse participatie Vorden’. Het document is opgenomen in de bijlage.

Voor 3 (centrale) speelplekken wordt een nieuw ontwerp opgesteld. De reacties uit de reactienota dienen als basis voor het ontwerp. De voorlopige ontwerpen worden ook op deze pagina gepubliceerd.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via info@bronckhorst.nl of (0575) 75 02 50.

Speelruimteplan 2013

Het speelruimteplan is opgesteld in 2013, bekijk het totale plan inclusief kaarten op de pagina 'Speelruimteplan' (onderaan de pagina). De aanleiding van het speelruimteplan is de veranderende bevolkingssamenstelling van Bronckhorst, minder jonge mensen en meer ouderen. Dit heeft invloed op de benodigde speelruimtes in de gemeente. Doordat het aantal kinderen afneemt, zijn er minder speelplekken nodig. In Bronckhorst willen we de speelruimte evenredig verdelen over de kernen. Deze eerlijke verdeling is er nu in mindere mate, de speelplekken liggen daar waar de voormalige gemeentes deze hebben aangelegd. Gemeente Bronckhorst had (nog) geen beleid voor speelruimte. Deze redenen zijn doorslaggevend geweest om, juist in een tijd van bezuinigingen, een speelruimteplan op te stellen waarin een basisniveau speelruimte is vast gelegd. Door het vastleggen van dit basisniveau is duidelijk dat gemeente Bronckhorst buiten spelen belangrijk vindt en daar aandacht voor heeft. We willen dat speelruimte aanwezig is op de plekken waar kinderen wonen. In het speelruimteplan is het aantal kinderen in de verschillende kernen en benodigde speelruimte geanalyseerd. Deze zijn samengebracht in een basisniveau voor speelruimte. In een wijk of dorp met:

  • minder dan 30 kinderen behouden wij geen speelplek maar informele speelruimte
  • tussen de 30 en circa 100 kinderen behouden wij een kleine speelplek
  • rond de 100 kinderen behouden wij een centrale speelplek, met iedere 50 kinderen extra een kleine speelplek extra.

De norm kan wordt weergegeven in de onderstaande figuur.

Aantal kinderen in speelwijk of dorp

Reeds afgerond

De speelruimtes in de dorpen Steenderen, Voor- en Achter-Drempt, Bronkhorst, Halle, Hengelo, Hoog- en Laag-Keppel, Hummelo, Keijenborg, Kranenburg, Olburgen, Toldijk, Velswijk en Zelhem zijn al ingevuld volgens de richtlijnen van het speelruimteplan. Veel speelplekken die verwijderd zouden worden, zijn geadopteerd door inwoners.