Woningbouwlocatie Zelhem Het Loo

Op 30 november maakten we kennis met de buurt van woningbouwlocatie Zelhem Het Loo en praatten we hen bij over de aanpak en ruimtelijke visie voor woningbouw op deze locatie. Op 14 december kon iedereen die geïnteresseerd was in de plannen voor deze locatie aansluiten bij een digitale informatiebijeenkomst. De gegeven presentaties en de antwoorden op de vragen die de deelnemers stelden in de chat kunt u hier terugkijken.

Tijdens het buurtgesprek en de algemene digitale infoavond deden wij de oproep om u te melden* als u geïnteresseerd bent in bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) voor een starterswoning of een seniorenwoning op de nieuwe woningbouwlocatie Zelhem Het Loo. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap wil eigenlijk niets anders zeggen dan dat u samen met een groepje mensen in een stichting een woonproject gaat realiseren. Binnen dit concept maakt u een gezamenlijk ontwerp en denkt u met elkaar na over een gemeenschappelijke woonomgeving binnen het plan voor Zelhem Het Loo.

* De inschrijving voor interesse in CPO is inmiddels gesloten.

Startnotitie uitbreidingslocatie Zelhem

B en w hebben op 19 juli 2022 de startnotitie voor de woningbouwlocatie in Zelhem vastgesteld. De startnotitie staat onderaan deze pagina bij de bijlagen.

Een startnotitie is een document vanuit de gemeente voor ontwikkelaars dat op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie beschrijft. De uitgangspunten komen voort uit vastgesteld beleid van de gemeente op verschillende onderdelen, zoals wonen, landschap, duurzaamheid, gezondheid enz. Ook staat er een planning in. Het zijn de kaders voor de gesprekken die de gemeente vanuit haar regierol voert met de ontwikkelaars. De startnotitie is nog geen concrete invulling van de woningen op de locaties. De stappen voor concrete invulling, zoals het maken van een ruimtelijke visie en vervolgens een locatiepaspoort volgen nog er zullen zeker nog zaken (ook uit de startnotities) gaan veranderen.