Bestemmingsplanprocedure gestart

B en w besloten op 19 december 2023 te starten de bestemmingsplanprocedure die nodig is voor de ca. 130 woningen in het nieuwbouwplan Zelhem Het Loo. Ca. 70% van de woningen valt in de betaalbare categorie, waarvan 30% sociale huur en 15% zorgwoningen. Het plan bestaat onder andere uit ca. 38 sociale huur, 26 zorgwoningen, 27 starterswoningen, 10 twee-onder-één kapwoningen, 24 seniorenwoningen en 5 vrijstaande woningen. Van de starters- en seniorenwoningen zijn 12 starterswoningen en 13 seniorenwoningen bestemd voor collectief particulier opdrachtgeverschap*). Al met al kent het plan een mooie mix van woningen. Vanaf 21 december 2023 ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om formeel te reageren. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad in het voorjaar de bestemmingsplanherziening. De gemeenteraad moet het bestemmingsplan vaststellen. Als de procedure meezit kan de bouw in het najaar 2024 starten.

De inschrijving voor een CPO starterswoning of een CPO levensloop bestendige woning is gesloten. Begin 2024 krijgen de mensen die staan ingeschreven een uitnodiging voor een informatieavond met een toelichting op de uitgangspunten en de toewijzing voor de woningen.

Voorlopig Verkavelingsontwerp Zelhem Het Loo

B en w stelden op 19 december 2023 het Voorlopig verkavelingsontwerp (VO) vast. Het VO is gebaseerd op de op 27 juni 2023 vastgestelde ruimtelijke visie. Het VO is een uitwerking van de ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling van deze nieuwe woningbouwlocatie. Daarnaast vormt het VO de basis voor het ontwerp bestemmingsplan. Het VO laat zien hoe de woningen zijn ingepast in het groen en een nieuwe uitnodigende buurt vormen. Het VO is breed afgestemd en onder andere besproken en afgestemd met de Klankbordgroep uit Zelhem. 

Voorlopig Verkavelingsontwerp Zelhem het Loo

Informatie-inloop voorlopig ontwerp op 6 december 2023

Buren rond de locatie en belangstellenden konden tijdens een inloopavond op 6 december het voorlopig ontwerp van de locatie bekijken. Rond de 300 mensen kwamen langs om zich te laten informeren. De geslaagde avond organiseerden wij samen met lokale projectontwikkelaar Gro.Zel, wooncorporatie ProWonen en zorgorganisatie Markenheem. 

Welke besluiten zijn nog meer nodig?

B en w behandelen op korte termijn:

  • De samenwerkingsovereenkomst met Gro.Zel de ontwikkelaar
  • De grondexploitatie 

De gemeenteraad gaat deze voorstellen samen met het ontwerp bestemmingsplan naar verwachting in het voorjaar 2024 behandelen. 

Ruimtelijk visie Woningbouwlocatie Zelhem Het Loo

B en w van Bronckhorst stelden de ruimtelijke visie voor woningbouwlocatie Zelhem Het Loo vast op 27 juni 2023. De gemeenteraad gaf begin juni 2023 aan geen wensen en bedenkingen te hebben voor deze uitgewerkte versie.  In de ruimtelijke visie staan de ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling van deze nieuwe woningbouwlocatie. De ruimtelijke visie laat zien hoe de benodigde woningen een nieuwe uitnodigende buurt vormen. 
De ambitie is om een duurzame woonwijk te maken dat past bij het dorpse karakter van Zelhem en het groene karakter versterkt. Op de locatie komt veel ruimte voor waterberging, waarbij ook de waterproblemen van de Bloemenbuurt in dit plangebied worden opgelost. 

Buurtbijeenkomsten

Op 30 november 2022 maakten we kennis met de buurt rond woningbouwlocatie Zelhem Het Loo en praatten we hen bij over de aanpak en ruimtelijke visie voor woningbouw op deze locatie. Op 14 december 2022 kon iedereen die geïnteresseerd was in de plannen voor deze locatie aansluiten bij een digitale informatiebijeenkomst. De gegeven presentaties en de antwoorden op de vragen die de deelnemers stelden in de chat kunt u hier terugkijken.
Tijdens het buurtgesprek en de algemene digitale infoavond konden geïnteresseerden in het bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) van een starterswoning of een seniorenwoning op Zelhem Het Loo zich melden. Deze inschrijving is gesloten.