Wilt u een in- of uitrit aansluiten vanuit een perceel op de openbare weg, dan hebt u mogelijk een omgevingsvergunning nodig.

Doe via het Omgevingsloket een vergunningcheck. U kunt uw aanvraag direct online indienen (met uw DigiD of eHerkenning). Bij uw aanvraag heeft u een foto van de bestaande situatie én een schets van de gewenste situatie nodig.

Vergunningcheck uitrit en aanvraag via Omgevingsloket online

Beslissing

Of u een omgevingsvergunning krijgt voor de aanleg van een uitrit hangt af van de volgende zaken:

  • de bruikbaarheid van de weg
  • het veilig en doelmatig gebruik van de weg
  • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving
  • de bescherming van de groenvoorziening in de gemeente

Op basis van hiervan kan de gemeente een vergunning toestaan of weigeren. Wilt u bijvoorbeeld een uitrit aanleggen en aansluiten op een drukke hoofdontsluitingsweg, dan weigert de gemeente uw vergunning waarschijnlijk vanwege de verkeersveiligheid.

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kunt u rechtstreeks tegen een besluit in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Kosten

Het aanvragen van de vergunning kost € 52,00. De kosten van de aanleg zijn afhankelijk van de locatie.

  • binnen de bebouwde kom: de in de akkoordbrief vermelde kosten voor het aanbrengen van de uitweg worden in rekening gebracht bij de aanvrager
  • buiten de bebouwde kom: de aanvrager legt de uitweg zelf aan