Let op: Op dit moment worden niet alle woningbouwplannen in behandeling genomen. Zie de pagina Prioritering Woningbouw.

Op 14 december 2021 deelden wij het mooie nieuws dat wij ruimte willen maken voor 1.700 – 2.200 extra woningen in de periode 2020 – 2030. Dit betekent dat veel mensen met hun woonwensen aan de slag kunnen. Het besluit is een complex meerjarenplan (10 jaar) dat we in zorgvuldig stap voor stap uitwerken. Zodra we nieuws hebben, brengen we dat uiteraard actief naar buiten. Bent u geïnteresseerd in deze ontwikkeling, volg dan zeker onze gemeentekanalen (gemeentepagina in h-a-h-blad Contact, deze website en onze social media). U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief Wonen in Bronckhorst via onderstaande knop.

Aanmelden nieuwsbrief Wonen in Bronckhorst

Een aantal vragen en antwoorden staan hier op een rij.

Is het besluit over de extra woningen al definitief?

Ja. De gemeenteraad besloot dit op 27 januari 2022. Dit besluit voor 1.700 tot 2.200 woningen tot 2030 is een aanvulling op onze eerder geactualiseerde woonvisie ‘Ruimte voor wonen in Bronckhorst 2019-2025’. Het betekent dat er dan ruimte komt voor meer woningen, ook in de periode ná 2025. Het gaat niet alleen om nieuwbouw, maar bijvoorbeeld ook het omvormen van (bedrijfs)vastgoed of woningsplitsing. De gemeente blijft goed kijken wat de woning bijdraagt aan het algemene woondoel: betaalbare duurzame woningen voor starters, senioren en jonge gezinnen en passend in de omgeving.

Wat zijn de mogelijkheden voor/in het buitengebied?

In het buitengebied zijn verschillende mogelijkheden voor woningbouw. Zo zijn er mogelijkheden om een agrarische erf om te vormen naar een woonerf, woningsplitsing, het realiseren van een woning in een bestaand bijgebouw en wonen op (nieuwe) landgoederen. De verschillende mogelijkheden vindt u in de notitie Verruiming woningbouw in het buitengebied.

Ik heb interesse in een woning; kan ik mij inschrijven?

Initiatiefnemers, eigenaren en/of ontwikkelaars treden zelf met plannen naar buiten. De gemeente houdt geen inschrijflijsten bij. Wij gaan ook geen woningen bouwen of verkopen. Een plaatselijke makelaar is vaak op de hoogte van plannen en kan u misschien verder helpen.

Zijn er gemeentelijke kavels beschikbaar waarop gebouwd kan worden?

Mocht de gemeente kavels gaan uitgeven voor woningbouw, dan melden wij dat uiteraard via onze gemeentelijke communicatiekanalen (website, nieuwsbrief, sociale media en in h-a-h-blad Contact).

Zijn er nieuwbouwprojecten waar ik me voor kan inschrijven?

De plannen zijn van initiatiefnemers, eigenaren en/of ontwikkelaars.

Wij ontwikkelen als gemeente geen woonprojecten en bouwen en verkopen geen huizen. Ook houden we geen inschrijflijsten bij. Een plaatselijke makelaar is vaak op de hoogte van plannen en kan u misschien verder helpen.

Als u geïnteresseerd bent in nieuwbouwprojecten van de woningcorporaties (sociale huurwoningen), dan kunt u zich het beste rechtstreeks tot ProWonen of Sité Woondiensten wenden.

De CPO-projecten (starterswoningen in collectief particulier opdrachtgeverschap) in de vier grote kernen Zelhem, Hengelo, Vorden en Steenderen zijn vol en verkocht. In Toldijk, Hummelo en Halle zijn de projecten voor starterswoningen in voorbereiding.  

Ik heb een woningbouwinitiatief ingediend; hoe staat het daarmee?

In de afgelopen maanden zijn erg veel aanvragen binnengekomen. Helaas kunnen wij met het beschikbare aantal medewerkers niet meteen alle plannen in behandeling nemen. De behandeltermijn loopt fors op. U heeft er wellicht in de media over gehoord dat het voor alle betrokken sectoren (bouw, gemeenten etc.) moeilijk is om specialisten te vinden. Daarom is onze werkwijze tijdelijk anders. Wij kiezen ervoor om nieuwe plannen die een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van het huizentekort voorrang te geven. Lees meer over de prioritering. Maar ook bij deze woningbouwplannen kan het 8 maanden tot een jaar duren voordat er een eerste beoordeling is. Natuurlijk houden wij alle indieners van plannen op de hoogte over het verloop van hun verzoek.

Als ik een aanvraag voor het realiseren van een woning wil doen, waar moet ik dan rekening mee houden?

Informatie over de voorwaarden voor het indienen van een plan leest u hier. Verder is het ook goed om te weten dat wij op dit moment veel aanvragen binnenkrijgen en alle plannen niet meteen in behandeling kunnen nemen. De behandeltermijn loopt fors op. U heeft er wellicht in de media over gehoord dat het voor alle betrokken sectoren (bouw, gemeenten etc.) moeilijk is om specialisten te vinden. Daarom is onze werkwijze tijdelijk anders. Wij kiezen ervoor om nieuwe plannen die een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van het huizentekort voorrang te geven. Lees meer over de prioritering. Maar ook bij deze woningbouwplannen kan het een jaar duren voordat er een eerste beoordeling is. Natuurlijk houden wij alle indieners van plannen op de hoogte over het verloop van hun verzoek.

Hoelang duurt het voordat ik bericht krijg als ik een aanvraag woningbouw heb ingevuld?

Wij kunnen u geen concrete termijn geven. In de afgelopen maanden zijn erg veel aanvragen binnengekomen. Daardoor duurt het langer voor wij nieuwe aanvragen in behandeling kunnen nemen. Houdt u rekening met enkele maanden vertraging. Wij werken zo snel mogelijk, maar zorgvuldigheid staat voorop.

De gemeente wil vooral woningen toevoegen in de grote kernen. Is dat nog steeds zo?

Dit vroegere uitgangspunt laten we los. Woningbouw kan in ALLE kernen. De woningbouwplannen die nu in voorbereiding zijn, zijn ook verspreid over de hele gemeente. In Hengelo (Gld), Hummelo, Steenderen, Vorden en Zelhem gaan we de komende jaren aan de slag met een aantal grotere uitbreidingslocaties.

Waar wil de gemeente woningen toevoegen?

Dat kan in alle kernen, maar is wel afhankelijk van de plek. Passend bij het landschap en in de omgeving is heel belangrijk. Prioriteit ligt nog steeds bij inbreiding en benutten van bestaand vastgoed, maar we staan open voor projecten aan de randen van kernen. Daarnaast gaan we de komende jaren aan de slag met een aantal grotere uitbreidingslocaties: in Hengelo (Gld), Hummelo, Steenderen, Vorden en Zelhem.

Zijn tijdelijke woningen ook mogelijk?

Tijdelijke woningen zijn mogelijk.

Waarom mogen nu ineens wel meer woningen gebouwd worden?

Onze woonvisie biedt al sinds 2019 volop ruimte voor het bouwen van woningen voor starters, senioren en jonge gezinnen. Het gaat hierbij om nieuwbouw, omvormen van bestaand vastgoed en woningsplitsingen. Omdat het enkele jaren duurt voordat woningen worden gerealiseerd, zetten we nu al een koers uit tot 2030. Gelet op een aantal ontwikkelingen, zoals de komst van meer mensen van buiten Bronckhorst, groeiend tekort aan arbeidskrachten en minder bewoners per woning, zijn er ook op lange termijn meer woningen nodig. Daarom maakt de gemeente ruimte voor 1.700 tot 2.200 extra woningen in Bronckhorst in de periode 2020 tot en met 2030.

Krijgen Bronckhorsters voorrang?

In de wet is nu vastgelegd dat we geen mensen mogen uitsluiten bij woningbouw. Op dit moment zijn er kabinetsplannen om eigen inwoners meer kans te geven op de lokale woningmarkt. Als de plannen doorgaan, mogen gemeenten de helft van de huur- en koopwoningen voor eigen inwoners reserveren. Wat we nu in ieder geval doen is aan marktpartijen vragen om de woningen eerst lokaal aan te bieden voor een bepaalde periode. We merken ook dat lokale initiatiefnemers lokale woningzoekenden voor willen laten gaan. Maar we willen echter mensen die een grote sociale binding hebben of willen terugkeren naar de gemeente, niet uitsluiten. Natuurlijk kunnen alle inwoners die hun eigen huis verkopen hier ook aan bijdragen. Zij bepalen zelf aan wie zij hun huis willen verkopen.

Waar kan ik de antwoorden vinden op vragen tijdens de informatiebijeenkomsten?

Bekijk de antwoorden op de gestelde vragen tijdens de informatieavonden uitbreidingslocaties.

Vaak wordt het argument te weinig arbeidskrachten gebruikt voor de noodzaak om meer te bouwen. Klopt dit?

Ondanks de coronacrisis, de voortdurend veranderende economische omstandigheden en de hoge inflatie, blijft de krapte op de arbeidsmarkt in de Achterhoek op een ongekend hoog niveau. Het aantal openstaande vacatures is in de afgelopen 1,5 jaar blijven groeien. Daartegenover staan steeds minder werkzoekenden. Al sinds het 2e kwartaal van 2018 is de arbeidsmarkt in de arbeidsmarktregio krap en het aantal benodigde arbeidskrachten staat nu zelfs op een recordhoogte (5.600 in 2022). In bijna alle beroepsgroepen is er sprake van een krappe arbeidsmarkt. Lees meer: https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/regio/achterhoek/regio-in-beeld-2022(externe link).