Iedereen die uit het buitenland komt en langer dan 4 maanden in Nederland gaat wonen, moet zich (opnieuw) inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente waar hij woont.

Ga persoonlijk, met alle gezinsleden die met u mee naar Nederland komen, naar de gemeente om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Afspraak maken verhuizing naar Nederland

Wat u nodig hebt

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • documenten die bewijzen dat u hier woont, zoals een huurcontract van de woning waar u woont, eigendomsbewijs van uw koopwoning of verklaring van de hoofdbewoner van de woning als u bij iemand anders in gaat wonen
  • documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een recente geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte. Soms moet u eerst laten bepalen of deze buitenlandse documenten echt zijn. Dit heet legalisatie. Op de website van de Rijksoverheid kunt u per land nakijken wat er met uw documenten moet gebeuren.
  • komt u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten (weer) in Nederland wonen, neem dan ook het verhuisbericht mee dat u hebt ontvangen bij uw uitschrijving

Als u geen vast woonadres hebt, vraagt u eerst een briefadres aan bij de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer u binnenschipper bent of in een instelling verblijft.

Rechtmatig verblijf

Uw verblijf in Nederland moet rechtmatig zijn. Dat houdt in dat u:

  • de Nederlandse nationaliteit hebt; of
  • een onderdaan bent van de Europese Unie/EER-land of Zwitserland; of
  • een bewijs van uw rechtmatig verblijf hebt, zoals een w-document of een MVV (machtiging tot voorlopig verblijf)

Goed om te weten

Op de website NederlandWereldwijd.nl vindt u een checklist van alle regelzaken. Het is een handig overzicht van alle zaken die u moet en kunt regelen, wanneer en bij welke organisatie u die kunt doen.