Ervaart u een vorm van overlast in uw directe omgeving en komt u er in een gesprek met elkaar niet uit, dan is de eerste stap om hier een melding van te maken. Deze worden meegenomen in onze reguliere controlerondes en worden vaak binnen enkele dagen al gecontroleerd. Een van onze toezichthouders zal contact met u opnemen en de situatie beoordelen. U krijgt hiervan een terugkoppeling.

Melding voor handhaving via SlimMelden

Een verzoek om handhaving doet u als u vermoedt dat de regels van de gemeente niet worden nageleefd. Het gaat hierbij om situaties die in strijd zijn met de wet- en regelgeving.

U kunt alleen een verzoek om handhaving indienen als u 'belanghebbende' bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Maken uw buren bijvoorbeeld illegaal gebruik van gronden of bouwen ze een schuur zonder vergunning, dan bent u belanghebbende. Gaat het om iemand in een dorp verderop, dan bent u geen belanghebbende.

Hoe het werkt

Een verzoek om handhaving kan nooit anoniem ingediend worden, dit omdat dan niet beoordeeld kan worden of u belanghebbende bent. Bent u geen belanghebbende? Dan wordt uw verzoek om handhaving afgewezen.Tijdens de behandeling van uw verzoek worden onder andere de belangen van u en van de persoon op wie het verzoek betrekking heeft, tegen elkaar afgewogen. Het is daarbij niet te voorkomen dat bekend wordt dat u het verzoek heeft ingediend.

Een verzoek kan terecht of niet terecht zijn. Een toezichthouder moet altijd ter plaatse een onderzoek uitvoeren naar aanleiding van uw verzoek. De gemeente neemt daarna een formeel besluit. Dit besluit nemen wij binnen 8 weken na indienen van het verzoek.

Verzoek om handhaving indien (met DigiD of eHerkenning niveau 2+)

U kunt het verzoek om handhaving ook via een brief indienen. Lees daarvoor verder onder 'Goed om te weten'.

Overtreding

Als er sprake is van een overtreding wordt onderzocht of er alsnog een vergunning of toestemming kan worden verleend. Kan dit niet, dan moet de illegale situatie beëindigd worden. Dat kan betekenen dat een bepaald gebruik moet stoppen of een bouwwerk afgebroken moet worden.

Als de toezichthouder constateert dat er geen sprake is van een overtreding wordt uw verzoek schriftelijk afgewezen. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Goed om te weten

U kunt uw verzoek om handhaving ook per ondertekende brief indienen. Geeft u daarbij in elk geval de volgende informatie:

 • uw gegevens (naam, adres, woonplaats en contactgegevens)
 • informatie over de vermeende overtreding:
  • locatie (adres en woonplaats)
  • beschrijving van de vermeende overtreding
  • welke actie(s) wilt u dat de gemeente onderneemt?
  • welk belang heeft u (waarom bent u belanghebbende)?
  • is er sprake van een spoedeisende situatie? Zo ja, waarom?
  • indien bekend:
   • naam van de persoon die volgens u in overtreding is
   • wet of regelgeving die overtreden wordt
  • eventuele bijlagen die de situatie weergeven