Werksessie 7 maart en 18 april

Hoe ziet de toekomst eruit van onze voorzieningen om te sporten, ontspannen, leren en ontmoeten? Hoe houden we in stand wat er nodig is voor de lange termijn? We gingen in gesprek met inwoners, verenigingen en organisaties op 7 maart en 18 april om te horen wat ze belangrijk vinden bij de beschikbaarheid en bereikbaarheid van voorzieningen. Ook knelpunten zoals het wegvallen van vrijwilligers kwamen aan bod. De uitkomsten uit de werksessies nemen we mee in de uitwerking van de visie. Sporten en ontmoeten is belangrijk om onze kernen leefbaar te houden. Daarom werken we samen aan een visie op sport- en leefbaarheidsvoorzieningen.

Werksessie sport en leefbaarheidsvoorzieningen

In totaal deden 70 mensen in de leeftijd van 37 tot 76 jaar mee aan de 2 werksessies. Ze gingen in gesprek over het soort voorzieningen, de spreiding over de kernen, de bereikbaarheid en het maken van slimme combinaties. Ook werkten ze verschillende scenario’s uit en kwamen tot nieuwe ideeën. In beide sessie hechtten veel deelnemers groot belang aan ontmoeten en reuring. Bekijk hier de impressie van de 2 bijeenkomsten.

Vervolgtraject

De uitkomsten uit de werksessies zijn een belangrijk onderdeel om tot een gebiedsvisie te komen. Dat vullen we aan met de maatschappelijke opgaven en gemeentelijke visies om tot een compleet document te komen. Dat leggen we voor aan college, raad, inwoners, verenigingen en organisaties. College en raad moeten dit visiedocument vaststellen. Op basis hiervan kunnen we het afwegingskader uitwerken. Na de zomer nemen college en raad een definitief besluit.