U mag niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container, bouwmaterialen of een reclamebord. Wilt u dit toch, dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • waarom u het voorwerp op of aan de weg wilt plaatsen
  • de plaats waar het voorwerp komt te staan
  • de grootte van het voorwerp
  • wanneer en hoelang u het voorwerp wilt plaatsen

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de ontheffing krijgt.

Ontheffing plaatsen voorwerp aanvragen

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.