De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft.

Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming een gebied heeft. Bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen of huren. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals:

  • mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
  • hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • mogen wegen worden aangelegd?
  • mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?

De meeste bestemmingsplannen kunt u digitaal inzien.

Bestemmingsplannen online inzien via ruimtelijkeplannen.nl(externe link)

Kunt u dit niet, neem dan contact met ons op via tel. (0575) 75 02 50. Dan denken wij met u mee in het vinden van een oplossing om de stukken toch te kunnen inzien.

Goed om te weten

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • één of meerdere verbeeldingen of plankaarten
  • regels over de bebouwing en het gebruik
  • een toelichting

Ook de provincie en het rijk kunnen bestemmingsplannen opstellen. Deze worden dan inpassingsplannen genoemd. Deze plannen kunt u ook bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Nog vragen?

Heeft u na het raadplegen van ruimtelijkeplannen.nl nog een vraag? Dan kunt deze online aan ons stellen via het formulier 'Bouwplan en bestemmingsplan informatie'. Hiervoor is het nodig om met uw DigiD in te loggen.