De prijzen van energie zijn afgelopen jaar hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens extra kwijt aan de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen is er een extra tegemoetkoming in de energiekosten, de energietoeslag.

Wat zijn de voorwaarden?

De energietoeslag is voor het jaar 2022 € 1.300,00 per huishouden en is aan te vragen tot en met 30 juni 2023.

Energietoeslag 2022 aanvragen

De Rijksoverheid wil ook in 2023 een Energietoeslag verstrekken aan mensen met een laag inkomen. De Rijksoverheid wil dat gemeenten wachten met het aannemen van aanvragen tot de Wet Energietoeslag 2023 is vastgesteld. De Wet Energietoeslag 2023 zal waarschijnlijk in juni 2023 worden vastgesteld.

Dit betekent dat wij helaas op dit moment geen aanvragen energietoeslag 2023 in behandeling mogen nemen.

Ontvangt u een uitkering in het kader van de Participatiewet of een AIO- aanvulling vanuit de SVB? Dan krijgt u wel alvast een voorschot van € 500,00 op de energietoeslag 2023. Deze zal waarschijnlijk in maart 2023 worden uitbetaald. U wordt hierover per brief geïnformeerd.

De inkomensgrens voor de energietoeslag 2023 zal 130% van de voor u geldende bijstandsnorm blijven. Wat verandert ten opzichte van vorig jaar is dat de gemeente vanaf 2023 een vermogenstoets hanteert.

LET OP: Uw huur- en zorgtoeslag worden door de gemeente niet gezien als inkomen.

Inkomensgrenzen voor toeslag 2022

Alleenstaanden 
18 tot 21 jaar€ 336,00
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd€ 1.361,00
pensioengerechtigde leeftijd€ 1.514,00
in zorginstelling wonend€ 473,00
Alleenstaande ouders 
Alleenstaande ouder 18 tot 21 jaar€ 336,00
Alleenstaande ouder 21 tot pensioengerechtigde leeftijd€ 1.750,00
Gehuwden 
18 tot 21 jaar zonder kinderen€ 672,00
18 tot 21 jaar met kinderen€ 1.061,00
één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder zonder kinderen€ 1.308,00
één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder met kinderen€ 1.697,00
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd€ 1.944,00
pensioengerechtigde leeftijd€ 2.051,00
in zorginstelling wonend€ 768,00

Inkomensgrenzen voor toeslag (in 2023)

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW leeftijdVanaf AOW leeftijd
Alleenstaand€ 1.477,00€ 1.643,00
Alleenstaande ouder€ 1.899,00 
Samenwonend/getrouwd€ 2.109,00€ 2.232,00
Gezinssamenstelling18, 19, 20 jaar
Alleenstaand/alleenstaande ouder€ 365,00
Samenwonend/getrouwd zonder kinderen€ 729,00
Samenwonend/getrouwd met kinderen€ 1.151,00

Inkomens in de tabel betreffen netto bedragen.

Vermogensgrenzen

 • Alleenstaande: € 7.605,00
 • Alleenstaande ouder en gehuwden: € 15.210,00
 • Woning: € 64.100,00
 • Voertuigen: € 3.000,00

WSNP of minnelijke schuldenregeling

Bent u 18 jaar of ouder bent, woonachtig in de gemeente Bronckhorst en heeft u een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor de energietoeslag als u voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden:

 • U en/of uw partner vallen onder een WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) traject. U toont dit aan met een kopie van de rechterlijke uitspraak WSNP.
 • U heeft een minnelijke schuldregeling via de Stadsbank. U toont dit aan met een kopie van de schuldhulpregelingsovereenkomst met de Stadsbank.

Als uw aanvraag voor een minnelijk traject is afgewezen en er wordt een WSNP aangevraagd kunt u ook in aanmerking komen. Dit toont u aan met een kopie van de afwijzingsbrief van een schuldenregeling van de Stadsbank waarin staat dat een WSNP traject aangevraagd wordt.

Aanvraagformulier energietoeslag

Vanaf juni 2023 kunt u weer een aanvraag voor energietoeslag indienen. We hebben daarbij enkele documenten van u nodig. Wij vragen u de volgende gegevens aan te leveren:

 • Specificaties van uw loon en/of uitkering;
 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 • Afschriften over in ieder geval de laatste maand van al uw betaal-, spaar-, en creditcardrekeningen van u en indien van toepassing uw partner en/of minderjarige inwonende kinderen;
 • Zichtbare afschrijving van de energie;
 • Gegevens inzake uw vermogen (hypotheekoverzicht, kentekenbewijzen, aandelen, lijfrente e.d.);
 • Gegevens inzake uw schulden.

Is uw aanvraag niet compleet? Dan kunnen wij deze buiten behandeling stellen. Wil u meer informatie over de gegevens die u aan moet leveren of heeft u andere vragen over de aanvraag? Bel dan met de gemeente voor nadere toelichting.

Bent u zelfstandig ondernemer?

Heeft u inkomen als zelfstandige en wil u de energietoeslag aanvragen voor uw eigen huishouden? Dan vragen wij u om aanvullende gegevens:

 • Aangifte inkomstenbelasting 2022;
 • Kolommenbalans 2022/2023;
 • Afschriften van uw zakelijke rekening over de afgelopen zes maanden.

Wij hebben deze gegevens nodig om uw inkomen als zelfstandig ondernemer correct vast te stellen.

LET OP: De energietoeslag is een tegemoetkoming voor huishoudens, niet voor ondernemingen.

Tip! Zet de gegevens vast klaar op uw computer. Dan kunt u deze direct meesturen.

Tip! Wanneer u in aanmerking komt voor de energietoeslag en kinderen onder de 18 jaar hebt, is de kans groot dat u ook gebruik kunt maken van het Kindpakket. Lees daarvoor de informatie op de pagina Kindpakket. U kunt zich dan ook direct aanmelden via het aanmeldformulier.

Hulp bij geldzaken en schulden

Het kan zijn dat u nu al in financiële problemen raakt. Neem dan contact op met Vroeg Eropaf, via vroegeropaf@bronckhorst.nl of via tel. (0575) 75 02 78. Samen met u kijken we of we een oplossing kunnen vinden.

Wanneer krijgt u bericht?

Wanneer u vanaf juni 2023 een aanvraag indient en u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, krijgt u binnen 8 weken bericht of u recht heeft op de energietoeslag. Misschien vragen we u om extra informatie.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Hebt u vragen over de energietoeslag?

Neem dan contact op met de gemeente.