De prijzen van energie zijn hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens extra geld kwijt aan de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen is er een extra tegemoetkoming in de energiekosten, de energietoeslag.

Wat zijn de voorwaarden?

De Rijksoverheid gaat ook in 2023 een energietoeslag verstrekken aan mensen met een laag inkomen. Het wetsvoorstel is aangenomen en gemeenten mogen aanvragen energietoeslag 2023 in behandeling nemen. 

Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum kunnen in 2023 eenmalig 1300 euro energietoeslag aanvragen. Gemeenten beoordelen aan de hand van een inkomenstoets of u hiervoor in aanmerking komt. In het wetsvoorstel is ook een regeling opgenomen voor uitwonende studenten met een aanvullende beurs. Zij ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 400 euro via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

LET OP: De gemeente ziet huur- en zorgtoeslag niet als inkomen.

U kunt nu de energietoeslag 2023 aanvragen

Wij hebben aan veel huishoudens de energietoeslag automatisch verstrekt. Omdat wij niet over alle benodigde gegevens van al onze inwoners beschikken, kunnen wij dit niet voor iedereen doen. Als u de energietoeslag 2023 nog niet automatisch van ons heeft ontvangen en u denkt hier wel voor in aanmerking te komen, dan kunt u deze vanaf nu digitaal aanvragen. Ook kunt u op het gemeentehuis of bij de Sociale Teams om een aanvraagformulier vragen. Uw aanvraag moet vóór 1 juli 2024 bij ons binnen zijn. U ontvangt dan binnen acht weken bericht of u de energietoeslag krijgt.

DigiD linkEnergietoeslag 2023 aanvragen (met DigiD)

Inkomensgrenzen voor toeslag 2023

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW leeftijdVanaf AOW leeftijd
Alleenstaande (ouder)€ 1.586,00€ 1.761,00
Samenwonend/getrouwd€ 2.265,00€ 2.386,00
Gezinssamenstelling18, 19, 20 jaar
Alleenstaand/alleenstaande ouder€ 391,00
Samenwonend/getrouwd zonder kinderen€ 783,00
Samenwonend/getrouwd met kinderen€ 1.236,00

Inkomens in de tabel betreffen netto bedragen.

Vermogenstoets

De energietoeslag kent geen vermogenstoets.

WSNP of minnelijke schuldenregeling

Bent u 18 jaar of ouder bent, woonachtig in de gemeente Bronckhorst en heeft u een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor de energietoeslag als u voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden:

 • U en/of uw partner vallen onder een WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) traject. U toont dit aan met een kopie van de rechterlijke uitspraak WSNP.
 • U heeft een minnelijke schuldregeling via de Stadsbank. U toont dit aan met een kopie van de schuldhulpregelingsovereenkomst met de Stadsbank.

Als uw aanvraag voor een minnelijk traject is afgewezen en er wordt een WSNP aangevraagd kunt u ook in aanmerking komen. Dit toont u aan met een kopie van de afwijzingsbrief van een schuldenregeling van de Stadsbank waarin staat dat een WSNP traject aangevraagd wordt.

Hulp bij geldzaken en schulden

Het kan zijn dat u nu al in financiële problemen raakt. Neem dan contact op met Vroeg Eropaf, via vroegeropaf@bronckhorst.nl of via tel. (0575) 75 02 78. Samen met u kijken we of we een oplossing kunnen vinden.

Huurverlaging

Inwoners met een laag inkomen, wonend in een sociale huurwoning kunnen in aanmerking komen voor een éénmalige huurverlaging. Inwoners die in 2021 een laag inkomen hadden zijn hier per brief over geïnformeerd. Heeft u de afgelopen zes maanden een laag inkomen, dan heeft u misschien geen brief ontvangen, maar wel recht op huurverlaging. U kunt dan tot 31 december 2024 een huurverlaging aanvragen.

Voorwaarden voor huurverlaging

 • U huurt een sociale huurwoning via ProWonen of Sité;
 • Uw kale huur in hoger dan € 575,03 per maand;
 • U heeft een laag inkomen;
 • U huurt een zelfstandige woning (geen kamer);
 • U bent voor 1 maart 2023 ingeschreven en woonachtig in de woning waarvoor u huurverlaging aanvraagt.

Inkomensgrenzen voor huurverlaging

Samenstelling huishoudenJaarinkomen
1 persoon € 23.250
1 persoon met AOW € 24.600
2 of meer personen € 30.270
2 of meer personen (minimaal 1 AOW) € 32.730

Let op! Inkomen van inwonende kinderen jonger dan 27 jaar telt niet mee.

Er is een speciale voorbeeldbrief voor het aanvragen van de huurverlaging. Heeft u hulp bij nodig bij het invullen van de formulieren? Dan kunnen wij hierin ondersteunen.

Wanneer krijgt u bericht?

Wanneer u een aanvraag indient en u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, krijgt u binnen 8 weken bericht of u recht heeft op de energietoeslag. Misschien vragen we u om extra informatie.

Bent u zelfstandig ondernemer?

Dan vragen wij u om de volgende informatie aan te leveren:

 • Aangifte inkomstenbelasting 2022;
 • Aanslag inkomstenbelasting 2022;
 • Kolommenbalans 2023;
 • Zakelijke bankafschriften over de periode 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Hebt u vragen over de energietoeslag?

Neem dan contact op met de gemeente.

Lokale regelgeving