De prijzen van energie zijn de afgelopen tijd hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens extra kwijt aan de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen is er een extra tegemoetkoming in de energiekosten, de energietoeslag.

Wat zijn de voorwaarden?

De Rijksoverheid wil ook in 2023 een Energietoeslag verstrekken aan mensen met een laag inkomen. Het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 is inmiddels aangeboden aan de tweede kamer. Gemeenten mogen nog geen aanvragen energietoeslag 2023 in behandeling nemen. Gemeenten moeten wachten tot het Wetsvoorstel Energietoeslag 2023 is behandeld door de Eerste en Tweede kamer.  Dit zal pas gebeuren na de zomerreces die loopt tot en met 11 september 2023. 

De inkomensgrens voor de energietoeslag 2023 zal 130% van de voor u geldende bijstandsnorm blijven. Wat verandert ten opzichte van vorig jaar is dat de gemeente vanaf 2023 mogelijk een vermogenstoets hanteert.

LET OP: Uw huur- en zorgtoeslag worden door de gemeente niet gezien als inkomen.

Inkomensgrenzen voor toeslag 2022

Alleenstaanden 
18 tot 21 jaar€ 336,00
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd€ 1.361,00
pensioengerechtigde leeftijd€ 1.514,00
in zorginstelling wonend€ 473,00
Alleenstaande ouders 
Alleenstaande ouder 18 tot 21 jaar€ 336,00
Alleenstaande ouder 21 tot pensioengerechtigde leeftijd€ 1.750,00
Gehuwden 
18 tot 21 jaar zonder kinderen€ 672,00
18 tot 21 jaar met kinderen€ 1.061,00
één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder zonder kinderen€ 1.308,00
één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder met kinderen€ 1.697,00
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd€ 1.944,00
pensioengerechtigde leeftijd€ 2.051,00
in zorginstelling wonend€ 768,00

Inkomensgrenzen voor toeslag (in 2023)

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW leeftijdVanaf AOW leeftijd
Alleenstaand€ 1.503,00€ 1.677,00
Alleenstaande ouder€ 1.932,00 
Samenwonend/getrouwd€ 2.146,00€ 2.277,00
Gezinssamenstelling18, 19, 20 jaar
Alleenstaand/alleenstaande ouder€ 371,00
Samenwonend/getrouwd zonder kinderen€ 742,00
Samenwonend/getrouwd met kinderen€ 1.171,00

Inkomens in de tabel betreffen netto bedragen.

Vermogensgrenzen

 • Alleenstaande: € 7.605,00
 • Alleenstaande ouder en gehuwden: € 15.210,00
 • Woning: € 64.100,00
 • Voertuigen: € 3.000,00

WSNP of minnelijke schuldenregeling

Bent u 18 jaar of ouder bent, woonachtig in de gemeente Bronckhorst en heeft u een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor de energietoeslag als u voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden:

 • U en/of uw partner vallen onder een WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) traject. U toont dit aan met een kopie van de rechterlijke uitspraak WSNP.
 • U heeft een minnelijke schuldregeling via de Stadsbank. U toont dit aan met een kopie van de schuldhulpregelingsovereenkomst met de Stadsbank.

Als uw aanvraag voor een minnelijk traject is afgewezen en er wordt een WSNP aangevraagd kunt u ook in aanmerking komen. Dit toont u aan met een kopie van de afwijzingsbrief van een schuldenregeling van de Stadsbank waarin staat dat een WSNP traject aangevraagd wordt.

Aanvraagformulier energietoeslag

Wanneer u een aanvraag energietoeslag 2023 in wil dienen hebben wij daarbij enkele documenten van u nodig. Wij vragen u de volgende gegevens aan te leveren:

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 • Geldig legitimatiebewijs (LET OP: Geen rijbewijs);
 • Specificaties van uw loon en/of uitkering en/of AOW en/of pensioen;
 • Afschriften over in ieder geval de laatste maand van al uw betaal-, spaar-, en creditcardrekeningen van u en indien van toepassing uw partner en/of minderjarige inwonende kinderen;
 • Zichtbare afschrijving van de energie;
 • Gegevens inzake uw vermogen (hypotheekoverzicht, kentekenbewijzen, aandelen, lijfrente e.d.);
 • Gegevens inzake uw schulden.

Is uw aanvraag niet compleet? Dan kunnen wij deze buiten behandeling stellen. Wil u meer informatie over de gegevens die u aan moet leveren of heeft u andere vragen over de aanvraag? Bel dan met de gemeente voor nadere toelichting.

Bent u zelfstandig ondernemer?

Heeft u inkomen als zelfstandige en wil u de energietoeslag aanvragen voor uw eigen huishouden? Dan vragen wij u om aanvullende gegevens:

 • Aangifte inkomstenbelasting 2022;
 • Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2022;
 • Kolommenbalans 2022/2023;
 • Afschriften van uw zakelijke rekening over de afgelopen zes maanden.

Wij hebben deze gegevens nodig om uw inkomen als zelfstandig ondernemer correct vast te stellen.

LET OP: De energietoeslag is een tegemoetkoming voor huishoudens, niet voor ondernemingen.

Tip! Zet de gegevens vast klaar op uw computer. Dan kunt u deze direct meesturen.

Tip! Wanneer u in aanmerking komt voor de energietoeslag en kinderen onder de 18 jaar hebt, is de kans groot dat u ook gebruik kunt maken van het Kindpakket. Lees daarvoor de informatie op de pagina Kindpakket. U kunt zich dan ook direct aanmelden via het aanmeldformulier.

Hulp bij geldzaken en schulden

Het kan zijn dat u nu al in financiële problemen raakt. Neem dan contact op met Vroeg Eropaf, via vroegeropaf@bronckhorst.nl of via tel. (0575) 75 02 78. Samen met u kijken we of we een oplossing kunnen vinden.

Huurverlaging

Inwoners met een laag inkomen, wonend in een sociale huurwoning kunnen in aanmerking komen voor een éénmalige huurverlaging. Inwoners die in 2021 een laag inkomen hadden zijn hier per brief over geïnformeerd. Heeft u de afgelopen zes maanden een laag inkomen, dan heeft u misschien geen brief ontvangen, maar wel recht op huurverlaging. U kunt dan tot 31 december 2024 een huurverlaging aanvragen.

Voorwaarden voor huurverlaging

 1. U huurt een sociale huurwoning via ProWonen of Sité;
 2. Uw kale huur in hoger dan € 575,03 per maand;
 3. U heeft een laag inkomen;
 4. U huurt een zelfstandige woning (geen kamer);
 5. U bent voor 1 maart 2023 ingeschreven en woonachtig in de woning waarvoor u huurverlaging aanvraagt.

Inkomensgrenzen voor huurverlaging

Samenstelling huishouden                    Jaarinkomen

1 persoon                                            < € 23.250

1 persoon met AOW                             < € 24.600

2 of meer personen                              < € 30.270

2 of meer personen (minimaal 1 AOW)  < € 32.730

LET OP: Inkomen van inwonende kinderen jonger dan 27 jaar telt niet mee.

Er is een speciale voorbeeldbrief voor het aanvragen van de huurverlaging. Klik voor de voorbeeldbrief op de link(externe link). Heeft u hulp bij nodig bij het invullen van de formulieren? Dan kunnen wij hierin ondersteunen.

Wanneer krijgt u bericht?

Wanneer u een aanvraag indient en u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, krijgt u binnen 8 weken bericht of u recht heeft op de energietoeslag. Misschien vragen we u om extra informatie.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Hebt u vragen over de energietoeslag?

Neem dan contact op met de gemeente.