Gefeliciteerd met de geboorte van uw kind. Om dit officieel bekend te maken,  bent u wettelijk verplicht om binnen 3 dagen aangifte van de geboorte te doen bij de gemeente waar uw kind is geboren. Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen. Dan is het soms mogelijk om later aangifte doen.

Afspraak maken

Wat heeft u nodig

 • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder
 • verklaring van de arts of de verloskundige (niet verplicht)
 • trouwboekje (niet verplicht)
 • erkenningsakte ongeboren kind (indien u deze in uw bezit hebt)
 • akte van naamskeuze (indien u deze in uw bezit hebt)
 • verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (alleen nodig als de donor anoniem is) *Geldt alleen voor moeder en duomoeder die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

Keuze achternaam

Als ouders bepaalt u welke achternaam uw kind krijgt. U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. Dit kunt u vóór de geboorte doen of bij de geboorteaangifte. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Heeft uw pasgeboren kind niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u misschien niet zelf bepalen welke achternaam uw kind krijgt. Dit hangt af van het namenrecht van het land waarvan uw kind de nationaliteit heeft. Vraag hiernaar bij de ambassade of het consulaat.

Wet invoering gecombineerde geslachtsnaam (WIGG)

Vanaf 1 januari 2024 gaat een nieuwe wet in namelijk de wet Invoering Gecombineerde Geslachtsnaam (WIGG). Dit betekent dat u als ouders de mogelijkheid heeft om uw kind ook een combinatie van uw achternamen geven. Indien u hiervoor kiest moeten beide ouders meekomen naar de geboorteaangifte. Zie voor meer informatie de pagina Achternaam kind kiezen

Aangifte te laat gedaan?

De ambtenaar van de burgerlijke stand meldt dit aan het Openbaar Ministerie (OM). U kunt dan een boete krijgen.

Geboorteaangifte na overlijden

Heeft uw kind enige tijd geleefd na de bevalling, maar is het voor de geboorteaangifte overleden? Dan wordt eerst een geboorteakte opgemaakt (in de gemeente waar het kind is geboren). Daarna wordt een overlijdensakte opgemaakt (in de gemeente waar het kind is overleden).

Levenloos geboren kind

 • Als uw kind levenloos wordt geboren, kunt u bij de gemeente een 'akte van geboorte (levenloos)' laten opmaken. Dit is een officieel bewijs dat uw kind is geboren.
 • Daarnaast kunt u uw kind laten registreren in de BRP bij uw woongemeente. Zo ziet u de gegevens van uw kind terug in uw persoonlijke gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt uw gegevens ook raadplegen via MijnOverheid.nl.

Goed om te weten

Wie kunnen aangifte van geboorte doen?

De volgende personen kunnen de geboorte van een kind aangeven:

 • De vader, moeder of duomoeder moet aangifte doen van de geboorte van hun kind.
 • Kunnen zij geen aangifte doen? Dan moet iemand het doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamverzorgende.
 • Soms is er niemand aanwezig bij de geboorte en kan de moeder zelf geen aangifte doen. Dan moet een medebewoner van de woning waar het kind is geboren aangifte doen. Of het hoofd van het ziekenhuis of de kliniek waar het kind is geboren.
 • Is er niemand die de aangifte mag doen? Dan doet de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar aangifte.

Wanneer aangeven?

Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen. Daarom mag u soms ook iets later aangifte doen. Hieronder ziet u wat de laatste dag is waarop u aangifte kunt doen:

 • kind maandag geboren: laatste aangiftedag donderdag
 • kind dinsdag geboren: laatste aangiftedag vrijdag
 • kind woensdag geboren: laatste aangiftedag maandag
 • kind donderdag geboren: laatste aangiftedag maandag
 • kind vrijdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag
 • kind zaterdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag
 • kind zondag geboren: laatste aangiftedag woensdag