Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten, is wettelijk verplicht dit van te voren te melden bij het Kadaster. Dit heet een Graafmelding. Maar ook handmatige graafwerkzaamheden kunnen schade aan kabels en leidingen tot gevolg hebben. Ondanks dat het bij wet niet verplicht is bij handmatig graven een Graafmelding te doen, adviseren wij het u wel. U helpt hiermee graafschade en gevaarlijke situaties in de omgeving te voorkomen en draagt bij aan de veiligheid van de graver.

Doe de graafmelding uiterlijk 20 werkdagen voordat u met graven begint. Gaat u graven op particulier terrein vraag dan ook naar de huisaansluitschetsen.

KLIC Graafmelding bij eenmalig graven

Na de melding ontvangt u binnen 3 werkdagen informatie van het kadaster over de plek van ondergrondse kabels en leidingen zodat u zorgvuldig kunt graven. De kabel- en leidinginformatie moet op locatie aanwezig zijn als de graafwerkzaamheden plaatsvinden.

Doet u vaker een graafmelding?

Dan moet u zich eerst aanmelden bij het Kadaster. Gebruik het formulier Mijn Kadaster. Na uw aanmelding, krijgt uw inloggegevens voor Mijn Kadaster. Daarna kunt u via Mijn Kadaster elke keer een graafmelding doen.

Als u machinaal gaat graven, bent u wettelijk verplicht om vooraf een Graafmelding bij het Kadaster te doen. Hiermee:

  • helpt u graafschade en gevaarlijke situaties in de omgeving te voorkomen;
  • draagt u bij aan de veiligheid van de graver.

Voor een gebied van 500 x 500 meter of kleiner is één Graafmelding voldoende. Voor grotere gebieden doet u meerdere meldingen of kiest u voor een tracémelding.