Kabels en leidingen leggen in openbare grond

U moet de aanleg van ondergrondse werken in openbaar gebied aanvragen bij de gemeente met het formulier 'Aanvraagformulier kabel- en leidingwerkzaamheden'. Door een goede ordening van de ligging van kabels, leidingen en mantelbuizen en door afstemming van de werkzaamheden van de nutsbedrijven onderling en van particulieren levert de gemeente een bijdrage aan een optimale indeling van de openbare ruimte.

Houdt u bij nieuwbouw of forse verbouw rekening met bekabeling (telecommunicatie, gas, elektriciteit e.d.). De gegevens kunt u opvragen bij het Kadaster.

Ondergrondse leidingen

  1. voor de aanleg van ondergrondse werken in openbaar gebied moet u toestemming vragen bij de gemeente. Dit vraag u online aan via het platform MOOR (Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte).
  2. de gemeente coördineert de meldingen. Door de coördinatie blijft de overlast tot een minimum beperkt.

Toestemming aanvragen via MOOR-Platform

Bovengrondse leidingen

Voor de plaatsing van bovengrondse infrastructurele werken is een omgevingsvergunning voor bouw vereist.

Omgevingsvergunning aanvragen via Omgevingsloket online

Wat het kost

Voor de behandeling van de aanvraag moet u leges betalen. De hoogte van dit bedrag is vastgelegd in de tarieventabel van de Legesverordening (pdf).

Een beslissing op een aanvraag wordt uiterlijk acht weken na de dag van ontvangst van de aanvraag genomen.

Ook interessant voor u?