Afval en milieu

Icon

Afvalkalender

Bekijk de online afvalkalender van Circulus-Berkel. U kunt ook de Afvalvrij App downloaden in de App Store of via Google Play.

Ga naar website Circulus-Berkel

Grondstoffenplan 2021-2025

Icon

De focus voor de komende periode ligt in het verminderen van de hoeveelheid rest(grijs)afval. Lees verder hoe we dit willen bereiken in het Grondstoffenplan.

Ga naar: pagina Grondstoffenplan 2021-2025

Waar laat ik mijn afval?

Icon

Overzicht van Circulus-Berkel waar u uw afval laat zoals: groenafval, glas, plastic, kleding, drankkartons, papier, grof vuil en klein chemisch afval.

Naar Circulus-Berkel

Melding woon- en leefomgeving

Geef uw melding over losliggende tegels, geluidsoverlast, vervuiling, zwerfvuil, plaagdieren of steenmarters online door.

Ga naar formulier Melding woon- en leefomgeving

Op Morgen, voor ons klimaat

Icon

Op Morgen is een platform waar we onze krachten bundelen voor een beter klimaat. Op Morgen is voor iedereen die groen, duurzaam en toekomstbestendig denkt en vooral ook doet!

Ga naar: pagina Duurzaamheid