Afval en milieu

Icon

Afvalkalender

Bekijk de online afvalkalender van Circulus-Berkel. U kunt ook de Afvalvrij App downloaden in de App Store of via Google Play.

Ga naar website Circulus-Berkel

Grondstoffenplan 2017-2020

Icon

De focus voor de komende periode ligt in het verminderen van de hoeveelheid rest(grijs)afval. Lees verder hoe we dit willen bereiken in het Grondstoffenplan.

Ga naar: pagina Grondstoffenplan 2017-2020

Waar laat ik mijn afval?

Icon

Overzicht waar u uw afval laat zoals: groenafval, glas, plastic, kleding, drankkartons, papier, grof vuil en klein chemisch afval.

Naar Circulus-Berkel

Melding woon- en leefomgeving

Geef uw melding over losliggende tegels, geluidsoverlast, vervuiling, zwerfvuil, plaagdieren of steenmarters online door.

Ga naar formulier Melding woon- en leefomgeving

Duurzaamheid: groen gaon

Icon

Lees meer over duurzaamheidsubsidies en -leningen, duurzaam bouwen, energiecoaches, laadpalen voor elektrische auto's en lokale energie initiatieven.

Ga naar: pagina Duurzaamheid