Huisvesting onderwijs

De gemeente heeft de zorg voor een adequate huisvesting van kindvoorzieningen en is verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding en aanpassingen als gevolg van onderwijskundige ontwikkelingen.

Het huisvestingplan

Door de toekomstige huisvestingsbehoefte, trends en ontwikkelingen op het gebied van kindvoorzieningen scherp in beeld te brengen, wordt een beter aanbod en een betere spreiding en bereikbaarheid gerealiseerd. Hiervoor stellen we een huisvestingsplan voor meerdere jaren op. Dit 'Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs’ biedt een ruimtelijk, financieel en beleidsmatig kader voor de toekomstige huisvesting kindvoorzieningen.

Toekomstige huisvesting Voortgezet onderwijs Vorden

Informatie over huisvesting Voortgezet Onderwijs in Vorden vindt u op de pagina 'Toekomstige huisvesting Voortgezet onderwijs Vorden'.