Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten naar school tot zij een startkwalificatie hebben: een mbo-diploma op niveau 2 of hoger of een havo-/vwo-diploma. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit kwalificatieplicht. Ouders of verzorgers moeten hun kind inschrijven op een school en er ook voor zorgen dat het kind naar school gaat.

Vrijstelling voor een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar

  • U meldt bij de school dat u uw kind enkele uren per week thuishoudt.
  • Als u uw kind meer dan 5 uur per week wilt thuishouden, vraagt u toestemming aan de directeur van de school.

Bijzonder verlof

Vakantieverlof

Kunt u door uw werk in geen één van de schoolvakanties in een schooljaar op vakantie? Leidt op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s? Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit verlof mag hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend.

Verlof voor bijzondere omstandigheden

Voor bepaalde omstandigheden is het mogelijk om vrij te vragen bij de directeur van de school. Hierbij kunt u denken aan

  • Een verhuizing
  • Wettelijke verplichtingen
  • Een jubileum van familieleden (één dag)
  • Ernstige ziekte of overlijden van familieleden (één dag)
  • Andere situaties die buiten de wil van ouders en/of leerling liggen

Ongeoorloofd schoolverzuim

De directeur/rector is verplicht de leerplichtambtenaar te informeren bij ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden kan proces-verbaal worden opgemaakt.

Wat moet ik doen als mijn kind spijbelt?

Denkt u dat uw kind spijbelt of zijn er problemen thuis waardoor het kind vaak niet naar school gaat? Met goede hulp en begeleiding kunnen veel problemen worden opgelost. Hoe sneller de leerplichtambtenaar wordt gewaarschuwd, hoe sneller er hulp kan worden geboden. Vaak neemt de school contact op met de leerplichtambtenaar maar u kunt dit ook zelf doen. De leerplichtambtenaar neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op.

Contactformulier Leerplichtambtenaar