Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten naar school tot zij een startkwalificatie hebben: een mbo-diploma op niveau 2 of hoger of een havo-/vwo-diploma. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit kwalificatieplicht. Ouders of verzorgers moeten hun kind inschrijven op een school en er ook voor zorgen dat het kind naar school gaat.

Mogelijke redenen voor het aanvragen van een vrijstelling van de inschrijvingsplicht zijn

  • Door de psychische en/of lichamelijke gesteldheid is uw kind niet in staat om naar een school te gaan.
  • Geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt
  • Uw kind gaat in het buitenland naar school.

U kunt een aanvraagformulier voor vrijstelling van inschrijving aanvragen. De leerplichtambtenaar neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op en neemt met u door welke informatie bij de aanvraag verstrekt moet worden.

Contactformulier leerplichtambtenaar

Uw verzoek om vrijstelling van inschrijving dient u, uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het schooljaar, in bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar beoordeelt uw verzoek en informeert u hierover.

Wat moet ik doen als mijn kind spijbelt?

Denkt u dat uw kind spijbelt of zijn er problemen thuis waardoor het kind vaak niet naar school gaat? Met goede hulp en begeleiding kunnen veel problemen worden opgelost. Hoe sneller de leerplichtambtenaar wordt gewaarschuwd, hoe sneller er hulp kan worden geboden. Vaak neemt de school contact op met de leerplichtambtenaar maar u kunt dit ook zelf doen.

Contactformulier leerplichtambtenaar