De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren de leerplicht naleven. Zij geeft voorlichting aan jongeren over waarom het belangrijk is om naar school te gaan. Voorlichting over wat de gevolgen zijn als leerlingen en ouders de Leerplichtwet overtreden hoort ook bij de taken van de leerplichtambtenaar. Verder zoekt de leerplichtambtenaar samen met de school en ouders naar een oplossing bij problemen met schoolbezoek. En kan zij een proces-verbaal opmaken als een leerling spijbelt of niet ingeschreven staat op een school.

Contact met de leerplichtambtenaar

U kunt in contact komen met de leerplichtambtenaar van Bronckhorst via ons algemene nummer (0575) 75 02 50. U kunt uw vraag, verzoek of melding ook via het contactformulier doorgeven. De leerplichtambtenaar neemt dan contact met u op.

Contactformulier leerplichtambtenaar

Meer informatie over de leerplicht, vrijstelling en verlof