In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. Op de website van Justis vindt u informatie over het wijzigen van uw achternaam.

Staat uw situatie in de brochure Naamswijziging? Noteer dan de code die bij uw situatie hoort. Deze code heeft u nodig bij het invullen van het 'Aanvraagformulier naamswijziging en naamvaststelling'.

Naar de website van Justis voor informatie over en formulier voor achternaam wijzigen

U krijgt vanzelf bericht of uw achternaam gewijzigd wordt. U ontvangt dan een officieel uittreksel van het Koninklijk Besluit.

Nodig bij uw aanvraag

  • een kopie van uw paspoort of identiteitskaart
  • een recent afschrift van uw geboorteakte
  • een kopie van andere stukken die van belang zijn in uw situatie (zie brochure Naamswijziging)

U krijgt binnen 20 weken bericht of uw achternaam gewijzigd wordt. Dit kan langer duren als uw aanvraag niet compleet is.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij Justis.

Aanpassen van documenten

Is uw achternaam officieel gewijzigd? Dan registreert de gemeente uw nieuwe achternaam. Alle overheidsinstanties die gegevens krijgen van de gemeente weten dan ook uw nieuwe achternaam. Aan andere instanties moet u zelf door geven dat uw achternaam gewijzigd is.

Let op! Uw huidige document is niet meer geldig, want uw nieuwe achternaam moet op uw identiteitsbewijs staan. Vraag daarom een nieuw Nederlands paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs aan.