Iedereen vanaf 14 jaar moet zich in Nederland legitimeren. Met een paspoort kunt u laten zien wie u bent (identificatie). Ook is het paspoort een officieel reisdocument. U kunt ermee reizen naar elk land in de wereld. 

Geldigheid

 • Een paspoort is 10 jaar geldig voor personen die 18 jaar of ouder zijn. 
 • Een paspoort is 5 jaar geldig voor personen jonger dan 18.
 • De ingangsdatum van de nieuwe geldigheidsduur van uw reisdocument gaat in op de dag dat u het nieuwe reisdocument bij de gemeente aanvraagt.

Paspoort aanvragen

 • U vraagt een paspoort persoonlijk aan. Vraagt u ook een paspoort aan voor uw kind? Uw kind moet dan ook meekomen naar de afspraak.  
 • Vanaf 18 jaar ben u zelf bevoegd om een paspoort aan te vragen, tenzij u onder curatele staat. 
 • Is uw paspoort verlopen? Dan levert u het in bij de gemeente.
 • Heeft u het paspoort eerder nodig dan is een spoedaanvraag mogelijk. Meestal als u deze afspraak vóór 14.00 uur heeft gemaakt, dan kunt u uw paspoort de volgende werkdag na 09.30 uur ophalen. Aan een spoedaanvraag zijn extra kosten verbonden. 
 • Bij de  aanvraag van een paspoort worden uw vingerafdrukken afgenomen op een speciaal apparaat van de gemeente. 

Afspraak maken aanvragen paspoort

Toestemmingsverklaring nodig voor aanvraag paspoort kind

Voor het aanvragen van een paspoort voor een kind jonger dan 18 jaar, moeten gezaghebbenden toestemming geven. U kunt op drie manieren de toestemmingsverklaring regelen:

 1. Voor de afspraak kunt u digitaal een toestemmingsverklaring indienen. U moet dit per gezaghebber invullen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. 
 2. Bij de afspraak neemt u voor elk kind, een ingevuld formulier 'Toestemmingsverklaring reisdocumenten' mee. Hierbij zijn de originele, geldige identiteitsbewijzen van beide ouders of voogd nodig.
 3. De gezaghebbende(n) moeten meekomen. Dan wordt ter plekke het toestemmingsformulier ingevuld. Hierbij zijn de originele, geldige identiteitsbewijzen nodig.

Wat heeft u nodig?

 • Een goedgelijkende recente kleurenpasfoto. Let op dat deze maximaal 6 maanden oud is op het moment van de aanvraag en dat deze voldoet aan de pasfoto-eisen(externe link)
 • Alle reisdocumenten die nog in uw bezit zijn en nog niet door de gemeente ongeldig gemaakt zijn. 
 • Heeft u geen oud (verlopen) reisdocument meer? U moet uw identiteit dan met andere bewijsstukken aantonen (bijvoorbeeld uw rijbewijs). Hebt u ook geen ander identiteitsbewijs? De gemeente stelt dan een nader onderzoek in om uw identiteit vast te stellen. Hierdoor kan het langer duren voordat u uw paspoort krijgt.
 • Bent u uw paspoort kwijt? Dan is het mogelijk om digitaal de vermissing van uw document al door te geven. Deze  vermissing wordt direct landelijk geregistreerd.
 • Bij aanvraag van een 'tweede paspoort' moet u bewijzen dat u dit nodig hebt (bijvoorbeeld een verklaring van uw werkgever, een uittreksel van de Kamer van Koophandel, zakelijke contracten of uitnodigingen van buitenlandse bedrijven)
 • voor kinderen jonger dan 18 jaar is schriftelijke toestemming nodig van ouders of voogd. Vul daarvoor voor elk kind het formulier 'Toestemmingsverklaring reisdocumenten' in en breng dit mee. Hierbij zijn de originele, geldige identiteitsbewijzen van beide ouders of voogd nodig. Indien u digitaal al toestemming hebt gegeven hoeft u deze niet meer schriftelijk in te vullen.

Kosten

 • paspoort: € 83,85
 • paspoort jonger dan 18 jaar € 63,40
 • zakenpaspoort: € 83,85
 • zakenpaspoort jonger dan 18 jaar € 63,40
 • extra kosten spoedaanvraag: € 57,05

Prijzen worden jaarlijks per 1 januari aangepast.

Paspoort ophalen

 • U ontvangt nadat u een paspoort heeft aangevraagd binnen een week een automatische mail dat uw nieuwe paspoort bij de gemeente is ontvangen. U kunt dan een afspraak maken om uw document op te halen.
 • Indien u binnen 3 maanden na uw aanvraag uw document niet hebt opgehaald, dan vervalt uw paspoort. U krijgt de kosten van de aanvraag van het document niet terug.                 

Afspraak maken afhalen paspoort

Goed om te weten

Kinderen

Reist u samen met kinderen jonger dan 18 jaar, lees dan ook de informatie op de pagina 'Reizen met kinderen'.

Paspoort kwijt?

U dient een duidelijke reden op te geven voor uw vermissing van uw reisdocument. Uw reisdocument wordt direct landelijk geregistreerd als vermist, hiermee voorkomt u identiteitsfraude. Heeft u binnen 5 jaar drie keer een document vermist? Wij spreken dan van een meervoudige vermissing. Het kan mogelijk problemen opleveren. U dient daarom een goede en duidelijke reden van uw vermissing in te vullen. Lees voor meer informatie de pagina 'Paspoort of identiteitskaart kwijt of gestolen'

Inhouden van reisdocumenten

De volgende situaties gelden waarbij een geldig paspoort kan worden ingehouden:

 • Het reisdocument is beschadigd
 • er zijn wijzigingen of aantekeningen aangebracht door een onbevoegde
 • de foto van de houder vertoond niet meer voldoende gelijkenis
 • er zijn verkeerde gegevens in het reisdocument vermeld
 • er zijn fouten in het productieproces gemaakt
 • het reisdocument is vervallen

Houdt rekening met het feit indien u of uw kind niet meer voldoende gelijkenis vertoond dat u mogelijk problemen kunt krijgen. Ons advies is om een nieuw reisdocument aan te vragen met een recente pasfoto. Voorkom hier mee identiteitsfraude(externe link)

Vingerafdrukken

In uw paspoort worden uw vingerafdrukken opgenomen. Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven geen vingerafdrukken te laten maken. Kunt u uw vingerafdrukken niet laten maken door uw lichamelijke of geestelijke beperking? Een paspoort aanvragen kan dan ook. Is uw beperking tijdelijk, dan krijgt u een paspoort dat 1 jaar geldig is. Is uw beperking blijvend, dan krijgt u een paspoort met de geldigheidsduur van 5 (tot 18 jaar) of 10 jaar (18+).

Zakenpaspoort

Reist u veel waardoor u veel stempels in uw paspoort krijgt? Dan kan uw paspoort vol raken, voordat het is verlopen. Om dat te voorkomen kunt u een 'zakenpaspoort' aanvragen. Dat is een gewoon paspoort, maar het heeft meer bladzijden voor stempels.

Reisdocumenten voor niet-Nederlanders

Hebt u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan hebt u soms recht op een vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort.

Veilige kopie identiteitskaart

Pas op voor identiteitsfraude. Hierbij maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Met de KopieID app(externe link) maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitskaart. Hebt u geen KopieID app? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid(externe link) hoe u identiteitsfraude kunt herkennen en voorkomen.

Aanvragen vanuit het buitenland

Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen voor een ID-kaart of paspoort terecht bij een groot aantal Nederlandse vertegenwoordigingen, zoals ambassades en consulaten. Of bij een van de zogeheten grensgemeenten in Nederland. Het Ministerie heeft een stappenplan(externe link) per land ontwikkelt, zodat u precies weet wat u moet doen en welke documenten u nodig heeft om een reisdocument aan te kunnen vragen.