U kunt de rechter vragen om uw voornaam te wijzigen. U hebt een advocaat nodig om de aanvraag in te dienen.

Degene die een andere voornaam wil moet een belangrijke reden hebben om de voornaam te veranderen.

Op de website van de rechtspraak vindt u hierover meer informatie.

Hoe het werkt

  • Neem eerst contact op met een advocaat.
  • De advocaat dient vervolgens de aanvraag in bij de rechtbank.
  • Bij minderjarigen moet de wettelijke vertegenwoordiger (een van de ouders of de voogd) het verzoek bij de advocaat indienen.

Beslist de rechter dat uw voornaam gewijzigd mag worden? Dan moet de gemeente uw geboorteakte aanpassen. De rechtbank stuurt daarom de uitspraak naar de gemeente die uw geboorteakte bewaart. Hebt u geen geboorteakte? Dan stelt de rechtbank in Den Haag de gegevens vast voor een geboorteakte.

Aanpassen van documenten

De gemeente registreert uw nieuwe voornaam. Alle overheidsinstanties die gegevens krijgen van de gemeente weten dan ook uw nieuwe voornaam. Aan andere instanties moet u zelf doorgeven dat uw voornaam gewijzigd is.

Let op! Uw huidige document is niet meer geldig, want uw nieuwe voornaam moet op uw identiteitsbewijs staan. Vraag daarom een nieuw Nederlands paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs aan.

Kosten

Over de kosten van de juridische procedure hebben wij geen informatie.