Omgevingsplan bekijken

U kunt het omgevingsplan inzien. Zo ziet u welke activiteiten in een gebied zijn toegestaan. De functie die een gebied heeft, bepaalt wat er mogelijk is en wat niet. In een gebied met de functie ‘wonen’, mag bijvoorbeeld geen industrie gevestigd worden.

Waar u het bestemmingsplan voorheen in kon zien via Ruimtelijke plannen, kan dit nu via het Omgevingsloket. In dit landelijke digitale loket ziet u welke regels gelden op een adres, doet u een vergunningcheck of vraagt u een omgevingsvergunning aan.

Omgevingsplan online inzien via omgevingswet.overheid.nl

Soms is het moeilijk om de juiste informatie te vinden. Een nieuwe wet betekent een nieuwe manier van (samen)werken. Net zoals bij een verbouwing gaat niet alles in één keer goed. Dit kunt u wellicht merken bij het raadplegen van het Omgevingsplan via het Omgevingsloket. De komende jaren wordt het Omgevingsloket continu verbeterd en verder uitgebreid. 

Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op via tel. (0575) 75 02 50. Dan denken wij met u mee in het vinden van een oplossing om de stukken toch te kunnen inzien.

Goed om te weten

Een omgevingsvergunning die voor de invoering van de Omgevingswet, dus in 2023 is ingediend, wordt nog afgehandeld volgens de oude procedure. Voor nieuwe aanvragen die nu worden ingediend geldt de nieuwe Omgevingswetprocedure.

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen die in 2023 zijn opgesteld en als ontwerp ter inzage liggen worden volgens de dan geldende procedure afgehandeld. Het nog af te ronden bestemmingsplan gaat in wel over in het omgevingsplan. Dit gebeurt van rechtswege, dus vanzelf, als gevolg van de wet.

Deze plannen kunt u ook bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl.

Nog vragen?

Heeft u na het raadplegen van deze informatie nog een vraag? Dan u kunt deze online aan ons stellen via het formulier 'Bouwplan en omgevingsplan informatie'. Hiervoor is het nodig om met uw DigiD in te loggen.