Het langdurig zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind (of ander familielid), vriend of kennis noemen we mantelzorg. Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene die ze verzorgen. Mantelzorg voor een naaste geeft vaak voldoening. Maar als de zorg intensiever wordt of er geen einde aan lijkt te komen, kan het ook zwaar zijn. Ondersteuning kan dan helpen. U kunt dan een beroep doen op onze sociaal consulenten van onze sociale teams.

Ondersteuning voor de mantelzorger

Bij ondersteuning kunt u denken aan:

 • praktische ondersteuning
 • respijtzorg (de zorg wordt u even uit handen genomen)
 • cursussen
 • bijeenkomsten voor jonge mantelzorgers
 • informatie over verschillende onderwerpen

Onder het kopje 'Goed om te weten' vindt u meer informatie over deze onderwerpen.

Laat u registreren als mantelzorger

Wij komen en blijven graag in contact met de mantelzorgers die wonen in Bronckhorst. Wij verstrekken regelmatig informatie over mantelzorg en kunnen helpen bij ondersteuning van de mantelzorger. Registreer u als mantelzorger bij de gemeente Bronckhorst, zodat wij u kunnen bereiken. Wij gebruiken de verstrekte informatie uitsluitend voor het toesturen van informatie en eventuele uitnodigingen voor bijeenkomsten.

DigiD linkRegistreren als mantelzorger

Mogelijk wijzigt er iets in uw gegevens, bijvoorbeeld door verhuizing of u bent geen mantelzorger meer? Geef ons dat s.v.p. ook door, daarmee houden wij de gegevens actueel.

DigiD linkWijziging doorgeven in uw registratie als mantelzorger

Mantelzorgwaardering

Als dank voor hun inzet, kunnen mantelzorgers in Bronckhorst € 100,00(per kalenderjaar) ontvangen. Een bedrag dat hij/zij naar eigen inzicht kan besteden. U kunt uw mantelzorger aanmelden als deze langere tijd (minimaal 3 maanden) en intensief (minimaal 8 uur per week) onbetaald voor u zorgt. Het gaat om extra zorg die de normale gebruikelijke zorg voor elkaar in een huishouden overstijgt. Uw mantelzorger mag uiteraard in een andere gemeente wonen. Aanmelden voor mantelzorgwaardering 2024 kan weer vanaf 1 augustus.

Goed om te weten

Ondersteuningsmogelijkheden

Praktische ondersteuning

Praktische ondersteuning voor de mantelzorger zelf of voor de zorgvrager zoals:

 • hulp bij het huishouden voor de zorgvrager
 • u kunt als mantelzorger wanneer u woonachtig bent in de gemeente Bronckhorst tegen een laag tarief (extra) huishoudelijke hulp inkopen. De huishoudelijke hulp komt voor minimaal 2 uur per week. U kunt uw tegoedbon huishoudelijke hulp besteden bij de door ons gecontracteerde zorgaanbieders. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Tegoedbonnen huishoudelijke hulp'.

Respijtzorg

Zwaar belaste mantelzorgers hebben soms behoefte aan tijdelijke ontlasting van de zorgtaak, ook wel respijtzorg genoemd. Deze ontlasting van de zorgtaak kan verschillende vormen hebben:

 • weekend of dag weg voor de mantelzorger
 • dagbesteding voor de zorgvrager
 • logeeropvang voor de zorgvrager
 • inzet van een zorgvrijwilliger

Werk en mantelzorg

1 op de 6 werknemers is mantelzorger. En van de werkende mantelzorgers voelt bijna 40% zich overbelast. Een goede balans tussen werk en privé is belangrijk. Voor werkende mantelzorgers zijn er vaak mogelijkheden om ondersteuning te krijgen.

 • Door de situatie bespreekbaar te maken op het werk ontstaat er vaak begrip en steun. Er zijn soms ook mogelijkheden zoals zorgverlof en het flexibel omgaan met vakantie en werktijden. Zo houdt u een betere balans.
 • Uw zorgverzekeraar kan cursussen aanbieden om een betere balans te houden. Of respijtzorg aanbieden als u vervangende zorg nodig heeft bijvoorbeeld voor vakantie. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.
 • Meer informatie? Sanne Beunk en Rob Oude Hengel zijn binnen Bronckhorst de sociaal consulenten met aandachtsgebied mantelzorg. Zij zijn te bereiken via tel. (0575) 75 02 50 of per mail: s.beunk@bronckhorst.nl of r.oudehengel@bronckhorst.nl. Kijk ook op www.werkenmantelzorg.nl voor meer informatie over werk en mantelzorg.

Cursussen

Er zijn verschillende organisaties die online cursussen aanbieden. Mocht u tijdens het online volgen van een dergelijke cursus vragen hebben, meer informatie willen of naar aanleiding van de cursus ergens over willen praten, dan kunt u terecht bij onze sociaal consulenten. U kunt bellen, mailen, maar ook een online gesprek is mogelijk via Whereby. Kijk hieronder voor de verschillende online trainingen:

Jonge mantelzorgers

Voor jonge mantelzorgers (JMZ) zijn er bijeenkomsten binnen gemeente Bronckhorst. Deze bijeenkomsten zijn gericht op ontspanning, maar ook op het delen van ervaringen. Bekijk de pagina 'Jonge mantelzorgers' voor meer informatie.

Informatie over diverse onderwerpen

 • eigen bijdrage
 • financiële regelingen
 • vergoedingen
 • combineren mantelzorg met werk/opleiding/gezin
 • mantelzorg voor mensen met psychische problemen
 • mantelzorg voor mensen met dementie

Voor alle genoemde mogelijkheden en andere vragen op het gebied van mantelzorg kunt u bij onze sociale teams terecht.