Wilt u een overledene laten opgraven om deze op een andere plaats te herbegraven of alsnog te laten cremeren? U hebt hiervoor altijd toestemming nodig van de rechthebbende op het graf.

Behalve toestemming van de rechthebbende(n) moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. De burgemeester beoordeelt de aanvraag en beslist of de vergunning verleend wordt. De vergunning wordt afgegeven onder strikte voorwaarden, zoals:

  • aanwezigheid van medisch toezicht
  • de dag waarop de opgraving plaatsvindt
  • de manier waarop het stoffelijk overschot vervoerd wordt (bijvoorbeeld in een gesloten kist)

Alsnog laten cremeren?

Mogelijk wilt u het stoffelijk overschot alsnog cremeren. Dit kan in principe pas na 10 jaar grafrust.

DigiD linkVerlof voor het opgraven van een overledene aanvragen

Kosten

De kosten rondom opgraven en herbegraven vindt u in de 'Tarieventabel begraafrechten'.

Wat gebeurt er als ik een aanvraag voor op- / herbegraven heb ingediend?

Wanneer er nog aanvullende gegevens nodig zijn, nemen wij contact met u op. Is de aanvraag compleet, dan neemt de gemeente binnen 2 weken het besluit voor het verlof tot op- of herbegraven. Aan het verlof worden voorwaarden verbonden waaraan u moet voldoen. Deze ontvangt u bij het verlenen van verlof. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.