U kunt een overledene laten begraven of bijzetten op een gemeentelijke begraafplaats of een particuliere begraafplaats. Een graf of urnenplaats op een gemeentelijke begraafplaats kunt u hier online aanvragen. U wordt dan rechthebbende daarvan. Bij de gemeente ‘koopt’ u dit recht voor 20 jaar. Tegen het einde van deze periode ontvangt u bericht van de gemeente. U kunt dan beslissen om afstand te doen van dit recht of het recht te verlengen. Verlengen kan ook al gedurende de periode van 20 jaar.

DigiD linkAanvragen graf of urnenplaats

Onderhoudskosten

De kosten voor onderhoud van de algemene begraafplaats zijn voor een periode van 20 jaar € 3.501,00. Deze kosten worden bij een nieuw graf in één keer in rekening gebracht. Het is mogelijk deze kosten jaarlijks te voldoen, neemt u in dat geval contact met ons op.

Kosten grafrecht

U betaalt ook grafrechten. Onderstaande bedragen zijn voor een periode van 20 jaar.

  • babygraf (tot 1 jaar) € 47,00
  • kindergraf (1 tot 12 jaar) € 118,00
  • graf (12 jaar en ouder)  € 130,00
  • urnengraf of urnennis € 130,00

Overige kosten rondom begraven en cremeren

De overige kosten rondom begraven of cremeren vindt u in de 'Tarieventabel begraafrechten'.