Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met het overlijden van een dierbare. Een begrafenis of crematie is dan één van de eerste en belangrijkste dingen die u moet regelen. Op deze pagina vindt u informatie over wat moet en wat u aan keuzes heeft.

Toestemming voor begraven of cremeren

U vraagt toestemming aan de gemeente als de persoon door natuurlijke oorzaak is overleden. U hebt hiervoor een verklaring nodig van een arts of een lijkschouwer.

Is de overledene door een onnatuurlijke oorzaak gestorven? Bijvoorbeeld door een ongeval of misdrijf? Dan vraagt u eerst toestemming aan de officier van justitie. Daarna vraagt u toestemming aan de gemeente.

Meestal regelt de uitvaartverzorger voor u de toestemming.

Uitstel voor begrafenis of crematie

De overledene moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. In bijzondere situaties kunt u uitstel van de begrafenis of crematie vragen, hiervoor moet altijd een arts toestemming geven. Redenen voor uitstel kunnen zijn:

  • familieleden moeten uit het buitenland komen
  • het lichaam moet onderzocht worden vanwege een misdrijf
  • slechte lichamelijke toestand van de moeder van een kind dat doodgeboren of kort na de geboorte overleden is

Begraven

Bij begraven heeft u de keuze uit begraven in een nieuw graf of in een bestaand graf of familiegraf. Een nieuw graf wordt uitgegeven voor 20 jaar. U leest daar alles over op de pagina 'Graf of urnenplaats aanvragen'.

Crematie

Na een crematie moet de as van de overledene 1 maand bewaard blijven in het crematorium. Daarna beslist u wat u met de as wilt doen. Zowel het crematorium als de begraafplaatsen bieden u verschillende mogelijkheden.

As verstrooien

Dat kan op een strooiveld op gemeentelijke of bijzondere begraafplaatsen en crematoriumterreinen. Maar ook op open zee, op privéterreinen of in de openbare ruimte binnen de gemeente Bronckhorst. We spreken dan over ‘incidentele as verstrooiing’. Daar heeft u binnen de gemeente Bronckhorst geen ontheffing voor nodig.

Verstrooiing van as op een begraafplaats

De begraafplaatsbeheerder overlegt samen met u (of uw uitvaartverzorger) wat u wilt en uw rol daarbij. Aandacht voor u, rust en waardigheid staan voorop.

Incidentele as verstrooiing

Wilt u zelf in de openbare ruimte of op privéterrein de as verstrooien dan gelden de volgende regels:

  • verstrooien in de openbare ruimte mag, maar niet op verharde delen
  • verstrooien mag geen hinder of overlast veroorzaken voor derden
  • verstrooien op een privéterrein mag als de eigenaar hier toestemming voor gegeven heeft

As bijzetten/begraven

U kunt er ook voor kiezen de as in een urn te plaatsen in een urnenmuur, (bij) te zetten in een urnengraf, of bij te zetten in een gewoon graf. We lichten deze mogelijkheden hieronder verder toe.

Urnenmuur

Muur voor het bewaren van urnen met crematie-as. Een plek in de urnenmuur biedt plaats aan 2 asbussen en wordt uitgegeven voor 20 jaar, met de mogelijkheid om te verlengen. De gemeentelijke begraafplaatsen (met uitzondering van Steenderen) beschikken over een urnenmuur.

Urnengraf

Klein graf waarin urnen (bij)gezet kunnen worden. Een urnengraf biedt plaats aan 4 asbussen en wordt uitgegeven voor 20 jaar, met de mogelijkheid om te verlengen.

As bijzetten of begraven

Crematie-as kunt u bijzetten in een bestaand graf, met of zonder urn. In de bovenlaag van een graf is plaats voor 6 asbussen.

Goed om te weten

Alles over grafrecht, grafonderhoud en de kosten daarvan leest u op de pagina 'Graf of urnenplaats aanvragen'.

Wilt u een grafsteen of gedenkteken op een graf plaatsen? Daar gelden regels voor. U leest erover op de pagina 'Grafsteen of gedenkteken plaatsen'.