Op 21 december 2020 organiseerden we een expertavond over participatie. Siward Zomer van Energie Samen gaf een presentatie over het regelen van lokaal eigendom in beleid. Pim de Ridder (Windpark Nijmegen) en Gerlach Velthoven (Duurzaam West Betuwe) deelden hun ervaringen met bewonersparticipatie. Wilt u het webinar terug kijken? Dat kan via YouTube.

Achtergrondinformatie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle partijen streven naar 50% eigendom van de lokale omgeving. Deze regel is onderdeel van een paragraaf over participatie die aanstuurt op een proces met de omgeving waarin mensen de mogelijkheid krijgen om mede-eigenaar te worden van het windpark of zonnepark.

Om acceptatie van windenergie te bevorderen, hebben verschillende organisaties gedragscodes opgesteld. De kern van de 'Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op land' is dat de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium bij windprojecten wordt betrokken.

De publicatie 'Lokaal eigendom in beleid' geeft praktische adviezen en voorbeelden voor het opstellen en implementeren van beleid rondom burgerparticipatie, lokaal eigendom en ruimtelijke inpassing bij wind- en grootschalige zonneprojecten op land.

In samenwerking met Energie Samen hebben de Natuur- en Milieufederaties een handreiking opgesteld. Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners biedt inspiratie voor gemeenten voor het realiseren van wind- en zonneparken met draagvlak en lokaal eigendom.

De gemeente Bronckhorst heeft bovenstaande documenten verwerkt in haar eigen handreiking “Participatie als de basis voor de omslag naar een energieneutraal Bronckhorst in 2030”.