Regionale Energiestrategie (RES)

In het Klimaatakkoord heeft Nederland zich tot doel gesteld 35 terawattuur (TWh) aan hernieuwbare stroom op te wekken in 2030. Om dit landelijke doel te realiseren, hebben de 30 regio’s de taak om elk een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Bekijk de video 'Waarom een Regionale Energiestrategie?' op YouTube.

Samen d'r an!

De regio Achterhoek beschrijft haar eigen keuzes voor grootschalige opwek van duurzame elektriciteit door zon en wind in de RES Achterhoek. Met de andere gemeenten in de Achterhoek, de provincie Gelderland, het waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander werkt Bronckhorst samen. Bekijk de RES-website van de Achterhoek: www.resachterhoek.nl.

RES 1.0

Na het opleveren van de Concept-RES in juni 2020, is met belangenbehartigers en inwoners het proces richting Regionale Energiestrategie 1.0 ingegaan. Ondertussen stelden alle samenwerkingspartners – waaronder de Bronckhorster gemeenteraad - de Achterhoekse RES 1.0 vast.

Hierin staat dat de regio 1,35 TWh aan duurzame energie met zon en wind wil opwekken in 2030, en hoe in hoofdlijnen de opwek tussen zon en wind is verdeeld. De regio streeft ernaar de mogelijkheden voor zon op dak maximaal te benutten. Hiermee kan ongeveer 0,35 TWh worden geproduceerd.

Bronckhorster kaders in de RES

De Achterhoekse RES 1.0 is een strategische verkenning. Het document beschrijft een regionale koers met gezamenlijke afspraken. Het komt met plannen om gesignaleerde belemmeringen weg te nemen en om samen te werken aan lokaal eigenaarschap.

De Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 vormt de basis van onze bijdrage aan de Regionale Energiestrategie. Voor initiatieven in Bronckhorst zijn de lokale uitgangspunten leidend en de gemeentelijke besluitvorming rond windenergie.

Meer informatie

Op www.resachterhoek.nl vind je meer informatie. Je kunt op die website ook de Achterhoekse RES 1.0, een infographic en de beantwoording van vragen downloaden.

Infographic - Routekaart in relatie tot de RES