Subsidie maatschappelijk, cultureel of recreatief initiatief

Wij verstrekken subsidie aan organisaties voor activiteiten met een maatschappelijk, cultureel of recreatief karakter die de gemeente van belang vindt. Organiseert u activiteiten die gericht zijn op bijvoorbeeld één van onderstaande onderwerpen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze subsidie. Valt uw organisatie onder geen van de genoemde categorieën en wilt u weten of u voor een subsidie in aanmerking komt, neem dan contact met ons op.

  • Ondersteunen van mantelzorgers
  • Uitvoeren van jongerenwerk
  • Aanbieden van schuldhulpverlening
  • Uitvoeren van maatschappelijk werk activiteiten op scholen
  • De muziekschool, Slachtofferhulp, Vluchtelingenwerk en (Yunio) jeugdgezondheidszorg komen ook in aanmerking voor deze subsidie
  • Incidentele activiteiten met een cultureel of recreatief karakter

Voor de participatiesubsidie,de subsidie voor verenigingen en DBO's en incidentele subsidie voor vernieuwende activiteiten zijn aparte aanvraagformulieren beschikbaar. 

Jaarlijkse aanvraag

Vraagt uw organisatie jaarlijks deze subsidie aan, dan moet uw aanvraag uiterlijk 30 september voorafgaand aan het subsidiejaar bij ons binnen zijn. Tussen 1 oktober en 31 december nemen wij een besluit op uw aanvraag. Daarvan ontvangt u bericht.

Eenmalige subsidieaanvragen voor activiteiten met een cultureel of recreatief karakter kunnen het hele jaar door aangevraagd worden. Kijk voor alle informatie daarover op de pagina 'Subsidie vernieuwende activiteiten'.

Aanvragen subsidie maatschappelijk, cultureel of recreatief initiatief(met DigiD of eHerkenning niveau 2+)

Nodig bij de aanvraag

  • uw DigiD of eHerkenning om in te loggen
  • het Kamer van Koophandel nummer
  • de begroting van het initiatief

Goed om te weten

Of de activiteiten die uw organisatie uitvoert in aanmerking komen voor een subsidie vindt u in onze uitvoeringsregels. Hierin vindt u de doelen die wij willen bereiken met ons beleid. De regels voor subsidieverlening vind u in de Algemene subsidieverordening van de gemeente Bronckhorst. U vindt de verordening en de uitvoeringsregels onder 'Lokale regelgeving' op deze pagina.