In de Basisregistratie personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in Nederland woont. De gemeente is verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens.

Gegevens inzien

Wilt u uw eigen persoonsgegevens of die van uw minderjarige kinderen inzien? Dan kunt u met uw DigiD inloggen op MijnOverheid.nl. Onder ' Persoonlijke gegevens' ziet u hoe u of uw kinderen geregistreerd staan.

Overzicht verstrekte gegevens

U kunt online een overzicht opvragen van organisaties die uw gegevens in de BRP (Basisregistratie Personen, voorheen GBA) gebruiken.

Overheidsorganisaties kunnen gegevens opvragen, bijvoorbeeld voor pensioenen, uitkeringen, huurtoeslag of belasting. En advocaten en deurwaarders voor rechtszaken. U vraagt het overzicht aan in de gemeente waar u woont.

Informatie opvragen overzicht verstrekte gegevens

Geheimhouding gegevens BRP

De gemeente verstrekt gegevens uit de BRP vaak automatisch aan diverse overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Dit is een wettelijke verplichting, u kunt hier niets tegen doen. Er kunnen echter ook andere instanties zijn die informatie over u vragen. Heeft u liever niet dat uw persoonsgegevens aan anderen worden gegeven dan aan de verplichte partijen? Dan kunt u de gemeente vragen om uw persoonsgegevens geheim te houden.

Informatie geheimhouding gegevens BRP