U heeft recht op openbare informatie van de gemeente. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). De wet (ingevoerd medio 2022 en de opvolger van de Wob) verplicht (semi)overheden de komende jaren steeds meer informatie actief openbaar te maken. De wet geeft iedereen het recht op toegang tot publieke informatie, zoals bijvoorbeeld wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, b en w stukken, beleid, convenanten, jaarplannen en -verslagen, onderzoeken en beschikkingen. Veel is al openbaar via onder meer deze website, zoals organisatiegegevens, raadsstukken en collegebesluiten, omgevingsvergunningen en wet- en regelgeving.

Een aantal zaken maakt de gemeente nog niet actief openbaar, waaronder beschikkingen en Woo verzoeken. De komende tijd gaan we ook deze zaken in fasen actief openbaar maken. Onze gemeente investeert hiervoor extra in de informatiehuishouding, zodat informatie uit de systemen voor u (nog) beter toegankelijk en goed vindbaar is.

Contactpersonen

Heeft u hulp nodig bij het vinden van de informatie die u zoekt? Wij hebben onze medewerkers van het klantcontactcentrum aangewezen als Woo-contactpersonen. Zij helpen u graag bij uw zoektocht naar (openbare) informatie of uw Woo-aanvraag.

Woo-verzoek indienen

Mist u nog informatie of bent u op zoek naar informatie die (nog) niet openbaar is gemaakt? Dan kunt u hiervoor een Woo-verzoek indienen. Meer informatie daarover kunt u vinden op de pagina ‘Woo-verzoek indienen’.