Als iemand is overleden, doet u hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. Aangifte doen is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. De aangifte wordt binnen 6 dagen na het overlijden gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP).

Aangifte als uitvaartondernemer

Digitaal aangifte doen

Uitvaartondernemers kunnen digitaal aangifte van overlijden doen met eHerkenning niveau 2+. U moet bekend zijn in ons systeem. Heeft u hiervan geen brief gehad of is dit uw eerste aangifte bij gemeente Bronckhorst? Vul dan het aanmeldformulier in en mail het ons.

Let op: de reservering van een begraafplaats moet apart gedaan worden.

eHerkenning linkAangifte overlijden doen

Heeft u geen e-Herkenning? Op https://www.eherkenning.nl(externe link) leest u hoe u dit aan kunt vragen.

Aangifte aan de balie

Kunt u (nog) geen digitale aangifte doen, dan moet u een afspraak maken. Voor de afspraak stuurt u de stukken per mail naar cluster.klantproducten@bronckhorst.nl. Dit zorgt voor snelle afhandeling van de aangifte aan de balie.

Aangifte als nabestaande

Als nabestaande kunt u alleen aangifte doen aan de balie in het gemeentehuis.

Afspraak maken om aangifte overlijden te doen

Nodig bij de aangifte

  • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
  • verklaring van overlijden (kan ook door de arts aan de gemeente gestuurd worden)
  • de enveloppe met verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek)
  • trouwboekje (niet verplicht)

Uitstel van begraven of crematie

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na overlijden te begraven of cremeren. U kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.

Overlijden in het buitenland

Als iemand in het buitenland is overleden dan moet u aangifte doen in de gemeente waar de overledene stond ingeschreven. Is de akte opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Duits, Engels of Frans? Laat deze akte eerst vertalen door een beëdigd vertaler. U moet het originele document en de vertaling laten legaliseren. Kijk hiervoor op de website van de Rijksoverheid(externe link).

BelastingTelefoon voor nabestaanden

Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er heel wat op u af. Hoe zit het met aangifte doen? Wat gebeurt er met toeslagen? Voor nabestaanden die vragen hebben over toeslagen, inkomstenbelasting, erven en erfbelasting belt u met de belastingtelefoon voor nabestaanden(externe link): 0800 - 235 83 54 (gratis)

Extra informatie

Kosten rondom begraven en cremeren

De kosten rondom begraven of cremeren, zoals het grafrecht en onderhoud, vindt u in de 'Tarieventabel begraafrechten'.