De soortenrijkdom van planten en dieren in buurten is afhankelijk van de inrichting van tuinen, erven en het openbaar groen, en de manier waarop die beheerd worden. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van het openbaar groen. Tuineigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigendom. We willen graag de samenwerking in buurten op gang helpen om de biodiversiteit in de buurt te versterken. Hieronder staan een aantal voorbeelden. Heeft u een idee dat hier niet tussen staat? Neem contact op met onze gebiedsambtenaren om te verkennen wat de mogelijkheden zijn.

Onderhoud van openbaar groen door de gemeente

Op verschillende manieren draagt het beheer van het openbaar groen door de gemeente bij aan de biodiversiteit. Regelmatig voeren we vernieuwingen door in de uitvoering, die proberen we vaak eerst uit op een aantal proefstukken (Pilot’s).

 • Wadi’s inzaaien met bloemenmengsels
 • Bermen ecologisch beheren
 • Omvormingen van gazons bloemrijk grasland
 • Natuurvriendelijke omgeving gemeentehuis
 • Vlinderweide Langenberg Zelhem
 • Bijenlint in de bermen
 • Bijenhotels en bijenplanten op begraafplaatsen
 • Biologische bestrijding van eikenprocessierups, engerlingen, onkruid en invasieve planten zoals Reuzenberenklauw en Japanse Duizendknoop

Bloemrijk grasland in Bronckhorst

Meer bloemrijke gazons in de kernen voor meer biodiversiteit

Voor meer biodiversiteit zaaiden we vorig jaar enkele gazons in de kernen in met een inheems kruiden-bloemmengsel. Op enkele plekken in Hengelo, Zelhem en Vorden veranderen de strakke, groene grasvelden in bloemenweides. Deze bloemrijke gazons maaien we nog 1 keer per jaar, in het najaar. De eerste meter langs de verharding rondom de bloemenweide maaien we vaker, om de verharding vrij te houden van begroeiing. Door het maaibeheer aan te passen, krijgen planten en dieren meer ruimte om te leven. De begroeiing wordt hoger en ruiger met meer verschillende kruiden en bloeiende planten.

Bloemen op meer plekken

Dit jaar gaan we minder maaien op meer plekken. Ook in Baak, Drempt, Hummelo, Keijenborg en Steenderen worden enkele plekken bloemrijk grasland. De locaties zijn:

 • Enkweg Vorden
 • Hertog Karel van Gelreweg Vorden
 • Hofstraat Baak
 • Gildeweg Drempt
 • Harmen Addinkstraat Steenderen
 • Bronckhorsterweg Steenderen
 • Prins Bernhardlaan Steenderen
 • Kerkstraat Keijenborg
 • Tilderstraat Keijenborg
 • Ottenkampweg Keijenborg
 • Muldershof Hummelo

Al gespot? Bloemrijk gras Keijenborg en Hummelo!

Aan de Ottenkampweg in Keijenborg en de Muldershof in Hummelo zijn bloembollen geplant en wildbloemen gezaaid. De eerste resultaten zijn hiervan al zichtbaar! Op andere locaties monitoren we de effecten van het aangepaste maaibeheer op de biodiversiteit. Als het nodig is voegen we extra wildbloemenmengsels of bloembollen toe. We horen graag wat je ervan vindt!

Resultaten ’21 en ’22 over het mooier maken van ons landschap

Veel inwoners in onze gemeente werken mee aan het versterken van ons landschap. De gemeente Bronckhorst werkt daar ook aan, en veel projecten doen we samen. Hier ziet u wat we samen hebben bereikt de afgelopen jaren. We zijn trots op wat dit betekent voor het landschap en de mensen die daarvan genieten. De gemeente Bronckhorst wil de komende jaren het landschap blijven versterken. De kwaliteit van het landschap en de biodiversiteit is één van de speerpunten in het coalitieakkoord ‘Bouwen aan een dienstbaar, leefbaar en sociaal Bronckhorst’. Om u een zo goed mogelijk beeld te geven hebben wij onze resultaten en samenwerkingen in een infographic weergegeven. Wij zijn erg blij met alle inzet van de enthousiaste inwoners. Doet u ook mee?

Bent u een grondeigenaar? Wilt u graag meedoen met een erfinrichtingsproject? Neemt u dan contact met Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt via www.onderholt.nl of met Stichting Streekfonds Achterhoek via www.streekfondsachterhoek.nl. Bent u een groene werkgroep, vereniging of stichting? Mist u uw informatie op deze infographic? Of wilt u graag meer informatie over onze ondersteuning bij projecten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Bekijk de infographic

Dorp en Rand

U kunt in uw buurt, samen met buurtgenoten, de biodiversiteit versterken en bijdragen aan een aantrekkelijke buurt, en een aantrekkelijk landschap. U kunt bijvoorbeeld meedoen aan ‘Dorp en Rand’. Er zijn in verschillende kernen dorp-en-rand-werkgroepen actief waar u zich bij kunt aansluiten. Of begin zelf een groep, we kunnen u daarbij helpen. U leest alles over Dorp en Rand op de projectpagina.

Samen met Dorp-en-Rand-werkgroepen willen we de landschappelijke kwaliteit verbeteren door aan te sluiten bij de karakteristieken van het landschap. Daarmee willen we de belevingswaarden en de biodiversiteit verhogen, zodat we duurzame instandhouding van het landschap kunnen garanderen. Er zijn verschillende werkgroepen actief in onze gemeente met ieder hun eigen ‘gebiedsagenda’.

Door landschapselementen aan te planten, streekeigen erven te realiseren, bloemen en kruiden te zaaien, en door dit goed te beheren dragen de dorp-en-rand-groepen bij aan een rijk landschap voor mens en dier. De kosten worden gedragen door onder andere de Gemeente Bronckhorst, Provincie Gelderland en grondeigenaren. Kijk op Op Morgen voor actuele projecten en activiteiten bij u in de buurt.