Biodiversiteit

Biodiversiteit gaat over de rijkdom van planten en dieren in onze gemeente. Een gebied met een grote biodiversiteit is een gebied met veel planten en dieren, en veel verschillende soorten. Uit onderzoek blijkt dat het aantal dieren, en ook het aantal verschillende soorten de laatste jaren sterk is verminderd. Als u meer dan 30-40 jaar in onze gemeente woont herkent u dat vast wel: hoeveel vlinders, akkervogels en hagen waren er vroeger, en zijn die er nog?

Bij het versterken van de biodiversiteit is het belangrijk om voor verschillende planten en diersoorten het leefgebied te versterken. En elke soort heeft verschillende dingen nodig. Dat betekent dat we bij planten moeten zorgen voor een goede (schone, gezonde, ruime) standplaats voor planten (bodem, water en licht).

Bij dieren zorgen we voor

  • nest- en schuil- gelegenheid (in de aarde, in water, in beplanting, in of aan gebouwen, in nestkasten)
  • water en voedsel (drinkplekken, planten of andere dieren)
  • en veilige routes om zich te verplaatsen om eten of een partner te vinden bijvoorbeeld door de bodem of de lucht, langs hagen en bomenrijen.

Wij maken ons samen met inwoners sterk voor het herstel en behoud van de biodiversiteit. We planten bomen en hagen, of helpen inwoners dat te doen. We zorgen voor meer bloemen en kruiden in de bermen en de buurten. Plagen en ziekten bestrijden we met natuurvriendelijke middelen. Meer weten over wat wij doen, en wat u zelf kunt doen?