Nieuws

Bent u op zoek naar de bekendmakingen zoals van vergunningen en bestemmingsplannen, kijk dan op onze pagina bekendmakingen.

 • Aanpak wateroverlast Waarleskamp en omgeving in Hengelo

  Een deel van de Waarleskamp, de Vloed en de Dreef ervaart jaarlijks veel overlast bij hevige regen. Aannemer Hoornstra Infrabouw legt in opdracht van de gemeente een nieuw riool aan om het regenwater apart af te kunnen voeren naar de aanwezige sloot. Aanwonenden hebben hierover van de aannemer een brief ontvangen. Voor andere bewoners in de buurt kan het werk enige overlast veroorzaken. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

 • Uw huis klaar maken voor de toekomst?

  Wilt u meer comfort, de energierekening verlagen of is uw huis toe aan een flinke opknapbeurt, maar hebt u daar de financiële middelen niet voor? Denk dan eens aan onze nieuwe Toekomstbestendig Wonen Lening. Met deze lening tegen een gunstige rente kan het misschien wel! Lees er alles over op onze pagina 'Toekomstbestendig wonen lening'

 • Beleefweekend Bronckhorst 20, 21 en 22 september

  Er is zoveel te beleven in Bronckhorst. Ontdek het tijdens het Beleefweekend Buitengewoon op 20, 21 en 22 september. Er zijn op verschillende plekken leuke (natuur) activiteiten voor jong en oud. Van appels plukken in de boomgaard tot koe knuffelen en van een GPS tocht of avonturenpad voor de kids tot lunchverhalen bij de vuurpot. Kijk voor alle info op www.ivn.nl/beleefweekend-bronckhorst. Het weekend is een samenwerking van IVN, de gemeente en betrokken lokale ondernemers. Dit wilt u echt niet missen! Zet de data vast in uw agenda.

 • Volgt u ons al op sociale media?

  Afbeelding met de logo's van Facebook, Twitter en Instagram

  De gemeente is op verschillende sociale media platforms te vinden. Naast de gemeentepagina´s in Contact en onze website posten wij allerhande nieuws en activiteiten op twitter en facebook. Op instagram delen we met u wie er vanuit de gemeente voor u aan de slag zijn en waar zij zich mee bezig houden tijdens hun werkweek. Volg ons dus op het sociale platform waar u actief bent. Ons twitteraccount is @gem_bronckhorst. Op facebook en instagram vindt u ons onder de naam gemeentebronckhorst. Als u vragen heeft, stel ze gerust ook op twitter, facebook of instagram. 

 • Tegoedbonnen huishoudelijke hulp aan te vragen

  De gemeente biedt inwoners de mogelijkheid tegoedbonnen voor (extra) huishoudelijke hulp te kopen. Hiermee kunt u onder bepaalde voorwaarden tegen een gereduceerd tarief huishoudelijke hulp inkopen. De gemeente betaalt het grootste deel van de kosten (rechtstreeks aan de zorgaanbieder). U betaalt een eigen bijdrage van € 6,75 per uur. U leest er alles over op de pagina 'Tegoedbonnen huishoudelijke hulp'

 • Afvalkalender: wanneer kan de container aan de weg?

  Met elkaar produceren we steeds minder afval. Daardoor hoeven we niet meer elke week de bakken te legen. Maar wanneer wordt nu precies welke container geleegd? U vindt deze ophaaldata op de afvalkalender van Circulus-Berkel.

 • Eerste kavelruil zichtbaar

  Foto van plaatsing projectbord in een ruilperceel aan de Wiersserbroekweg met rechts van het bord kavelruilcoördinator Wim Ruiterkamp en links drie deelnemers.

  Binnen het kavelruilproject Bronckhorst is de eerste 22 ha grond geruild van eigenaar. Een mooi resultaat! Zeven partijen tekenden een kavelruilakte. De voorbereiding van deze eerste kavelruil kostte enige tijd. Voordat een ruilakte getekend kan worden, zijn er verschillende ruilvoorstellen aan de keukentafel besproken. Het is een soort puzzel met percelen. Op basis van ieders individuele wensen en mogelijkheden ontstaat er gaandeweg een ruilvoorstel waar elke deelnemende partij zich in kan vinden.

 • Monumentenprijs 2019 gemeente Bronckhorst

  In 2019 gaan wij voor het eerst de monumentenprijs Bronckhorst uitreiken. Met de prijs spreken wij onze waardering uit over de wijze waarop een eigenaar van een monument met het onderhoud of de restauratie van het pand of object is omgegaan. De prijs bestaat uit € 250,- en een kunstobject.

 • Waardeer uw mantelzorger met 100 euro van de gemeente

  Hebt u een naaste of bekende die het voor u mogelijk maakt dat u thuis kunt blijven wonen? Bijvoorbeeld omdat diegene uw boodschappen doet, regelmatig voor u kookt of schoonmaakt? Dan waardeert u dat natuurlijk enorm. Ook de gemeente waardeert de inzet van deze mantelzorgers en realiseert zich dat zij onmisbaar zijn voor veel inwoners.

 • Vrijwilligersorganisaties opgelet: vraag subsidie compensatie OZB-heffing aan!

  Wij steunen en waarderen de vrijwillige inzet van onze inwoners en stimuleren hen zich met maatschappelijke initiatieven in te blijven zetten voor de Bronckhorster samenleving. Zo bieden we vrijwilligersorganisaties de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor de OZB-heffing voor het eigenaars- en/of gebruikersdeel van hun locatie.

 • Samen werken aan route naar een energieneutraal Bronckhorst

  Foto gemaakt tijdens de bijeenkomst op 15 juli 2019

  De afgelopen tijd is opnieuw uw betrokkenheid gebleken bij uw leefomgeving. Onder meer dorpsbelangenorganisaties, (toeristische) ondernemers, de Land- en Tuinbouw Organisatie, energiecoöperaties en het actiecomité Op en Um 't Hengelse Zand dachten tijdens verschillende bijeenkomsten actief mee over de vraag hoe we inwoners het beste kunnen betrekken bij lokale energie-initiatieven.

 • Afwijkende openingstijden Sociale Teams in augustus

  Van 5 tot en met 23 augustus 2019 (bouwvakvakantie) zijn de Sociale Teams op woensdagmiddag en vrijdagochtend gesloten. Kijk op www.bronckhorst.nl/socialeteams voor alle openingstijden en hoe u in de zomerperiode één van onze sociaal consulenten kunt bereiken.

 • Vanaf 1 september kunt u initiatieven voor wonen indienen

  woningen in Vorden

  Half juli stelde de gemeenteraad het nieuwe woonbeleid ‘Ruimte voor wonen in Bronckhorst’ vast. Veranderingen op de woningmarkt en in de samenleving waren aanleiding om de woonvisie van 2016-2020 te actualiseren. De gemeente wil dat iedereen, jong en oud, goed kan wonen en blijven wonen. Het aanpassen en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad heeft nog steeds prioriteit.

 • Bestrijding eikenprocessierups Bronckhorst

  De explosieve groei van het aantal nesten van de eikenprocessierups is landelijk volop in het nieuws. Bijna overal kampt men met een capaciteitstekort om de nesten te bestrijden, zo ook gemeente Bronckhorst.

 • Subsidieregeling beëindiging varkenshouderijlocaties

  De rijksoverheid heeft 120 miljoen euro beschikbaar gesteld om in veedichte gebieden (waaronder de Achterhoek) de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De subsidieregeling ‘Saneringsregeling varkenshouderij’ biedt varkenshouders de kans om het bedrijf te beëindigen. Dit moet leiden tot een wezenlijke vermindering van de geuroverlast van varkensbedrijven.

 • Bereikbaarheid gebiedsambtenaren in de zomerperiode

  In mei en juni 2019 waren onze gebiedsambtenaren on tour in Bronckhorst. Ze hebben veel inwoners gesproken over allerhande onderwerpen die bij u leven. Mooi! In juli en augustus zijn er geen spreekuren op locatie in Steenderen, Halle, Hummelo, Hengelo en Zelhem. Wel is er op 10 juli van 13.30-15.30 uur spreekuur in Van Sinckel met onze gebiedsambtenaren voor Vorden e.o. Buiten de spreekuren kunt u ook contact opnemen met onze gebiedsambtenaren. U vindt de gegevens op de pagina over gebiedsambtenaren.

 • Irene van Leeuwen uit Hummelo exposeert in gemeentehuis

  Schilderes Irene van Leeuwen uit Hummelo exposeert van juli t/m september 2019 met haar expositie ‘Onderweg’ in het gemeentehuis. Inwoners en bezoekers zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

 • Bestrijding Reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop

  De Reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop zijn ‘exoten’ die we bestrijden. Beide planten kunnen we niet in één keer bestrijden maar moeten we jaarlijks aanpakken. Daar hebben we uw hulp bij nodig! Helpt u mee?

Archief