Nieuws

Bent u op zoek naar de bekendmakingen zoals van vergunningen en bestemmingsplannen, kijk dan op onze pagina bekendmakingen.

 • Snoeiwerkzaamheden in Hengelo

  Vanwege snoeiwerkzaamheden zijn van 26 februari t/m 2 maart 2018 een aantal wegen in Hengelo (Gld) afgesloten.

 • Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

  Bent u inwoner en van plan een bedrijf te starten, maar u weet niet waar u moet beginnen? Heeft u advies nodig bij de lopende gang van zaken in uw onderneming, omdat het even wat minder gaat? Dan kunt u bij ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) terecht.

 • Onderzoek wijst uit: kwaliteit fietsroutenetwerk Achterhoek uitstekend

  De elf gemeenten in de Achterhoek willen een zo aantrekkelijk mogelijke regio zijn voor bezoekers en bewoners die graag fietsen. We investeren in een goed fietsnetwerk om aan te (blijven) sluiten bij de wensen van fietsers. Om in te kunnen springen op nieuwe ontwikkelingen is het belangrijk regelmatig onderzoek te doen onder gebruikers. De gemeenten vroegen hiervoor de Fietsersbond.

 • Overeenstemming tussen de vijf betrokken gemeenten over uittreding Zutphen en Brummen uit Delta

  De vijf gemeenten die samen het Algemeen Bestuur van Delta vormen hebben overeenstemming bereikt over de financiële en organisatorische gevolgen van het uittreden van Zutphen en Brummen. Wanneer in maart de betrokken gemeentebesturen akkoord gaan met het voorstel voor de uittreding van Zutphen en Brummen, is deze stap met ingang van 1 januari 2019 een feit. Medewerkers van Delta zijn hierover geïnformeerd.

 • InnovatieFestival 2018: toekomst in de maak

  Studenten die zich willen oriënteren op een toekomst in de Smart Industry, zijn van harte welkom op het Innovatiefestival dat van 13 tot en met 21 maart wordt gehouden op diverse locaties in de Achterhoek.

 • Achterhoekse wethouders sluiten RetailDeal met staatssecretaris Mona Keijzer

  Maandag 19 februari ondertekenden wethouders van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Oude IJsselstreek, Oost Gelre en Winterswijk, tijdens het Wintercongres van het Ministerie van Economische Zaken (EZ), met staatssecretaris Mona Keijzer de RetailDeal.

 • Laag inkomen en toch graag blijven sporten of zingen?

  Sport u graag of bent u lid van een toneelclub, is het lidmaatschap eigenlijk te duur voor u? Wist u dat de gemeente voor inwoners met een laag inkomen de participatiebijdrage heeft, waarmee wij kunnen bijdragen in de kosten van bijvoorbeeld het lidmaatschap van uw sportclub, de zwemles of concertbezoek?

 • Loop ‘ns binnen bij onze gebiedsambtenaren tijdens hun spreekuren

  Heeft u ideeën voor uw woonomgeving, maar weet u niet bij wie u terecht kunt voor hulp om uw idee verder uit te werken? Heeft u iemand nodig om mee te denken over het organiseren van een bijeenkomst/activiteit? Wilt u weten wat er in omliggende dorpen gebeurt als het gaat om uw plannen/initiatieven en hoe u daarvan kunt leren of er wellicht bij aan kunt haken? Onze gebiedsambtenaren zijn u graag van dienst. Zij houden hiervoor onder andere maandelijks een spreekuur.

 • Natuurlijk spelen bij Baakse Beek Vorden

  Er is veel te zien op de natuurlijke speelplek bij het parkeerterrein van De Bleek in Vorden. Eerder plaatsten we al een waterpomp. Daar kwamen de afgelopen weken een aantal speelelementen bij. Naast de speeltipi zijn er nu ook klim- en klautertoestellen. Het water van de waterpomp loopt via holle boomstammen trapsgewijs naar de wadi.

 • Uitvoeringsprogramma Handhaving 2018

  In het uitvoeringsprogramma Handhaving 2018 staat welke activiteiten de gemeente dit jaar onderneemt op het gebied van toezicht en handhaving. Het uitvoeringsprogramma is opgesteld volgens ons Toezicht en Handhavingsbeleid. Het geeft aan welke keuzes we maken bij het uitvoeren van onze handhavingstaken. Dit zijn taken op het gebied van het omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening, Basisregistratie Personen (BRP), Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en Drank- en Horecawet. Het beleid voorkomt willekeur en geeft inwoners duidelijkheid en rechtszekerheid.

 • Nieuwe aanpak schuldhulpverlening

  De gemeente gaat inwoners met een betalingsachterstand in een vroeger stadium helpen om te voorkomen dat zij dieper in de problemen raken. Dinsdag 13 februari 2018 stemden b en w in met het starten van de pilot Vroeg Eropaf, voor drie jaar. Medewerkers van de sociale teams gaan op huisbezoek bij inwoners met een betalingsachterstand om te helpen de betaling van vaste lasten zo snel mogelijk weer op gang te krijgen.

 • 26 februari: informatieavond bomen Christinalaan Vorden

  Op 26 februari 2018 organiseren wij een informatieavond over de bomen aan de Christinalaan in Vorden. De avond is van 19.30 tot 21.00 uur in het Kulturhus, Raadhuisstraat 6 in Vorden. U bent van harte welkom.

 • Eigenaar van lege schuur in buitengebied?

  Pas op voor verhuur aan criminelen. Criminelen zien het platteland namelijk als een goede plek voor het uitvoeren van hun duistere praktijken, zoals drugslaboratoria of hennepkwekerijen. Afgelegen, rustig en weinig buren: zo vallen ze niet snel op. Maar er is nog een ander groot pluspunt voor hen: er staan veel grote schuren leeg.

 • Verlenging pilot Ondersteuning Thuis

  Dinsdag 13 februari besloten b en w de pilot Ondersteuning Thuis wegens succes met twee jaar te verlengen. Hiervoor wordt € 60.000,- beschikbaar gesteld. De pilot ging in mei 2017 van start en is erop gericht inwoners met een zorgvraag zoveel mogelijk te ontlasten en zolang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en in de samenleving mee te laten doen.

 • Economische Agenda krijgt vorm

  Ondernemers die met elkaar van gedachten willen wisselen over de resultaten voor de Economische Agenda van Bronckhorst voor de komende jaren, zijn van harte welkom op de afsluitende bijeenkomst op 21 februari 2018. Met korte pitches worden de resultaten van de verschillende deelthema’s gepresenteerd.

 • Sportbestuurders opgelet!

  Sportverenigingen die worstelen met de vraag hoe zij een sportaanbod voor mensen met een beperking moeten opzetten, zijn van harte uitgenodigd op een van de inspiratiesessies van de SONS’18 op 21 februari en 6 maart.

 • Beleid voor uitbreidingsmogelijkheden niet-agrarische bedrijven in buitengebied

  Gemeenten hebben sinds 2017 meer beleidsvrijheid van de provincie voor niet-agrarische bedrijven in het buitengebied. Als een uitbreidingsplan van een bedrijf voldoet aan de eisen van de provincie, dan kan de gemeente de voorwaarden zelf lokaal invullen. De gemeente stelde hiervoor nieuw beleid op.

 • De raad vergadert op 22 februari

  De gemeenteraad in vergadering

  Op 22 februari vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

 • 30 of 40 dagen geen alcohol: wie doet er mee?

  Vanaf 14 februari start de actie ‘IkPas’. Jong of oud(er)? Ga deze uitdaging ook aan en zet uw alcoholgebruik 30 of 40 dagen lang op pauze. Inschrijven kan via www.ikpas.nl.

 • Solarpark straks ook ideale plek voor picknick

  Wie er onlangs nog wandelde, is het vast niet ontgaan. Afgelopen week plaatste stichting solarpark De Kwekerij een bijzondere picknickset in de vorm van een zonnewijzer in het solarpark aan de Stekweg in Hengelo. Als het straks weer mooi weer is, is het een heerlijke plek voor een picknick (of nu al voor een warme chocomelk!) in dit unieke duurzame park in Bronckhorst.

 • Internationaal vrouwen-event op 8 maart in Bocholt

  Dames van de organisatie van het internationale vrouwen-event

  Op de Internationale Vrouwendag 2018 op 8 maart wordt er in het Industriemuseum TextilWerk in Bocholt een vrouwen-event gehouden. Van 10.00 tot 21.00 uur worden er diverse activiteiten georganiseerd, waaronder workshops en lezingen van diverse inspirerende vrouwen. Daarnaast is het mogelijk om te netwerken, is er muziek en zijn er culturele optredens.

 • "De gemeente speelt een grote rol in uw leven”

  Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Maar waarom zou je gaan stemmen voor een nieuwe gemeenteraad… “Daar kan ik verschillende antwoorden op geven”, zegt burgemeester Marianne Besselink. Voor de burgemeester zelf is stemmen heel vanzelfsprekend.

 • Gemeenteraadsverkiezing en referendum op 21 maart 2018

  Op 21 maart kunt u stemmen voor twee zaken: de gemeenteraadsverkiezing en het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u alleen in de gemeente Bronckhorst stemmen. Het referendum is een landelijk initiatief. U kunt hiervoor uw stem in iedere gemeente van Nederland uitbrengen. Let op! Wilt u stemmen in een andere gemeente, dan hebt u wel een kiezerspas nodig.

 • De tweede ronde van Groep 8 aan de macht zit er op

  In deze tweede ronde zijn weer twee winnaars uit de bus gekomen: De Klimtoren uit Drempt, zij besteden hun prijs  aan een chill-/hangplek voor jongeren. De andere winnende school is de Dorpsschool uit Vorden. Zij willen de € 250,- besteden aan activiteiten voor ouderen in verzorgingshuizen.

 • Jaap van Norden exposeert in gemeentehuis

  Schilderij van Jaap van Norden

  Jaap van Norden uit Zelhem exposeert met 10 schilderijen van januari t/m maart 2018 in ons gemeentehuis. Wij boden in oktober 2017 expositieruimte aan in het gemeentehuis en riepen kunstenaars uit Bronckhorst op om zich te melden. Dat deden er veel. Erg leuk! Jaap van Norden is de eerste inwoner die zijn werk mag tentoonstellen. Op 16 januari 2018 om 14.00 uur opent wethouder Jan Engels van cultuur Jaaps expositie Kleur! U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn of komt u op een later moment het werk eens bekijken. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Archief