Nieuws

Bent u op zoek naar de bekendmakingen zoals van vergunningen en bestemmingsplannen, kijk dan op onze pagina bekendmakingen.

 • Raadsvergadering 29 juni: toegevoegd agendapunt over crossbaan Vorden

  Tijdens de vorige raadsvergadering op 8 juni is over de crossbaan in Vorden geen besluit genomen. Het onderwerp staat nu opnieuw ter besluitvorming op de agenda in de raadsvergadering van 29 juni. Lees er meer over in het artikel 'De raad vergadert op 29 juni'.

 • Hebt u een leegstaand gebouw in het buitengebied?

  Sinds medio 2015 kunnen eigenaren van overbodige gebouwen in het buitengebied gebruik maken van de pilot Sloopfonds. Dit is een tegemoetkoming die wij u bieden om de stap naar sloop gemakkelijker te kunnen zetten. De regeling loopt in ieder geval nog tot eind 2017. De ervaringen gebruiken wij om een duurzame (regionale) regeling op te stellen om sloop te stimuleren.

 • Werkzaamheden Almenseweg Vorden

  Vanaf 5 juli 2017 werken we enkele dagen aan de Almenseweg in Vorden, vanaf de oude Zutphenseweg tot de gemeentegrens met Zutphen. We brengen een nieuwe slijtlaag en nieuwe belijning aan en verwijderen losliggende stenen. Aanwonenden zijn bereikbaar.

 • Meld u aan voor een rondleiding op de begraafplaats

  Wilt u een kijkje nemen op één van de begraafplaatsen in Bronckhorst? Dat kan! Op 16 juli 2017, vanaf 11.00 uur tot ongeveer 12.30 uur, organiseert de beheerder, Theo Janssen, een rondleiding op de Algemene begraafplaats in Hengelo.

 • Ondernemer worden of blijven in Bronckhorst?

  Bent u inwoner en van plan een bedrijf te starten, maar u weet niet waar u moet beginnen? Hebt u advies nodig bij de lopende gang van zaken in uw onderneming, omdat het even wat minder gaat? Dan kunt u bij ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) terecht.

 • Geen collegespreekuur in juli en augustus 2017

  Burgemeester en wethouders houden wekelijks spreekuur op dinsdag van 17.00 tot 17.30 uur. U kunt dan op het gemeentehuis zonder afspraak even kort iets bij hen aankaarten. In verband met de zomervakantie is er geen spreekuur in de maanden juli en augustus. Wilt u een van hen graag spreken in deze periode? Dat kan! U kunt via het bestuurssecretariaat een afspraak maken, tel. (0575) 75 03 84.

 • 3 juli landelijk controlebericht NL-Alert

  Op 3 juli 2017 zendt de overheid om 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Om het controlebericht aan te kondigen, is een landelijke publiekscampagne gestart.

 • De Boer Op, ook in Keijenborg in juli

  Op verzoek van de dorpsraad in Keijenborg vervolgen b en w hun Boer Op-actie ook in Keijenborg. Op 3 juli organiseert de Dorpsraad een bijeenkomst in dorpshuis De Horst om 19.30 uur, waarbij b en w aanwezig zijn om met inwoners in gesprek te gaan over wat er bij hen leeft en wat zij belangrijk vinden voor uw toekomst in Bronckhorst.

 • Bronckhorst en Lochem zetten voedselcoördinator in

  De gemeenten Bronckhorst en Lochem gaan zich ervoor inspannen dat lokale voedselproducten via de kortste weg bij de consument komen. Dit past in het streven om het aantal transportbewegingen -en daarmee de CO2-uitstoot- te verminderen. Daarnaast stimuleert dit regionale economie.

 • De raad vergadert op 29 juni 2017

  De gemeenteraad in vergadering

  Op 29 juni 2017 vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

 • Snelheidsbeperking (30km) op de Banninkstraat en Riefelerdijk

  Als gevolg van de warme weersomstandigheden ontstaat gladheid en mogelijk opspattende stenen op de Banninkstraat en Riefelerdijk. Daarom is er een snelheidsbeperking van 30 km ingesteld. Op 21 juni worden werkzaamheden uitgevoerd om dit tegen te gaan. Hoe lang de snelheidsbeperking van kracht blijft is op dit moment niet duidelijk. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden. Er wordt gekeken naar een duurzame oplossing voor dit terugkerende probleem.

 • Nieuw: vakantieboek voor statushouders

  Een aantal studenten recreatie en toerisme van het Graafschap College in Doetinchem heeft in opdracht van de gemeente voor statushouders in Bronckhorst een speciaal vakantieboek gemaakt.

 • Energie besparen in huis? Energiecoaches geven tips!

  Bij energiebesparing in huis denken veel mensen al snel aan het aanschaffen van zonnepanelen of het aanbrengen van isolatie. Dat zijn zeker goede mogelijkheden. Daarvoor is echter best een investering nodig. En mensen met een huurwoning zijn hiervoor aangewezen op hun verhuurder. Er zijn ook veel gemakkelijkere manieren om energie te besparen in huis. In de Achterhoek zijn speciaal opgeleide energiecoaches die u hiermee op weg kunnen helpen.

 • Loop 'ns binnen bij onze gebiedsambtenaren

  Om u wegwijs te maken, handige tips aan de hand te doen en goed te weten wat er in een dorp speelt, heeft de gemeente een aantal medewerkers die regelmatig op pad zijn in Bronckhorst en in gesprek gaan met inwoners en organisaties over allerhande onderwerpen. Om nog gemakkelijker met ze in contact te komen, houden de gebiedsambtenaren regelmatig een spreekuur.

 • Onderzoek op mini-campings

  Genieten van de rust, natuur, intieme sfeer en landelijke luchtjes? Dat zijn enkele kenmerken voor kleinschalig kamperen. Wij zijn trots op alle mooie plekken en gebieden die Bronckhorst te bieden heeft. Binnen onze gemeente hebben wij zo’n 40 mini-campings, waar gasten van ver en dichtbij graag verblijven. Dat willen we natuurlijk graag zo houden! Daarom voert de gemeente in juli en augustus controles uit op de mini-campings. Om ontsiering van het landschap te voorkomen, bekijken we de komende maanden onder meer of de campings voldoen aan het maximaal toegestane aantal kampeermiddelen.

 • Blije prijswinnaars kleurwedstrijd en puzzel

  Twee weken geleden ontving u post over de sociale teams. Bij de sociale teams kunt u terecht met vragen over ondersteuning, zorg, welzijn en werk. We hopen dat met de informatie die u per post kreeg, straks nog meer mensen de sociale teams kennen, weten waarmee u er terecht kunt en hoe u ze kunt bereiken. Naast informatie, ontving u ook een kleurplaat en woordzoeker. Daarmee maakte u kans op leuke prijzen! Uit de in totaal ca. 150 inzendingen is een aantal winnaars gekozen, die hun prijs kregen.

 • We werken vanuit de nieuwe werf!

  Onze buitendienstmedewerkers werken sinds half juni vanuit de nieuwe gemeentewerf in Hengelo. Op dit moment vinden nog wel wat afrondende werkzaamheden plaats. Maar voor de collega’s was de eerste maandag een mooi moment om de nieuwe werkplek in te luiden met een vroeg ontbijtje, voordat ze op pad gingen voor hun werkzaamheden.

 • Weet wat te doen bij een noodsituatie: installeer NL-Alert!

  Bij een noodsituatie in uw omgeving wilt u weten wat u wilt doen. Daarom is er NL-Alert. Als bij u in de buurt een ramp gebeurt, dan ontvangt u een tekstbericht op uw mobiel. Hierin staat precies wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen.

 • Helpt u mee aan medicijn tegen kanker?

  Ook deze zomer kunt u uw taxussnoeisel weer gescheiden inleveren op het Recycleplein. Het eenjarig snoeisel van de taxus wordt gebruikt voor de productie van medicijnen tegen kanker. Circulus-Berkel werkt hiervoor samen met stichting ‘Taxus voor Hoop’.

 • Brandveilig barbecueën

  Heerlijk: bij mooi weer met z’n allen in de tuin of bij de tent of caravan barbecueën. Gelukkig gaat het meestal goed. Maar wat doet u als de brandende barbecue omvalt of iemand vindt dat de barbecue niet snel genoeg brandt en er spiritus bij gooit? Maak gebruik van de volgende tips, dan blijft het leuk.

 • Wint u de Bronckhorster duurzaamheidsprijs?

  Wij zijn op zoek naar de meest duurzame ideeën in Bronckhorst. Tussen 10 juni en 10 september 2017 kan iedereen daarom zijn/haar ‘groene’ idee inzenden. Iedereen kan meedoen: alleen of als groep (school, straat, stichting, (sport)vereniging, kinderen én volwassenen). Lees er alles over op de pagina Duurzaamheidsprijs. Andere informatie over duurzaamheid vindt u op www.bronckhorst.nl/groengaon.

 • Oriëntatietraining Sociaal ondernemen door ROZ

  Wat is sociaal ondernemen? Wat kan sociaal ondernemen voor u en uw (nog te starten) bedrijf betekenen? Voor alle ondernemers en starters die meer willen weten over dit onderwerp organiseert ROZ een oriëntatietraining Sociaal ondernemen op maandagavond 12 juni 2017 van 19.00 - 21.30 uur in Ondernemerscentrum H164, Enschedesestraat 164 in Hengelo.

 • Verenigingen: doe mee aan de Nationale Sportweek!

  In de week van 9 t/m 17 september 2017 is de landelijke Nationale Sportweek. Doel van dit evenement is sporten en bewegen stimuleren door mensen kennis te laten maken met het sportaanbod van plaatselijke verenigingen. Wij vinden dit een mooi initiatief en nodigen Bronckhorster sportverenigingen uit om aan de Sportweek mee te doen.

 • Stand van zaken plannen vestiging rundveebedrijf in Wichmond

  Naar aanleiding van berichtgeving in verschillende media waarin staat dat een inwoner van Vorden een groot rundveebedrijf wil vestigen in Wichmond geven wij hier aan wat de actuele stand van zaken is rond de vergunning- en bestemmingsplanprocedures.

Archief