Nieuws

Bent u op zoek naar de bekendmakingen zoals van vergunningen en bestemmingsplannen, kijk dan op onze pagina bekendmakingen.

 • Veel animo voor cursus Politiek Actief in Bronckhorst

  Maar liefst 22 inwoners gaven zich op voor de cursus Politiek Actief, die gisterenavond begon. De eerste van de 6 bijeenkomsten stond in het teken van uitleg en kennismaking van de deelnemers met elkaar en met burgemeester Marianne Besselink. Daarna was er tijd om te speeddaten met raads- en collegeleden. Dit was een groot succes; de gesprekken waren zo geanimeerd dat het soms lastig was te wisselen na 5 minuten.

 • Locaties paasvuren

  Op Eerste Paasdag worden in Bronckhorst 31 Paasvuren ontstoken. Lees verder voor een overzicht van de locaties.

 • Kennismarkt: Kansen voor aanpak leegstand

  Heeft u te maken met leegstand van panden? Bent u nieuwsgierig naar praktijkvoorbeelden voor de aanpak van leegstand van commercieel en maatschappelijk vastgoed? Wilt u in contact komen met nieuwe partijen rondom dit thema? Meld u dan aan voor de Kennismarkt 'Kansen voor aanpak leegstand' op 3 april 2017.

 • Met bomenplan geven we onze prachtige natuur door aan volgende generaties

  Op 23 maart 2017 stelde de raad het nieuwe bomenbeleidsplan ‘Raamwerk voor een rijk landschap’ vast. Doel is een afwisselend en kwalitatief goed bomenbestand, dat passend is bij ons landschap. Dat versterkt de kwaliteit van wonen, werken en recreëren in Bronckhorst.

 • Verslag raadsvergadering 23 maart 2017

  Op 23 maart 2017 vergaderde de raad. Lees dit hele artikel voor een verslag.

 • Militaire oefening in Bronckhorst en omgeving

  Van 3 t/m 7 april 2017 oefenen militairen van de Koninklijke Landmacht in Bronckhorst en omliggende gemeenten. Zij oefenen verschillende zaken als verkennen van terrein, kaartstudie en algemene militaire basisvaardigheden. De militairen verplaatsen zich zowel te voet als met voertuigen.

 • Problemen thuis? Neem contact op met Veilig Thuis

  Je zit met trillende handen aan de keukentafel, omdat je partner bijna thuis komt. Of je probeert jezelf onzichtbaar te maken, zodat je ouders geen aanleiding hebben om wéér boos op je te worden. Jaarlijks zijn naar schatting een miljoen volwassenen en kinderen slachtoffer van geweld in huiselijke kring. Hebt u vragen over geweld in huiselijke kring of vermoedt u dat een gezin in uw omgeving er niet uit komt? Praat erover of bel gerust voor hulp en advies met ‘Veilig Thuis’.

 • Gemeente stelt ‘goodiebag’ samen voor nieuwe inwoners

  Op 19 april organiseren wij weer een informatieavond voor nieuwe inwoners. Mensen die de afgelopen 1,5 jaar in onze mooie gemeente zijn komen wonen, nodigen wij daarvoor persoonlijk uit.

 • Gunstige duurzaamheidslening om uw huis energiezuinig te maken

  Denkt u na over energiebesparende maatregelen? Gaat u verhuizen of verbouwen? Dan is de duurzaamheidslening mogelijk interessant voor u. Het energiezuinig maken van uw woning is een investering die in eerste instantie geld kost. De gemeente vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Daarom bieden wij de mogelijkheid van een aantrekkelijke lening voor duurzame maatregelen aan uw woning. Kijk op www.bronckhorst.nl/duurzaamheidslening voor de voorwaarden.

 • B en w stellen nieuw toezicht- en handhavingsbeleid voor

  In gesprek met een handhaver

  In het nieuwe Toezicht- en Handhavingsbeleid staat hoe Bronckhorst omgaat met toezicht en handhaving in de gemeente. Burgemeester Besselink: “Met het beleid stellen we de normen vast om toezicht en handhaving in onze gemeente vorm te geven. Denk hierbij aan het handhaven van wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, bouw, milieu, monumenten en APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Het beleid voorkomt willekeur en geeft inwoners duidelijkheid en rechtszekerheid.”

 • Laag inkomen? Vraag de participatiebijdrage aan

  Hebt u een laag inkomen en laag vermogen? Wilt u graag meedoen aan leuke en gezonde activiteiten in de samenleving, maar hebt u daar niet echt het geld voor? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een participatiebijdrage in de kosten van bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub, zwemles of concertbezoek. Meer informatie vindt u op www.bronckhorst.nl/participatiebijdrage.

 • Nieuws uit Heidenhoek, Wassinkbrink en Winkelshoek

  De werkgroep ‘Heidenhoek, Wassinkbrink en Winkelshoek’ heeft zich verdiept in de historie van de oude spoorbaan nabij Zelhem en maakte deze inzichtelijk voor de inwoner en toerist. Op 1 april 2017 wordt het informatiepaneel officieel onthuld en de website www.oude-spoorbaan.nl gelanceerd. De onthulling is om 10.00 uur bij stationskoffiehuis Bi-J Nolda, Dr. Grashuisstraat 3 in Zelhem. Betrokkenen en bewoners in dit gebied hebben een uitnodiging ontvangen.

 • Genieten van bloeiende randen en bermen rondom Steenderen?

  Bloemrijke akkerranden en bermen trekken nuttige insecten aan die schadelijke insecten in gewassen bestrijden. In 2016 is er goed gebruik gemaakt van het beschikbaar gestelde bloemenzaad. Ook voor 2017 is er in het gebied Steenderen, Bronkhorst, Baak en Toldijk weer bloemenmengsel beschikbaar. Het bloemzaad is bedoeld voor eigen terrein, dat grenst aan een openbare weg.

 • Uitslagen Tweede Kamerverkiezingen

  Op 15 maart 2017 zijn de Tweede Kamer verkiezingen geweest. In de bijlage bij dit bericht vindt u de uitslagen per stembureau in Bronckhorst.

 • Gemeente kiest kunstwerk voor rotonde Vorden

  B en w kiezen er, op basis van de uitgebrachte stemmen op de drie schetsontwerpen, voor het ontwerp ‘Rondom’ van Maria Roosen te plaatsen op de rotonde. Om de rotonde in Vorden aan te kleden en het centrum daarmee een entree te geven die het verdient, plaatst de gemeente een kunstwerk. Inwoners van Vorden kregen de kans om mee te denken over hoe dit kunstwerk er uit komt te zien.

 • Loop 'ns binnen bij onze gebiedsambtenaren

  Om nog gemakkelijker met ze in contact te komen, houden de gebiedsambtenaren regelmatig een spreekuur.

 • Sport en cultuur voor ieder kind

  Ieder kind moet kunnen meedoen! Dat is het motto van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Ook de gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten en zich cultureel kunnen ontwikkelen en is daarom aangesloten bij beide fondsen.

 • BEST-tas voor gebruikte spullen

  Heeft u boeken, kleine elektrische apparaten, speelgoed of textiel over en wilt u de spullen wegdoen? Denk dan aan de BEST-tas! In april 2017 wordt de tas weer ingezameld. Bij de vorige inzameling in februari zijn ruim 1.000 tassen ingeleverd!

 • Beleidsregels voor Wabo geactualiseerd

  De gemeente stelde onlangs geactualiseerde beleidsregels van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor Bronckhorst vast. De laatste versie van de beleidsregels stamde uit 2014. De belangrijkste redenen voor actualisatie zijn een landelijke wetswijziging, het nieuwe bestemmingsplan voor ons stedelijk (bebouwde) gebied en gewijzigde inzichten.

 • Regels plaatsen mantelzorgwoningen versoepeld

  Landelijk beleid is erop gericht dat mensen langer zelfstandig blijven wonen en ook wij zetten ons daarvoor in. Als mensen langer zelfstandig wonen, doen zij voor hulp en ondersteuning uiteindelijk vaak een beroep op een mantelzorger (veelal een naaste). Bij intensievere zorg kan een mantelzorgwoning de situatie voor de mantelzorger makkelijker maken.

 • Gemeente wil dat dienstverlening visitekaartje is

  Dienstverlenen is de ‘core business’ van een gemeente. Voor inwoners, bedrijven, verenigingen, organisaties en instellingen willen wij onze dienstverlening zo goed mogelijk voor elkaar hebben. Of het nu gaat om het verstrekken van informatie, het leveren van producten en diensten of het bieden van specialistische ondersteuning, we doen het voor onze klanten, u dus!

 • Bruikleenovereenkomsten met horecaondernemers over terrassen

  De gemeente zet alle huurcontracten voor horecaterrassen in de kernen om in bruikleenovereenkomsten. Over 2017 brengen we ook geen terrashuur meer in rekening bij de horeca-ondernemers. Voor het gebruik van gemeentegrond is een overeenkomst nodig om duidelijkheid te geven over het eigendom en het gebruik.

 • Praktijkvoorbeelden lening energiemaatregelen

  De gemeente Bronckhorst heeft een Duurzaamheidslening. De Duurzaamheidslening is een lening tegen gunstige voorwaarden, waarmee u energiebesparende maatregelen in en aan uw woning financiert. Leest u verder voor de nieuwsbrief met daarin o.a. een aantal praktijkvoorbeelden.

 • Sleutels overgedragen aan nieuwe bewoners Zandewierde Hummelo

  Op 16 maart was het voor nieuwe huurders uit Hummelo e.o. en statushouders die samen de zogenaamde ‘Magic Mix’ van het complex Zandewierde vormen zover. Ze kregen tijdens het feestelijke opleverfeest aan de Pennekampweg 17 de sleutel van hun nieuwe appartement overhandigd. De officiële opening gebeurde door wethouder Paul Seesing, Sité manager Els Birkenhäger en Elly Smeitink van de Dorpsraad. Zij heetten de nieuwe bewoners van harte welkom.

 • Stand van zaken plannen vestiging rundveebedrijf in Wichmond

  Naar aanleiding van berichtgeving in verschillende media waarin staat dat een inwoner van Vorden een groot rundveebedrijf wil vestigen in Wichmond geven wij hier aan wat de actuele stand van zaken is rond de vergunning- en bestemmingsplanprocedures.

Archief