Nieuws

Bent u op zoek naar de bekendmakingen zoals van vergunningen en bestemmingsplannen, kijk dan op onze pagina bekendmakingen.

 • 24 oktober: informatieavond Ruurloseweg, Hengelo

  Luchtfoto Ruurloseweg

  Op 24 oktober bent u van harte welkom op de informatieavond over de geplande werkzaamheden aan de Ruurloseweg in Hengelo. Aanwonenden en ondertekenaars van de petitie krijgen een persoonlijke uitnodiging. De avond vindt plaats in het gemeentehuis, zaal Haas. U kunt tussen 17.00 en 19.30 uur binnenlopen om het ontwerp te bekijken. Het plan is om de drempels op de kruisingen weg te halen en te vervangen door slingers in de weg.

 • Bronckhorst nu ook op instagram. Volgt u ons al?

  Sociale media, we zitten er bijna allemaal op. Wellicht volgt u onze accounts op facebook (www.facebook.com/gemeentebronckhorst) of twitter (www.twitter.com/gem_bronckhorst), waarin we allerhande nieuws delen van de gemeente. Sinds kort hebben we ook een account op instagram. Heeft u die al gezien?

 • Begroting 2018: financiële situatie Bronckhorst gezond, ook toekomst ziet er goed uit

  De begroting van de gemeente bedraagt in 2018 ca. 74 miljoen euro. Na het optellen en aftrekken van alle cijfers staat een klein overschot (van 48.000 euro). Dit is de laatste begroting van dit college van b en w. In maart 2018 zijn de verkiezingen en gaat een nieuw college aan de slag. 

 • Vervolgsessie Economische agenda Bronckhorst

  Samen met ondernemers en onder leiding van STEC (Economisch adviesbureau) willen we in een aantal bijeenkomsten komen tot handvatten voor ondernemers en de gemeente, om hiermee het ondernemersklimaat te verbeteren. De eerste sessie was op 6 oktober 2017. De volgende ontbijtsessie is op vrijdag 3 november 2017 van 8.00 uur tot ca. 10.00 uur in het gemeentehuis. Lees verder...

 • Geef uw mening over de begroting op 25 oktober!

  Voorafgaand aan de raadsvergadering van 2 november 2017 is er op 25 oktober om 20.00 uur een speciale, openbare commissievergadering van de raadsfracties over de begroting 2018. Als inwoner kunt u dan zelf inspreken over de begroting en daarmee raadsleden laten weten hoe u over de plannen van b en w denkt.

 • Gemeenteraad vergadert op 25 oktober en 2 november over begroting 2018

  Het jaar nadert z’n einde. Het is dus weer tijd voor de gemeentelijke begroting. In de begroting zijn activiteiten opgenomen die de gemeente uitvoert en activiteiten die de komende tijd op stapel staan, inclusief hun kostenplaatje. Wat doen we op het gebied van zorg en welzijn en wat kost dat, hoeveel geld steken we in onderwijs, welk bedrag is gereserveerd voor het onderhoud aan wegen, openbaar groen etc.

 • Open dag nieuwe brandweerkazerne/gemeentewerf: druk en erg gezellig

  Op 14 okober was de gezellige en drukke open dag waar het publiek een kijkje kon nemen in de nieuwe brandweerkazerne/gemeentewerf. Maar liefst ca. 1.400 mensen kwamen langs, van jong tot oud! Zij zagen bijvoorbeeld hoe de brandweer omgaat met vlam in de pan en het openknippen van auto’s. Maakten kennis met het wagenpark waarmee de buitendienstmedewerkers van de gemeente hun werk doen, zoals onze grote grondverzetters.

 • We zijn eerste Achterhoekse gemeente met ruimte in woonprogramma

  In de gemeente Bronckhorst begint iets ruimte te ontstaan in de woningaantallen. Dat biedt ruimte voor huisvestingsprojecten voor bijvoorbeeld jongeren of ouderen. We kijken nu gemeentebreed wat nodig is en spreken hierover met inwoners.

 • De raad vergadert op 26 oktober

  De gemeenteraad in vergadering

  Op 26 oktober 2017 vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

 • Prijswinnaars!

  Op de Dag van de Duurzaamheid (op 10 oktober 2017) maakten we bekend wie de eerste Duurzaamheidsprijzen en Duurzame Ster van Bronckhorst wonnen. In de categorie volwassenen wonnen Marga Limbeek en Annelies Wolsink uit Hengelo. En Nikki Otten uit Zelhem won in de categorie jeugd. Gaby Koenders uit Hummelo werd onderscheiden als Duurzame ster van 2017.

 • Reinigen waterdoorlatende bestrating

  Op diverse locaties in de gemeente gaan we de waterdoorlatende bestrating reinigen. Dit is nodig om de waterdoorlatende klinkers optimaal te laten functioneren.

 • Weet wat te doen bij een noodsituatie: installeer NL-Alert!

  Bij een noodsituatie in uw omgeving wilt u weten wat u te doen. Daarom is er NL-Alert. Als bij u in de buurt een ramp gebeurt, dan ontvangt u een tekstbericht op uw mobiel. Hierin staat precies wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. Ga nu naar nl-alert.nl als u het nog niet heeft, stel uw mobiel in en help ook anderen met instellen.

 • Chatten met de sociaal consulent

  Hebt u een korte vraag voor het Sociaal Team? Natuurlijk mag u hiervoor langskomen, bellen of een contactformulier invullen. Maar er is nu een extra manier om snel antwoord te krijgen op uw werk-, welzijn- en zorgvragen: via de live chat. Sinds kort kunt u op de tijden dat de sociale teams geen spreekuur houden, via de chat toch uw vraag kwijt. Op www.bronckhorst.nl/socialeteams vindt u de knop om de chat te starten. Probeert u het eens uit! We zijn benieuwd naar uw ervaring!

 • Hé! Doe de deur dicht!

  In oktober 2017 zijn de Nationale Brandpreventieweken. Doel is het bevorderen van brandveiligheidsbewustzijn en het geven van tips over hoe te handelen om brand te voorkomen. Het thema van de brandpreventieweken is: ‘Hé doe de deur dicht’. 

 • Opknapbeurt deel begraafplaats Zelhem

  Een deel van de begraafplaats in Zelhem krijgt een opknapbeurt. Het gaat om het gedeelte met de kindergraven en de urnengraven. De werkzaamheden starten op 23 oktober 2017.

 • Ga mee met rondleiding op begraafplaats

  Wilt u eens een kijkje nemen op de begraafplaats in Zelhem? Dat kan! Op 22 oktober 2017, vanaf 11.00 uur tot ongeveer 12.30 uur, organiseert de beheerder, Theo Janssen, een rondleiding op deze begraafplaats.

 • Nieuwe brandweerkazerne/gemeentewerf officieel geopend

  Op 11 oktober 2017 openden burgemeester Marianne Besselink, wethouder Paul Seesing en Michiel Verlinden, brandweermanager VNOG de nieuwe brandweerkazerne/gemeentewerf in Hengelo officieel.

 • Gemeente Bronckhorst zit digitaal in de kopgroep

  Gemeente Bronckhorst scoort een mooie 5e plaats in een onderzoek naar de digitale dienstverlening van overheden. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken (EZ) willen de staat van de digitale dienstverlening in beeld brengen. Daarom onderzochten zij voor het vierde jaar op rij de digitale volwassenheid van de gemeentelijke websites in Nederland.

 • Winnaars Bronckhorster Duurzaamheidsprijs en Duurzame ster 2017 bekend

  Wethouder Seesing rijkt de duurzaamheidsprijs uit aan Marga Limbeek

  Op 10 oktober 2017, de dag van de duurzaamheid, maakten we bekend dat Marga Limbeek en Annelies Wolsink uit Hengelo de Bronckhorster Duurszaamheidsprijs voor volwassenen hebben gewonnen. Nikki Otten uit Zelhem won in de categorie jeugd t/m 16 jaar. Gaby Koenders uit Hummelo werd onderscheiden als Duurzame ster van 2017.

 • Bestemmingsplan Landelijk gebied Bronckhorst treedt nog niet in werking

  Tegen het bestemmingsplan Landelijk gebied zijn een aantal verzoeken tot voorlopige voorzieningen ingediend bij de Raad van State. Voorlopige voorzieningen hebben een schorsende werking, zodat het bestemmingsplan dat op 17 mei 2017 vastgesteld werd door de gemeenteraad (nog) niet in werking treedt. Eerst moet op alle verzoeken beslist zijn.

 • De raadscommissie vergadert op 11 oktober 2017

  De gemeenteraad in vergadering

  Op 11 oktober 2017 om 20.00 uur vergadert de raadscommissie in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen!

 • 3 november: Gelderse Biodiversiteitsdag

  De provincie organiseert op 3 november in het Huis der Provincie in Arnhem de Gelderse biodiversiteitsdag. Deze dag is voor vrijwilligers en natuurbeheerders die zich inzetten voor de Gelderse natuur. Dat kan zijn bij een natuurorganisatie of bij een terreinbeherende organisatie, gemeente, waterschap, agrarische natuurvereniging en/of adviesbureau. Deze dag is een uitgelezen kans om kennis te maken met vrijwilligers of professionals die betrokken en actief zijn in de Gelderse natuur.

 • Een eerste gesprek met het sociaal team? Dit kan op afspraak!

  Gemak dient de mens! Als u vragen hebt of hulp kunt gebruiken op het gebied van zorg, welzijn en werk, dan kunt u terecht bij de sociale teams van de gemeente. U kunt voor uw eerste gesprek een afspraak maken. Dat is handig, u wordt dan direct geholpen. Kijk op onze pagina sociale teams.

 • Doe mee aan de Achterhoekse Duurzame Huizenroute

  Op 4 november kunt u van 11.00 tot 15.00 uur met eigen ogen zien hoe warmtepompen, efficiënte kachels, zonneboilers en energiezuinige huizen er uit zien. In de hele Achterhoek kunt u bij mensen terecht die hun energiezuinige huis openstellen. De eigenaren vertellen hun ervaringen en geven tips wat de praktische mogelijkheden zijn van energiebesparing in combinatie met comfortabel wonen. Het is een mooie manier om energiebesparende maatregelen in de praktijk te zien. Naast de woningen zijn ook een zonnepark, microvergister en een aantal showrooms van bedrijven opengesteld.

 • Nieuwe bewegwijzering maatschappelijke objecten in de gemeente Bronckhorst

  We gaan in het najaar van 2017 aan de slag met nieuwe uniforme bewegwijzering van maatschappelijke (niet-toeristische) objecten in de gemeente, zoals begraafplaatsen, sporthallen, zwembaden en het politiebureau. De huidige borden zijn verouderd of verwijzen soms naar bestemmingen die niet meer bestaan of een andere functie hebben. Ook is de functie van bewegwijzering veranderd door digitale middelen zoals navigatiesystemen in auto’s en op telefoons.

 • Vraag nu simpel en kosteloos openbare laadpaal aan voor uw elektrische auto!

  Steeds meer inwoners rijden elektrisch of willen dat op korte termijn gaan doen. Dat is mooi, want het is schoon, stil en zuinig! Geen ruimte voor een oplaadpunt aan uw huis of op de oprit? Dat is geen probleem (meer)! Een openbare oplaadpaal in uw eigen buurt, waar u maar ook andere buurtbewoners of bezoekers gebruik van kunnen maken, is de uitkomst!

 • Verspreiding van jodiumtabletten

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start op 10 oktober met het versturen van jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens in Nederland. Dit duurt naar verwachting twee weken.

 • Stand van zaken plannen vestiging rundveebedrijf in Wichmond

  Naar aanleiding van berichtgeving in verschillende media waarin staat dat een inwoner van Vorden een groot rundveebedrijf wil vestigen in Wichmond geven wij hier aan wat de actuele stand van zaken is rond de vergunning- en bestemmingsplanprocedures.

 • Aanvragen herbestemmingssubsidie monumenten weer mogelijk

  Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober t/m 30 november 2017 een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. De regeling omvat 2 soorten subsidie: voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van een pand en voor het wind- en waterdicht maken in geval van leegstand van het gebouw.

 • Waardeer uw mantelzorger met 100 euro van de gemeente

  Heeft u een naaste of bekende die het voor u mogelijk maakt dat u thuis kunt blijven wonen? Bijvoorbeeld omdat diegene uw boodschappen doet, regelmatig voor u kookt of schoonmaakt? Dan waardeert u dat natuurlijk enorm. Ook de gemeente waardeert de inzet van deze mantelzorgers en realiseert zich dat zij onmisbaar zijn voor veel inwoners.

 • Snelheidsbeperking (30km) op de Banninkstraat en Riefelerdijk

  Als gevolg van de warme weersomstandigheden ontstaat gladheid en mogelijk opspattende stenen op de Banninkstraat en Riefelerdijk. Daarom is er een snelheidsbeperking van 30 km ingesteld. Op 21 juni worden werkzaamheden uitgevoerd om dit tegen te gaan. Hoe lang de snelheidsbeperking van kracht blijft is op dit moment niet duidelijk. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden. Er wordt gekeken naar een duurzame oplossing voor dit terugkerende probleem.

Archief