Nieuws

Bent u op zoek naar de bekendmakingen zoals van vergunningen en bestemmingsplannen, kijk dan op onze pagina bekendmakingen.

 • Afspraak 22 VNOG gemeenten: geen paasvuren

  Regionaal is met alle 22 gemeenten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland afgesproken om dit jaar geen paasvuren te laten bouwen en plaatsvinden.

 • Verkiezing Tweede Kamer: de stempassen zijn verstuurd

  Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamer verkiezing. Kiezers bepalen welke 150 Nederlanders namens hen vier jaar lang volksvertegenwoordiger mogen zijn. Landelijk doen 37 partijen mee. In de kieskring waar Bronckhorst onder valt doen 30 partijen mee. In de week van 22 februari zijn de stem(plus)passen in Bronckhorst bij de kiezers bezorgd.

 • Vrijwilligersorganisaties opgelet: vraag subsidie compensatie OZB-heffing aan!

  Wij waarderen en steunen de vrijwillige inzet van onze inwoners en stimuleren hen zich met maatschappelijke initiatieven in te blijven zetten voor de Bronckhorster samenleving. Vrijwilligersorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor de OZB-heffing voor het eigenaars- en/of gebruikersdeel van hun locatie na ontvangst van de aanslag gemeentelijke belastingen. Deze heeft u eind februari in de bus gekregen.

 • Sluiting woning en schuur aan Langendijk in Baak vanwege hennepplantage

  Eind februari 2021 hebben we een woning en schuur aan de Langendijk in Baak voor drie maanden gesloten. De reden hiervoor is dat er onlangs een in werking zijnde hennepkwekerij is aangetroffen, inclusief productiematerialen, die door de politie is ontmanteld. Hennepteelt tast de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid aan. De gemeente pakt deze criminaliteit daarom streng aan.

 • Eerste bevindingen onderzoek naar Olburgerwaard, Fraterwaard en Havikerwaard

  De provincie en het rijk onderzoeken de Olburgerwaard bij Olburgen. Daarmee willen ze het unieke uiterwaardengebied, dat ook de Fraterwaard en Havikerwaard beslaat, voor de toekomst behouden en versterken. Bent u geïnteresseerd naar de eerste bevindingen? Meld u dan aan voor de online presentatie op 11 maart 2021 van 19.00 tot 21.00 uur.

 • Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek. Doet u mee?

  Een steekproef van zo’n 40.000 Achterhoekers van 18 jaar en ouder ontvangt in de eerste week van maart 2021 een uitnodigingsbrief om mee te doen aan het Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO). In 2017 werd dit onderzoek ook uitgevoerd. Anno 2021 is het nodig om de inzichten te actualiseren en ontwikkelingen in beeld te brengen.

 • Rechter bepaalt: paden en wegen over complex kasteel Vorden vrij en openbaar toegankelijk

  Afgelopen jaren heeft de gemeente met de eigenaresse van kasteel Vorden veel gesprekken gevoerd over de toegankelijkheid van de wegen en paden over het kasteelcomplex voor voetgangers. Hierover zijn bij de verkoop van het kasteel in 2005 en later in 2006 en 2019 afspraken gemaakt met de eigenaresse van het kasteelcomplex. Omdat beide partijen een verschillende uitleg aan de gemaakte afspraken gaven, is besloten om de zaak aan de rechter voor te leggen.

 • Energie besparen als ondernemer

  Bent u ondernemer? Dan hoort u vast graag welke mogelijkheden er voor u zijn om duurzamer te ondernemen en hiermee energie en geld te besparen. Om u hierover te informeren en op weg te helpen, hebben Agem en Achterhoek Onderneemt Duurzaam de handen ineen geslagen en een programma speciaal voor ondernemers samengesteld.

 • Ruim 200 jongeren deden mee aan speciale activiteiten in vakantie!

  Uiteindelijk deden afgelopen krokusvakantie (22 t/m 26 februari 2021) in totaal ruim 200 jongeren uit Bronckhorst mee aan de verschillende coronaproof activiteiten die we voor hen organiseerden. In een tijd waarin door de coronamaatregelen veel gesloten is. Ook jongeren die geen vakantie (meer) hadden, konden meedoen, want de activiteiten waren na schooltijd gepland.

 • Dienstverlening gemeente in coronatijd

  Alle informatie over de maatregelen die in Nederland gelden vanwege het coronavirus. vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus en onze pagina 'Informatie over het coronavirus'. Via onze website en sociale mediakanalen houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws en hoe wij hier als gemeente mee om gaan. U bent van harte uitgenodigd om deze kanalen te volgen. Hieronder vindt u de afspraken over onze dienstverlening in deze coronatijd.

 • Denk mee over sport in Bronckhorst

  Sporten, bewegen, mentaal en fysiek fit blijven is erg belangrijk. Wij willen dat dit voor iedereen mogelijk is en blijft. Daarom stellen we de komende tijd een lokaal sportakkoord en een sportagenda op. Uw mening als club, vereniging of sporter is daarbij belangrijk! Denk mee en meld u aan voor een van de online bijeenkomsten over de toekomst van sport in Bronckhorst.

 • Solarpark De Kwekerij scoort hoog op biodiversiteit

  Een mooi voorbeeld van hoe het wél moet. Zonneparken worden vaak aangelegd op voormalige landbouwgrond. Dit kan een voordeel zijn voor de natuurwaarden in het gebied, omdat mest en bestrijdingsmiddelen niet meer nodig zijn. Uit onderzoek van Wageningen Environmental Research, in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, blijkt dat er in werkelijkheid nog te weinig aandacht is voor de biodiversiteit. Met name het beheer kan nog veel beter: slechts 3 van de 25 onderzochte zonneparken wordt optimaal beheerd voor biodiversiteit.

 • Besmettingscijfers

  De coronamaatregelen leidden tot een afname van de besmettingen, maar ze zijn nog niet onder controle. Wil u meer weten over de cijfers in onze gemeente? De cijfers van heel Nederland inclusief die van Bronckhorst, worden bijgehouden op coronadashboard.rijksoverheid.nl.

 • Ben jij jong en heb je een vraag aan de gemeente?

  Wellicht kan Anne je helpen! De 10-jarige Anne Letink uit Vorden is onze kersverse jeugdburgemeester. Anne heeft verschillende taken. Zij zet zich in om de gemeente en kinderen dichter bij elkaar te brengen. Anne laat de mening van kinderen op het gemeentehuis horen en kijkt samen met de burgemeester en de gemeenteraad naar een oplossing. Ook gaat ze met de burgemeester mee naar een aantal activiteiten waar jongeren bij betrokken zijn.

 • Verslag raadsvergadering 18 februari 2021

  Op 18 februari vergaderde de raad vanwege de coronasituatie weer digitaal. De vergadering was via onze site zoals gebruikelijk live te volgen. Lees dit hele artikel voor een verslag.

 • Voorstel voor bijdrage voor bouw nieuwe sporthal in gebied Hengelo/Keijenborg

  Op 16 februari 2021 stemden b en w in met het beschikbaar stellen van een bedrag van max. 1,4 miljoen voor de bouw van een nieuwe sportzaal in Hengelo/ Keijenborg (deelgebied midden). Zij zijn enthousiast over dit initiatief van de Dorpsraad, dat levensvatbaar is gebleken. De raad beslist in maart over het voorstel.

 • Ontwerp-nota Bodembeheer en bodemkwaliteitskaart regio Achterhoek 2020 ter inzage

  De ontwerp-nota ‘Bodembeheer met bodemkwaliteitskaart regio Achterhoek 2020’ ligt nu ter inzage. De nota is een actualisatie van de nota met kaart uit 2012 en geeft regels voor hergebruik van grond in de Achterhoek. Belangrijke verschil t.o.v. van de voorgaande nota en kaart is de deelname van de gemeenten Lochem en Zutphen en de toevoeging van de PFAS-verbindingen. De nota ligt van 23 februari t/m 6 april 2021 ter inzage, zie bijlagen bij dit bericht.

 • Werkzaamheden aan N315 Doetinchem en Zelhem van 15-02 tot 12-03

  Provincie Gelderland voert tussen 15 februari en 12 maart werkzaamheden uit op de N315 tussen Doetinchem-Zelhem. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van groot onderhoud aan de N315 tussen Doetinchem-Ruurlo om de verkeersveiligheid te verbeteren. Tijdens de werkzaamheden is de N315 afgesloten en wordt er ook gewerkt aan de kruispunten met Schovenweg, de Wassinkbrinkweg en de Heidenhoekweg. De rotonde met de Stikkenweg (N330 richting Halle) wordt verbreed. Alle informatie over deze werkzaamheden leest u op de website van de Provincie.

 • Wegafsluiting in verband met snoeiwerkzaamheden

  Wegens snoeiwerkzaamheden sluiten wij in Hengelo van 30 november t/m 4 december 2020 de volgende wegen af:

  • Kremersdijk tussen Veermansweg / Broekweg
  • Broekweg tussen Bronkhorsterstraat / Riefelderdijk
  • Riefelderdijk tussen Schiphorsterstraat / Koningsweg
 • Informatie over het coronavirus

  Op de pagina 'Informatie over het coronavirus' vindt u alle (landelijke) maatregelen op een rij. Ook vindt u hier informatie en regelingen voor ondernemers en verenigingen of leest u wat u zelf kunt doen of beter kunt laten.

 • Wij werken op afspraak

  Gemeente Bronckhorst werkt op afspraak. Vooral nu met coronavirus willen we u en ons hier aan houden. Wij zijn alle werkdagen geopend. Ga naar www.bronckhorst.nl/afspraak. Volg de stappen. Bij de afspraak vindt u ook een lijstje met zaken die u nodig hebt voor de afspraak. Handig! Zo komt u goed voorbereid aan de balie. Geen internet? Bel dan (0575) 75 02 50. Dan maken wij in overleg met u een afspraak. Informatie over het coronavirus en onze dienstverlening vindt u op de pagina 'coronavirus'.

Archief