Nieuws

Bent u op zoek naar de bekendmakingen zoals van vergunningen en bestemmingsplannen, kijk dan op onze pagina bekendmakingen.

 • De raadscommissie vergadert op 9 december 2021

  Foto van een vergadering inde raadzaal

  De raadscommissie vergadert op 9 december 2021 vanaf 20.00 uur. Vanwege het hoge aantal coronabesmettingen is de vergadering digitaal.

 • De ontwerp-Omgevingsvisie van Bronckhorst ter inzage - Bronckhorst twee keer zo mooi!

  De afgelopen maanden werkten we samen met o.a. inwoners, ondernemers en (belangen)organisaties aan de Omgevingsvisie. Deze visie gaat over hoe we op de lange termijn omgaan met de grote opgaven sterke dorpen & leefbaar platteland, landschappelijke kwaliteit, energie & klimaat, economie & landbouw en gezonde leefomgeving. De ontwerp-Omgevingsvisie ligt vanaf 26 november 2021 voor iedereen 6 weken ter inzage.

 • Online congres Achterhoek Monitor op 15 december

  December vorig jaar is de eerste Achterhoek Monitor in een onlinecongres gepresenteerd. Dit jaar organiseren Achterhoek Ambassadeurs het tweede Jaarcongres op 15 december van 15.00-17.00 uur met een uitzending vanuit theater De Storm in Winterswijk. De uitzending is online te volgen.

 • NL-Alert testbericht op 6 december

  NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat u waarschuwt en informeert over acute noodsituaties. Op maandag 6 december zendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert testbericht uit in heel Nederland. Zo kunt u ervaren hoe een NL-Alert klinkt en eruitziet. U ontvangt het NL-Alert testbericht op uw mobiele telefoon. Daarvoor moet uw mobiel opgeladen zijn én aanstaan. Let wel op, als u oordopjes of een koptelefoon gebruikt dan kan het NL-Alert luid binnenkomen.

 • Verslag raadsvergadering 25 november 2021

  Foto van vergadering in de raadzaal

  De gemeenteraad heeft op 25 november 2021 vergaderd. In verband met het hoge aantal coronabesmettingen was de vergadering digitaal.

 • Miranda Veenbergen voorgedragen als nieuwe griffier van Bronckhorst

  Miranda Veenbergen wordt voorgedragen als de nieuwe griffier van de gemeenteraad van Bronckhorst. De werkgeverscommissie van de gemeenteraad stelt de raad voor om haar per 10 januari 2022 te benoemen. Zij wordt in de raadsvergadering van 16 december 2021 geïnstalleerd en start haar werkzaamheden vanaf het nieuwe jaar. Ze volgt griffier Mirjam van Bergen op.

 • Gaat uw kind sinds kort naar het voortgezet onderwijs?

  Het nieuwe schooljaar is enkele maanden oud. Voor de kinderen betekent dit een nieuwe school, nieuwe vrienden, maar ook nieuwe verleidingen. Het is de fase waarin veel kinderen voor het eerst alcohol drinken of beginnen met roken. Kortom: hét moment om samen te praten over deze onderwerpen. Maar hoe doet u dat? Daarover ontvangen binnenkort alle ouders en verzorgers van 12/13-jarigen informatie.

 • Tijdelijke asielopvang bij De Betteld in Zelhem

  De gemeente Bronckhorst en camping De Betteld in Zelhem gaan meewerken aan een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om tijdelijk maximaal 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar in Bronckhorst op te vangen. Zij worden gehuisvest in een groepsaccommodatie van 6 december t/m eind maart 2022. Daarna wordt de accommodatie weer door vakantiegangers gebruikt.

 • Nieuwe kinderparlement overlegde voor het eerst

  De nieuwe leden van het kinderparlement die eind oktober zijn benoemd, overlegden op 22 november voor het eerst met elkaar. Dit gebeurde digitaal vanwege de huidige coronasituatie. De vergadering stond vooral in het teken van elkaar beter leren kennen. Jeugdburgemeester Lisa en burgemeester Marianne Besselink leidden het overleg.

 • Oproep voor ‘Vrijwilliger van het jaar 2021’

  Ook dit jaar zetten we vrijwilligers die zich onderscheiden door hun activiteiten in Bronckhorst graag in het zonnetje met de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’. Tot 15 december 2021 kunnen personen of groepen aangemeld worden. De bekendmaking van de vrijwilliger van het jaar is tijdens de nieuwjaarsreceptie op woensdagavond 12 januari 2022. Hoe de nieuwjaarsreceptie er uit gaat zien, hangt af van de coronasituatie en is nog niet bekend. 

 • Unieke kampioenen gezocht!

  Ondanks dat door corona wellicht verschillende sportkampioenschappen geen doorgang vonden, willen we hen die dit jaar wel een kampioenschap haalden eer bewijzen en in het zonnetje zetten met een speciale huldiging tijdens onze nieuwjaarsreceptie op 12 januari. Inwoners die een persoon of club kennen die het afgelopen jaar kampioen geworden is op sportief gebied kunnen dit vóór 15 december a.s. aan ons doorgeven.

 • Subsidieregels voor verduurzamen gemeenschapsvoorzieningen vastgesteld

  De subsidieregels voor het verduurzamen van gemeenschapsvoorzieningen, zoals dorpshuizen, zijn klaar en vanaf 1 december kunnen zij de subsidie aanvragen. Met de regeling faciliteren we gemeenschapsvoorzieningen om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Deze uitvoeringsregels zijn een van de maatregelen gericht op transitie en herstel na de coronapandemie.

 • Mantelzorgwaardering 2021

  Hebt u een naaste of bekende die het voor u mogelijk maakt dat u thuis kunt blijven wonen? Bijvoorbeeld omdat diegene uw boodschappen doet, regelmatig voor u kookt of schoonmaakt? Dan waardeert u dat natuurlijk enorm. Ook de gemeente waardeert de inzet van deze mantelzorgers en beseft dat zij onmisbaar zijn voor veel inwoners. Als dank voor hun inzet, kunnen mantelzorgers in Bronckhorst (net als voorgaande jaren) 100 euro ontvangen van de gemeente. Een bedrag dat hij/zij naar eigen inzicht kan besteden. Aanmelden kan nu weer!

 • Bronckhorst kleurt oranje met Orange the World

  Samen met andere gemeenten rondom de IJssel kleurt Bronckhorst t/m 10 december oranje in het kader van ‘Orange the World’. Dit is een wereldwijde campagne van de Verenigde Naties om geweld tegen vrouwen te stoppen. Op 25 november hees burgemeester Besselink hiervoor de oranje vlag bij het gemeentehuis. T/m 10 december worden ook de wegen naar de pontjes bij Bronkhorst en Olburgen oranje verlicht en brengt de gemeente de actie onder de aandacht via de welkomstborden die bij de grote wegen op de gemeentegrens staan.

 • De nieuwe Fitgids 55+ is er weer

  Ook op latere leeftijd is het belangrijk om te blijven bewegen. Soms is het best een uitdaging om te beslissen wat u graag zou willen doen. Om u een steuntje in de rug te geven, bieden wij met de Fitgids 55+ een zo compleet mogelijk overzicht van de beweegactiviteiten voor 55-plussers aan. Alle activiteiten worden georganiseerd binnen Bronckhorst.

 • Plannen Energietuin De Langenberg

  De gemeente wil samen met diverse partijen een Energietuin aanleggen op de voormalige stortplaats De Langenberg in Zelhem. Een Energietuin is een multifunctionele plek waar meer gebeurt dan alleen duurzame energie op te wekken. Het is ook een plek waar de natuur tot bloei komt. Bezoekers kunnen er recreëren en leren over duurzame energie. En zeker zo belangrijk: het ontwerpen en maken van de Energietuin gebeurt samen met de omgeving. Zo ontstaat een beleefbaar landschap dat meerwaarde oplevert voor het gebied.

 • Dienstverlening gemeente in coronatijd

  Alle informatie over de maatregelen die in Nederland gelden vanwege het coronavirus. vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus en voor zover het Bronckhorst betreft op onze pagina 'Informatie over het coronavirus'. Via onze website en sociale mediakanalen houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws en hoe wij hier als gemeente mee om gaan.

 • Avondsluiting en strengere maatregelen overdag

  Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. In het hele land is de toegang tot de zorg in gevaar. Er wordt op korte termijn geen daling verwacht in de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Daarom grijpt het kabinet in, met strengere maatregelen. Om zo het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport, etc.) door, maar wel met aanvullende regels. In de avond is bijna alles gesloten. Bekijk alle informatie over corona en de maatregelen ook op de pagina 'Informatie over het coronavirus'.

 • Bij klachten: blijf thuis en laat u testen!

  Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Maak hiervoor een afspraak bij de GGD. Testen bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD. Ook als u al gevaccineerd bent. Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar.

 • Storing in chip Nederlandse Identiteitskaart

  Sinds 4 januari 2021 zit op de Nederlandse identiteitskaart een inlogfunctie die via DigiD geactiveerd kan worden. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) constateerde dat na het aanzetten van de inlogfunctie een storing in de chip ontstaat. Hierdoor kan het voorkomen dat de kaart met een documentscanner niet goed wordt uitgelezen, bij bijvoorbeeld een bank of ziekenhuis.

 • Wegwerkzaamheden Stikkenweg Zelhem

  Van maandag 6 december tot en met 10 december worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Stikkenweg in Zelhem. Tijdens de werkzaamheden zullen er momenten zijn waarop de Stikkenweg (gedeeltelijk) afgesloten is.

 • Bronckhorst op weg naar aardgasvrij

  In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland ‘van het aardgas af’ zijn. Dat is de afspraak in het Klimaatakkoord. Voor verwarmen en koelen gebruiken we dan duurzame energie. Ook koken en douchen we niet meer op gas. Bronckhorst bereidt zich voor op deze omslag. We komen met een ‘warmtevisie’, een plan om samen met inwoners en organisaties concrete stappen te zetten: Bronckhorst op weg naar aardgasvrij.

 • Nieuw integraal Huisvestingsplan voor onderwijs

  Het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het basisonderwijs is klaar. Het IHP biedt de gemeente en schoolbesturen inzicht in wat de komende zestien jaar nodig is voor de scholen in Bronckhorst. Daarbij beschrijft het IHP meer concreet wat er in de komende vier jaar moet gebeuren. Het plan is in nauwe samenspraak met de scholen opgesteld. In de vergadering van 16 december besluit de gemeenteraad over het plan.

 • De raad vergadert op 25 november 2021

  Foto van vergadering in de raadzaal

  De gemeenteraad vergadert op 25 november vanaf 20.00 uur. In verband met het hoge aantal coronabesmettingen is de vergadering digitaal. U kunt de vergadering live volgen via onze website.

 • Van groot belang om basisregels na te leven

  De besmettingscijfers zijn nog steeds zeer hoog en de situatie in de zorg is nijpend. Ook in Bronckhorst waren afgelopen week helaas weer veel besmettingen (372, het hoogste weekcijfer sinds de start van de coronacrisis). Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, is het erg belangrijk dat we met elkaar de basisregels blijven volgen. Ook als u al gevaccineerd bent.

 • Uitbreiding ondernemerssteun na nieuwe coronamaatregelen

  Er komt financiële steun voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die sinds 13 november 2021 gelden. Het doel is getroffen ondernemers te ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021. Er komt ook aanvullende steun voor evenementen die door het aangekondigde verbod niet kunnen doorgaan. Daarnaast komt er steun voor de landbouwsector, de culturele sector en de sportsector.

 • Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

  Bent u inwoner en van plan een bedrijf te starten, maar u weet niet waar u moet beginnen? Heeft u advies nodig bij de lopende gang van zaken in uw onderneming, omdat het even wat minder gaat? Dan kunt u bij ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) terecht. Deze organisatie voert voor de meeste gemeenten in de Achterhoek, waaronder Bronckhorst, regelingen voor ondernemers uit.

 • Laag inkomen en kinderen onder de 18 jaar? Vraag het kindpakket aan

  Het is belangrijk dat kinderen gewoon kunnen meedoen aan schoolactiviteiten, een verjaardag vieren of een dagje weg kunnen, ook als er thuis weinig geld is. Lukt dit niet, dan springt de gemeente bij. Ouders die het financieel moeilijk hebben, kunnen een kindpakket aanvragen. Ook als uw inkomen net boven de bijstand is, kunt u een aanvraag doen.

 • Iedereen doet mee!

  Wij hechten waarde aan inclusie. Voor iedereen willen we een plek zijn waar iemand zich thuis, veilig en geaccepteerd voelt, en waar geen belemmeringen zijn voor zelfontplooiing en zelfredzaamheid. Als gemeente spannen we ons ervoor in en willen we het uitstralen.

 • Aanmaning met datum 22 mei van GBTwente ontvangen?

  Als u te laat bent met betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u een aanmaning. GBTwente heeft aanmaningen verstuurd met datum (dagtekening) 22 mei 2021. Alle betalingen tot en met 17 mei 2021 zijn bijgewerkt. Heeft u voor deze datum betaald? Dan worden de aanmaning en de bijbehorende kosten automatisch aangepast. Heeft u nog niet betaald? Lees dan verder wat u nu kunt doen.

 • ZEG Achterhoek helpt jongeren aan de slag

  ZEG Achterhoek is hét startpunt voor jongeren uit de regio die willen leren of werken, of die een steuntje in de rug nodig hebben. Jongeren tussen de 16 en 27 jaar worden bovenmatig getroffen door de coronacrisis. Velen zijn veerkrachtig en flexibel, maar er is ook een groep die het moeilijk heeft. Daarom is ZEG Achterhoek actueler dan ooit. Dit online platform is er om deze jongeren verder te helpen, juist nu ze de hulp extra nodig hebben.

 • Werkzaamheden aan N315 Doetinchem en Zelhem van 15-02 tot 12-03

  Provincie Gelderland voert tussen 15 februari en 12 maart werkzaamheden uit op de N315 tussen Doetinchem-Zelhem. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van groot onderhoud aan de N315 tussen Doetinchem-Ruurlo om de verkeersveiligheid te verbeteren. Tijdens de werkzaamheden is de N315 afgesloten en wordt er ook gewerkt aan de kruispunten met Schovenweg, de Wassinkbrinkweg en de Heidenhoekweg. De rotonde met de Stikkenweg (N330 richting Halle) wordt verbreed. Alle informatie over deze werkzaamheden leest u op de website van de Provincie.

 • Wegafsluiting in verband met snoeiwerkzaamheden

  Wegens snoeiwerkzaamheden sluiten wij in Hengelo van 30 november t/m 4 december 2020 de volgende wegen af:

  • Kremersdijk tussen Veermansweg / Broekweg
  • Broekweg tussen Bronkhorsterstraat / Riefelderdijk
  • Riefelderdijk tussen Schiphorsterstraat / Koningsweg
 • Informatie over het coronavirus

  Op de pagina 'Informatie over het coronavirus' vindt u alle (landelijke) maatregelen op een rij. Ook vindt u hier informatie en regelingen voor ondernemers en verenigingen of leest u wat u zelf kunt doen of beter kunt laten.

 • Wij werken op afspraak

  Gemeente Bronckhorst werkt op afspraak. Vooral nu met coronavirus willen we u en ons hier aan houden. Wij zijn alle werkdagen geopend. Ga naar www.bronckhorst.nl/afspraak. Volg de stappen. Bij de afspraak vindt u ook een lijstje met zaken die u nodig hebt voor de afspraak. Handig! Zo komt u goed voorbereid aan de balie. Geen internet? Bel dan (0575) 75 02 50. Dan maken wij in overleg met u een afspraak. Informatie over het coronavirus en onze dienstverlening vindt u op de pagina 'coronavirus'.

Archief