Nieuws

Bent u op zoek naar de bekendmakingen zoals van vergunningen en bestemmingsplannen, kijk dan op onze pagina bekendmakingen.

 • Voorstel aan raad om intentie uit te spreken voor bouw gecombineerde school met sporthal op locatie Almenseweg, Vorden

  Op 17 september 2019 besloten b en w van Bronckhorst en het schoolbestuur van Achterhoek VO de gemeenteraad voor te stellen om hun intentie uit te spreken voor de bouw van een nieuwe gecombineerde school voor voortgezet onderwijs met sporthal in Vorden. Een belangrijke stap naar een toekomstbestendige en onderscheidende onderwijs- en sportvoorziening in het dorp en de gemeente. De nieuwbouw moet de huidige school ’t Beeckland en sporthal ’t Jebbink vervangen.

 • Bestrijding eikenprocessierups Bronckhorst

  De explosieve groei van het aantal nesten van de eikenprocessierups is landelijk volop in het nieuws. Bijna overal kampt men met een capaciteitstekort om de nesten te bestrijden, zo ook gemeente Bronckhorst.

 • Wij zetten stappen op CO2-prestatieladder

  Als gemeente geven we het duurzame voorbeeld door zelf stappen te zetten naar een energieneutraal Bronckhorst. De CO2-prestatieladder is een hulpmiddel dat ons helpt bij het verkleinen van onze eigen CO2-voetafdruk.

 • Nieuwe inzamelings- en tariefsysteem afval klaar - Raad beslist in oktober

  Op 10 september 2019 stemden b en w in met een nieuw inzamelings- en tariefsysteem voor afval, dat per 1 januari 2020 in moet gaan. Met het nieuwe systeem bepaalt u zelf hoe u uw grijze afval aanbiedt. Aanleiding voor de aanpassing is dat sinds enkele jaren de kosten van de inzameling en verwerking ruim uitstijgen boven de inkomsten uit afval dat wordt hergebruikt, zoals PMD en oud papier, en de afvalstoffenheffing die inwoners betalen. De gemeenteraad beslist in oktober over het nieuwe inzamelings- en tariefsysteem dat b en w voorstellen. Eind 2019 wordt u persoonlijk geïnformeerd over de wijzigingen, wat deze betekenen en wordt gevraagd om een keuze te maken.

 • Met nieuw biodiversiteitsplan behouden en versterken we natuur en biodiversiteit

  Bronckhorst heeft een prachtige en waardevolle natuur.  We willen de natuurwaarde en de biodiversiteit versterken. Herstel van de variatie van soorten, ecosystemen en landschappen is van belang voor een rijke natuur en basis van ons welzijn. Het belang van biodiversiteit daarin wordt steeds duidelijker. Met het plan ‘Samen voor biodiversiteit’ willen we met inwoners de inzet op het behoud en herstel van de biodiversiteit vergroten, een structureel karakter geven en zo de natuurwaarde meetbaar te versterken.

 • Met z’n allen 28 dagen stoppen met roken? Doe mee met Stoptober!

  De zesde editie van Stoptober komt eraan. Stoptober geeft iedereen die wil stoppen met roken steun om de hele maand niet te roken. En dat is belangrijk, want na een maand niet roken, is de kans 5x groter dat u blijvend stopt met roken. Vanaf 1 oktober start de actie. In de afgelopen jaren zijn al duizenden rokers tijdens Stoptober gestopt met roken. Zij hebben bewezen dat Stoptober werkt! 

 • Eekschuur in Hummelo winnaar Monumentenprijs Bronckhorst 2019

  De gerestaureerde eekschuur aan de Sliekstraat 5 in Hummelo is de winnaar geworden van de monumentenprijs 2019 van de gemeente Bronckhorst. Naast de eekschuur waren nog 3 andere gerestaureerde objecten genomineerd: een boerderij op landgoed de Wiersse, het kerkje in Laag-Keppel (Galerie 1880) en boerderij de Goedenberg in Hummelo. Op voordracht van de commissie Welstand/monumenten wees het college de eekschuur als winnaar aan.

 • Gebiedsambtenaren ook in najaar nog aantal keer met keet on tour

  Net zoals zij voor de zomer deden, gaan onze gebiedsambtenaren ook dit najaar een aantal data met de keet on tour in Bronckhorst. Hieronder ziet u wanneer zij waar zijn. Komt u langs?

 • Ook lekker bewegen? Doe mee aan de Sportdagen 55+

  Tijdens de Nationale Sportweek van 20 t/m 29 september 2019 organiseren we in samenwerking met (sport)verenigingen, GGD-NOG, lokale ondernemers een ouderensportdag in Vorden en Keijenborg. In Vorden is de ouderensportdag op 25 september, twee dagen later op 27 september is de sportdag in Keijenborg.

 • Hoe combineert u mantelzorg en werk goed?

  Speciaal voor de werkende mantelzorger organiseren wij op 8 oktober 2019 de bijeenkomst ‘Mantelzorg werkt’ over de combinatie van werk en mantelzorg. De bijeenkomst start op 19.00 uur in het gemeentehuis.

 • Bent u mantelzorger? Kom naar de speciale verwendag!

  Graag zetten wij mantelzorgers uit onze gemeente in het zonnetje tijdens een speciale verwendag. Deze dag vindt plaats op 8 november 2019 in Zelhem, twee dagen voor de landelijke Dag van de Mantelzorg.

 • Participatiesubsidie weer aan te vragen

  Bent u een welzijnsorganisatie en organiseert u activiteiten voor inwoners die (tijdelijk) minder kunnen deelnemen in de samenleving, dan komt u mogelijk in aanmerking voor onze participatiesubsidie. Deze subsidie kunt u tot 1 oktober aanvragen via de pagina Participatiesubsidie

 • Penningmeester van vereniging?

  Vraag subsidie aan voor uw jeugdleden! Het aanvraagformulier voor onze waarderingssubsidie 2020 staat weer op de pagina subsidie voor vereningingen. Hiermee kunt u, namens uw muziekvereniging, sportclub, oranjevereniging, jongerenvereniging of gehandicaptensportvereniging bij ons een subsidieverzoek indienen voor uw jeugdleden tot 18 jaar. Vraag de subsidie voor 1 oktober 2019 aan!

 • Voorlichting over veiligheid voor senioren

  Voor wie doet u de deur open? “Dag mevrouw, een pakketje voor u!” klinkt aantrekkelijk en vertrouwd. Maar is het wel echt een pakketbezorger die voor de deur staat? Met allerlei smoezen of ‘babbeltrucs’ weten oplichters en overvallers iedere keer weer hun slag te slaan. Ze bellen aan en stellen zich voor als pakketbezorger, thuiszorgmedewerker, medewerker van uw zorgverzekering, energiebedrijf of bank.

 • Beleefweekend Bronckhorst 20, 21 en 22 september

  Er is zoveel te beleven in Bronckhorst. Ontdek het tijdens het Beleefweekend Buitengewoon op 20, 21 en 22 september 2019. Er zijn op verschillende plekken leuke (natuur) activiteiten voor jong en oud. Van appels plukken in de boomgaard tot koe knuffelen en van een GPS tocht of avonturenpad voor de kids tot lunchverhalen bij de vuurpot. Kijk voor alle info op www.ivn.nl/beleefweekend-bronckhorst. Het weekend is een samenwerking van IVN, de gemeente en betrokken lokale ondernemers. Dit wilt u echt niet missen! Zet de data vast in uw agenda.

 • Dag zonder Verkeersdoden in Vorden

  Dag zonder Verkeersdoden in Vorden. Op 26 september 2019 is het de Europese Dag zonder Verkeersdoden, EDWARD-day. Op die dag staan op verschillende pleinen in Gelderland lege stoelen om de verkeersslachtoffers te herdenken. Bij ons gebeurt dat in Vorden. 93 lege stoelen, voor ieder slachtoffer een stoel. 

 • Onderzoek voor aardwarmte in ondergrond rond Steenderen

  De laatste week van september doet EBN (Energie Beheer Nederland) in opdracht van het ministerie van Economische zaken in een gebied bij Olburgen, Rha, Bronkhorst en de westelijke kant van Steenderen verkennend onderzoek in de ondergrond. Het gaat om seismisch onderzoek onder de naam SCAN, dat onderdeel is van een landelijk onderzoek om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar aardwarmtewinning mogelijk is.

 • De raad vergadert op 26 september 2019

  Foto van de raad in vergadering

  Op 26 september vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

 • Opknapbeurt ingang begraafplaats Zelhem

  Deze week starten we met het opknappen van de ingang van de begraafplaats Zelhem. We verbeteren het straatwerk bij de ingang en het looppad op de begraafplaats. Deze maatregelen zorgen voor een mooiere uitstraling. De begraafplaats is tijdens de werkzaamheden toegankelijk via de andere toegangspoorten. Alle graven zijn gewoon bereikbaar. We verwachten dat de werkzaamheden half oktober klaar zijn.

 • ‘Vroeg Eropaf’ geeft vroegtijdig hulp bij schulden!

  Heeft u moeite om rond te komen? Bent u bang om in de schulden te raken en wilt u dat voorkomen? Vraag om hulp voordat de situatie uit de hand loopt. De gemeente geeft gratis advies en hulp met het project ‘Vroeg Eropaf’. Inwoners kunnen in bepaalde situaties in aanmerking komen voor een bijdrage of financiële tegemoetkoming. Bijvoorbeeld als iemand een laag inkomen en weinig vermogen heeft.

 • Prettig en duurzaam wonen in Bronckhorst. Dat wil toch iedereen?

  Op 12 oktober 2019 is de Oost West Thuis Best-dag op de gemeentewerf in Hengelo. Tussen 10.30 en 15.00 uur kunt u een gezellige markt bezoeken vol ideeën, workshops en demonstraties op het gebied van prettig en duurzaam wonen. Veel bedrijven ontwikkelen hiervoor praktische producten en slimme diensten. Een groot aantal ondernemers uit onze streek toont u graag de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Ook aanwezig: wethouder Evert Blaauw van wonen. Hij gaat graag met u in gesprek over toekomstbestendig wonen.

 • Gemeente op instagram - Volgt u ons al?

  Screenshot van het Instagram account van gemeente Bronckhorst

  Sociale media, we zitten er bijna allemaal op. Volgt u onze accounts op Facebook of Twitter, waarin we allerhande nieuws delen van de gemeente? We hebben ook een account op instagram. Hebt u die al gezien?

 • Word jij onze nieuwe jeugdburgemeester?

  Wij zoeken een nieuwe jeugdburgemeester! Lijkt het jou leuk om alle kinderen van Bronckhorst te vertegenwoordigen? Bijvoorbeeld bij evenementen, bijeenkomsten en de gemeente? Om mensen te ontmoeten? En je mening te geven? Kom je uit Bronckhorst en zit je in groep 7 van een basisschool in de gemeente? Lees dan het onderstaande eens goed door. Misschien ben je zo enthousiast dat je mee wilt doen en komend jaar onze jeugdburgemeester wilt zijn.

 • Ben jij jong en zorg je voor een ander?

  Speciaal voor jou: leuke paardenactiviteit jonge mantelzorgers. Als mantelzorger is het soms lastig om tot rust te komen. Dat geldt ook voor jonge mantelzorgers. De zorg voor of om een ziek familielid vraagt vaak constante aandacht. Dan is het fijn om even de zinnen te kunnen verzetten. Daarom organiseert Rotary Club Vorden-Zutphen een gezellige middag vol paardenactiviteiten bij Zachte Paardenkracht in Zelhem. De activiteit vindt plaats op 21 september van 13.00 – 17.15 uur.

 • Cursus voor ouders: omgaan met autisme

  Ouder zijn van een kind met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), is niet altijd even gemakkelijk. Bij kinderen met ASS kan de ontwikkeling soms anders verlopen dan de ontwikkeling van leeftijdsgenoten. De opvoeding en dagelijkse omgang vragen om een specifieke aanpak en een duidelijke structuur.

 • Bestrijding Reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop

  De Reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop zijn ‘exoten’ die we bestrijden. Beide planten kunnen we niet in één keer bestrijden maar moeten we jaarlijks aanpakken. Daar hebben we uw hulp bij nodig! Helpt u mee?

 • Cursus voor mantelzorgers: omgaan met dementie

  Dementie is een ziekte met grote gevolgen. Niet alleen voor de mensen die de ziekte treft, maar ook voor mensen in de directe omgeving. U ziet iemand geleidelijk veranderen en steeds afhankelijker worden. Emotioneel kan het soms moeilijk zijn, zowel voor degene met dementie, maar ook voor u.

 • Slimme en duurzame tips om prettig te wonen

  Hoe wilt u wonen? Comfortabel, veilig, maar ook zo duurzaam mogelijk? Dat dachten we al! Kom naar de Oost West Thuis Best-markt op 12 oktober op de gemeentewerf, Zelhemseweg 27 in Hengelo (Gld). U kunt dan zelf ontdekken wat u nu en straks kunt doen om prettig en bewust te wonen en te leven. Ideeën en tips genoeg!

 • Afvalkalender: wanneer kan de container aan de weg?

  Met elkaar produceren we steeds minder afval. Daardoor hoeven we niet meer elke week de bakken te legen. Maar wanneer wordt nu precies welke container geleegd? U vindt deze ophaaldata op de afvalkalender van Circulus-Berkel.

 • Verkoop locatie ‘Union’ Zelhem aan ProWonen voor woningbouw

  De gemeente heeft het voormalige Uniongebouw aan de Hummeloseweg 39F in Zelhem voor een marktconforme prijs verkocht aan wooncorporatie ProWonen. Hiermee maakt een leegstaand gebouw plaats voor nieuwe sociale huurwoningen. Voorafgaand aan de verkoop onderzochten we welke partijen beschikken over bouwrechten en belangstelling hebben voor deze locatie.

 • Bestrijding eikenprocessierups gaat nog door

  Afgelopen zomer zorgde de eikenprocessierups in het hele land voor veel overlast. Ook wij ontvingen drie keer zoveel klachten en meldingen als voorgaande jaren. De motvlinders zijn inmiddels uitgevlogen, maar de brandharen in lege nesten kunnen ook nu nog voor klachten zorgen. Daarom gaan we de komende weken nog door met de verwijdering van nesten. Alle nesten rondom de kernen, die inwoners tijdens de piekdagen meldden, worden verwijderd. Nesten in de directe omgeving van gemelde bomen worden meegenomen bij de bestrijding.

 • De raad vergadert op 12 september

  Foto van de raad in vergadering

  Op 12 september vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

 • Aanpak wateroverlast Waarleskamp en omgeving in Hengelo

  Een deel van de Waarleskamp, de Vloed en de Dreef ervaart jaarlijks veel overlast bij hevige regen. Aannemer Hoornstra Infrabouw legt in opdracht van de gemeente een nieuw riool aan om het regenwater apart af te kunnen voeren naar de aanwezige sloot. Aanwonenden hebben hierover van de aannemer een brief ontvangen. Voor andere bewoners in de buurt kan het werk enige overlast veroorzaken. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

 • Subsidieregeling beëindiging varkenshouderijlocaties

  De rijksoverheid heeft 120 miljoen euro beschikbaar gesteld om in veedichte gebieden (waaronder de Achterhoek) de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De subsidieregeling ‘Saneringsregeling varkenshouderij’ biedt varkenshouders de kans om het bedrijf te beëindigen. Dit moet leiden tot een wezenlijke vermindering van de geuroverlast van varkensbedrijven.

 • Irene van Leeuwen uit Hummelo exposeert in gemeentehuis

  Schilderes Irene van Leeuwen uit Hummelo exposeert van juli t/m september 2019 met haar expositie ‘Onderweg’ in het gemeentehuis. Inwoners en bezoekers zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Archief