Nieuws

Bent u op zoek naar de bekendmakingen zoals van vergunningen en bestemmingsplannen, kijk dan op onze pagina bekendmakingen.

 • De raad vergadert op 23 september 2021

  Foto van vergadering in de raadzaal

  De gemeenteraad vergadert op donderdag 23 september vanaf 20.00 uur. U kunt deze vergadering live volgen via onze site www.bronckhorst.nl/gemeenteraad. Op de agenda staat onder andere:

 • Nederland verder open met coronatoegangsbewijs

  Logo Rijksoverheid

  Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan. Inmiddels hebben bijna 13 miljoen mensen minimaal één vaccinatie gehad. Ruim 11 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd.

 • Een goed punt voor informatie en een prik zonder afspraak

  GGD Noord- en Oost-Gelderland is op woensdag 22 september aanwezig in Flophouse, Toldijk voor extra informatie en voorlichting over het coronavirus en de coronavaccinatie. Het jongerencentrum wordt ingericht als tijdelijke pop-up locatie met vrije inloop voor iedereen die vragen heeft of zich wil laten vaccineren zonder eerst een afspraak te maken.

 • Dienstverlening gemeente in coronatijd

  Alle informatie over de maatregelen die in Nederland gelden vanwege het coronavirus. vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus en voor zover het Bronckhorst betreft op onze pagina 'Informatie over het coronavirus'. Via onze website en sociale mediakanalen houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws en hoe wij hier als gemeente mee om gaan. U bent van harte uitgenodigd om deze kanalen te volgen. Hieronder vindt u de nu geldende afspraken over onze dienstverlening in coronatijd.

 • Woonkosten niet meer kunnen betalen door corona?

  Kunt u door corona de noodzakelijke kosten van bestaan niet meer betalen, zoals huur, hypotheek of gas, water en licht van uw privéwoning? Dan kan de TONK-regeling u misschien helpen. De TONK is een tijdelijke bijdrage van de gemeente in deze noodzakelijke woonkosten. De regeling loopt vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. Voldoet u aan de voorwaarden, dan hoeft u het uitgekeerde bedrag niet terug te betalen.

 • Einde financiële steun ondernemers

  De coronamaatregelen zijn voor een groot deel opgeheven en de economie draait weer. Het steunpakket gaat economisch herstel in de weg zitten. Daarom stopt per 1 oktober het steunpakket dat onze economie 1,5 jaar heeft geholpen. Enkele aanvullende financiële regelingen lopen door. In dit overzicht ziet u welke regelingen stoppen en voorlopig blijven.

 • Ouders opgelet. Wij zoeken een jeugdburgemeester, lijkt uw kind dat leuk?

  Foto van jeugdburgemeester Anne Lettink

  Kom je uit Bronckhorst, zit je in groep 7 en lijkt het jou leuk om alle kinderen in de gemeente te vertegenwoordigen? Bijvoorbeeld bij evenementen, bijeenkomsten en de gemeente (het gaat om ca. 5 activiteiten per jaar)? Om mensen te ontmoeten? En je mening te geven? Dit is je kans! 

 • Bezoek kinderparlement aan solarpark De Kwekerij

  Hoe ziet het energielandschap van de toekomst eruit? Hiermee gingen de leden van het Bronckhorster kinderparlement aan de slag op 8 september. Op zo’n mooie nazomerdag natuurlijk niet binnen, maar buiten in een inspirerende omgeving: het solarpark De Kwekerij in Hengelo (Gld)! Jeugdburgemeester Anne en burgemeester Marianne ontvingen de groep kinderparlementariërs 2020-2021 voor een laatste bijeenkomst bij de picknickplaats van het zonnepark.

 • Gratis boom voor grondeigenaren buitengebied

  Ook dit jaar kunnen grondeigenaren in het buitengebied van Bronckhorst een gratis boom krijgen onder het motto ‘Eén boom mot kunn’n’. Bomen zijn belangrijk voor ons landschap, de biodiversiteit, het klimaat en onze leefomgeving. Grondeigenaren kunnen daar op deze manier een mooie bijdrage aan leveren. 

 • Lever ook uw input via het Achterhoek Panel! Samen bouwen we aan onze toekomst

  Alweer voor de vierde keer is een onderzoek uitgezet bij het inwonerpanel Achterhoek Spreekt. Er wordt dit keer gepeild hoe Achterhoekers zich voelen en hoe bewogen of gesport wordt. Het onderzoek is opgesteld vanuit de thematafel Gezondste Regio in samenwerking met Achterhoek in Beweging. De resultaten van het onderzoek zijn waardevol voor het verbeteren van de gezonde leefstijl van inwoners in de Achterhoek.

 • Vanaf 1 oktober stoppen duizenden mensen met roken Doet u ook mee?

  Rookt u, maar wilt u graag stoppen? Doe dan op 1 oktober mee aan Stoptober. Stoptober geeft u namelijk op allerlei manieren steun om het vol te houden. Daardoor is de kans dat u blijvend stopt wel 5x groter!

 • Wegwerkzaamheden Kastanjelaan/Spalstraat Hengelo

  Vanaf 13 september voeren we werkzaamheden uit aan het milieuparkje en de parkeerplaats aan de Kastanjelaan. De werkzaamheden duren naar verwachting 3 weken. Op 27 en 28 september werken we aan de aansluiting van het milieuparkje aan de Spalstraat. De Spalstraat is daardoor gedurende deze 2 dagen geheel afgesloten ter hoogte van de Aldi (tussen het kruispunt met de Kastanjelaan/Zuivelweg en de Tramstraat).

 • Project Kindertaalcoach van start in Bronckhorst

  Meer dan 10 jaar staat het project Kindertaalcoach al jonge peuters bij om ze te helpen bij een goede taalontwikkeling. Eerst alleen in Winterswijk, sinds begin dit jaar ook in Aalten en vanaf nu start het project ook in de gemeente Bronckhorst. Vrijwilligers bij het project kindertaalcoach van Yunio, helpen anderstalige kinderen op weg met de Nederlandse taal, zodat zij een goede start krijgen wanneer ze naar school gaan. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom zich aan te melden!

 • Vastgesteld: Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer

  De gemeenteraad stelde op 1 juli 2021 de Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer vast. De kaart en nota zijn nu geactualiseerd voor respectievelijk 10 en 5 jaar. Grondverzet in Bronckhorst wordt hiermee makkelijker en is aan minder regels gebonden.

 • Gemeente gaat mogelijkheden voor wonen in buitengebied verruimen

  Sinds de vaststelling van de woonvisie ‘Ruimte voor wonen in Bronckhorst’ in 2019 zijn er veel woningbouwplannen bij ons ingediend, zowel voor de kernen als het buitengebied. Voor het buitengebied gaat het onder andere om woningsplitsingen, functiewijziging van bijgebouwen en het bouwen van een of meer woningen in ruil voor het slopen van voormalige agrarische bebouwing.

 • Samenwerking Achterhoek Toerisme verlengd

  Bronckhorst verlengt de samenwerking met Stichting Achterhoek Toerisme voor vier jaar tot eind 2025. Samen met andere gemeenten in de Achterhoek verleent Bronckhorst al enkele jaren subsidie aan Achterhoek Toerisme. De gemeente is erg tevreden over het functioneren van de stichting.

 • Te maken met discriminatie?

  Op verschillende plaatsen kan discriminatie voorkomen. Bijvoorbeeld op de werkvloer, in de buurt, bij de sportclub of bij een bezoek aan een openbare gelegenheid, zoals een discotheek. Heeft u met discriminatie te maken? Meld het! 

 • Samen voor een veilige woonomgeving - Meld misdaad anoniem

  Lege loodsen en panden trekken criminelen aan. Ze verbouwen deze bijvoorbeeld tot hennepkwekerij of drugslab (gevaarlijke chemische fabriekjes voor xtc en amfetaminen). Vaak gaat het om georganiseerde criminaliteit. In ruil voor grote geldbedragen raken kwetsbare mensen betrokken bij het criminele circuit met intimidatie en geweld als gevolg. Verhuurders en omstanders zijn zich meestal niet bewust van de risico’s van drugslabs. Om criminelen en de vaak verborgen drugslabs op te kunnen sporen, zijn meldingen cruciaal. Dit kan bijvoorbeeld via Meld Misdaad Anoniem. Help mee en zorg dat iedereen de signalen weet te herkennen.

 • Uw activiteit in de Fitgids 55+?

  Vorig jaar gaven we voor het eerst de Fitgids 55+ uit. Een handig boekje met daarin alle sportieve en gezellige activiteiten voor 55+ers in onze gemeente op een rijtje. Dit jaar geven we de Fitgids 55+ opnieuw uit met een geactualiseerd aanbod activiteiten. Organiseert u een activiteit die geschikt is voor de doelgroep 55+? En wilt u dat we deze ook gratis opnemen in deze gids? Meld uw activiteit dan uiterlijk 26 september aan via www.bronckhorst.nl/fitgids55.

 • Uw huis klaarmaken voor de toekomst?

  Wilt u meer comfort, de energierekening verlagen of is uw huis toe aan een flinke opknapbeurt, maar hebt u daar de financiële middelen niet voor? Denk dan eens aan onze Toekomstbestendig Wonen Lening. Met deze lening tegen een gunstige rente kan het misschien wel!

 • Hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf?

  Het coronavirus en de maatregelen zorgen voor een andere situatie voor u als ondernemer. Misschien een goed moment om eens stil te staan bij de toekomst. Wilt u doorgaan met uw bedrijf of juist stoppen? Denkt u aan een baan in loondienst? De gemeente en ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) adviseren u graag bij het maken van een keuze voor de toekomst die het beste past bij u en uw bedrijf. U kunt zich aanmelden voor gratis advies bij ROZ.

 • Start nieuwe contracten dyslexiezorg

  In de Achterhoek zijn sinds 1 augustus 2021 de nieuwe contracten voor het leveren van de dyslexiezorg (EED) van kracht. De 8 Achterhoekse gemeenten hebben met 3 zorgaanbieders contracten afgesloten: Regionaal Instituut voor Dyslexie, IJsselgroep en Berkel-B. 

 • Iedereen doet mee!

  Wij hechten waarde aan inclusie. Voor iedereen willen we een plek zijn waar iemand zich thuis, veilig en geaccepteerd voelt, en waar geen belemmeringen zijn voor zelfontplooiing en zelfredzaamheid. Als gemeente spannen we ons ervoor in en willen we het uitstralen.

 • Aanmaning met datum 22 mei van GBTwente ontvangen?

  Als u te laat bent met betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u een aanmaning. GBTwente heeft aanmaningen verstuurd met datum (dagtekening) 22 mei 2021. Alle betalingen tot en met 17 mei 2021 zijn bijgewerkt. Heeft u voor deze datum betaald? Dan worden de aanmaning en de bijbehorende kosten automatisch aangepast. Heeft u nog niet betaald? Lees dan verder wat u nu kunt doen.

 • ZEG Achterhoek helpt jongeren aan de slag

  ZEG Achterhoek is hét startpunt voor jongeren uit de regio die willen leren of werken, of die een steuntje in de rug nodig hebben. Jongeren tussen de 16 en 27 jaar worden bovenmatig getroffen door de coronacrisis. Velen zijn veerkrachtig en flexibel, maar er is ook een groep die het moeilijk heeft. Daarom is ZEG Achterhoek actueler dan ooit. Dit online platform is er om deze jongeren verder te helpen, juist nu ze de hulp extra nodig hebben.

 • Werkzaamheden aan N315 Doetinchem en Zelhem van 15-02 tot 12-03

  Provincie Gelderland voert tussen 15 februari en 12 maart werkzaamheden uit op de N315 tussen Doetinchem-Zelhem. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van groot onderhoud aan de N315 tussen Doetinchem-Ruurlo om de verkeersveiligheid te verbeteren. Tijdens de werkzaamheden is de N315 afgesloten en wordt er ook gewerkt aan de kruispunten met Schovenweg, de Wassinkbrinkweg en de Heidenhoekweg. De rotonde met de Stikkenweg (N330 richting Halle) wordt verbreed. Alle informatie over deze werkzaamheden leest u op de website van de Provincie.

 • Wegafsluiting in verband met snoeiwerkzaamheden

  Wegens snoeiwerkzaamheden sluiten wij in Hengelo van 30 november t/m 4 december 2020 de volgende wegen af:

  • Kremersdijk tussen Veermansweg / Broekweg
  • Broekweg tussen Bronkhorsterstraat / Riefelderdijk
  • Riefelderdijk tussen Schiphorsterstraat / Koningsweg
 • Informatie over het coronavirus

  Op de pagina 'Informatie over het coronavirus' vindt u alle (landelijke) maatregelen op een rij. Ook vindt u hier informatie en regelingen voor ondernemers en verenigingen of leest u wat u zelf kunt doen of beter kunt laten.

 • Wij werken op afspraak

  Gemeente Bronckhorst werkt op afspraak. Vooral nu met coronavirus willen we u en ons hier aan houden. Wij zijn alle werkdagen geopend. Ga naar www.bronckhorst.nl/afspraak. Volg de stappen. Bij de afspraak vindt u ook een lijstje met zaken die u nodig hebt voor de afspraak. Handig! Zo komt u goed voorbereid aan de balie. Geen internet? Bel dan (0575) 75 02 50. Dan maken wij in overleg met u een afspraak. Informatie over het coronavirus en onze dienstverlening vindt u op de pagina 'coronavirus'.

Archief