Nieuws

Bent u op zoek naar de bekendmakingen zoals van vergunningen en bestemmingsplannen, kijk dan op onze pagina bekendmakingen.

 • Wilde bloemen kleuren het landschap

  Er zijn veel akkerranden, bermen of overhoekjes ingezaaid met een bloemenmengsel. Op eigen initiatief of georganiseerd zaaiden inwoners en agrariërs het mengsel in. Deze bloemrijke randen en bermen trekken nuttige insecten aan die schadelijke insecten in gewassen bestrijden. Het ziet er dus niet alleen mooi uit, het is ook effectief. Daarnaast kunnen we als weggebruiker genieten van deze bloemenpracht. Langs diverse fiets- en wandelpaden paden zijn de bermen opgevrolijkt en ruikt het er heerlijk kruidig naar de wilde veldbloemen.

 • Informatieavond 'Asbesttrein' voor buitengebied tussen Hengelo en Vorden

  De gemeente wil bewoners van het buitengebied ondersteunen bij de asbestsanering op hun terrein en werkt samen met de stichting Asbesttrein. Op 28 augustus 2018 is er een informatieavond in het Kulturhus Vorden voor bewoners van het buitengebied rondom Wichmond, Vorden, Kranenburg, Medler en Hengelo.

 • Wint u onze duurzaamheidsprijs?

  Wij zijn op zoek naar de meest duurzame ideeën in Bronckhorst. Tot en met 10 september 2018 kan iedereen (kinderen en volwassenen) daarom zijn/haar duurzame idee inzenden. U kunt alleen of als groep (school, straat, bedrijf, (sport)vereniging) meedoen. Lees er meer over op de pagina 'Bronckhorster duurzaamheidsprijs'.

 • Onze gunstige starterslening, iets voor u?

  Wist u dat starters op de woningmarkt in onze gemeente bij ons een starterslening kunnen aanvragen voor huizen met een maximale aankoopprijs van € 200.000? Van plan uw eerste huis te kopen? Wellicht is het iets voor u!

 • Spreekuur sociaal idee weer geopend

  Hebt u tijdens de vakantie mooie sociale ideeën bedacht? Doe er iets mee en bespreek ze eens met Anpakker Johan Godschalk. Johan zit vanaf 17 augustus weer elke vrijdagochtend in de kantine van het gemeentehuis. Hij helpt u graag op weg met tips voor het maken van een concreet plan. Is er een financieel zetje nodig? Dan biedt de innovatiesubsidie sociaal idee misschien mogelijkheden. Johan neemt dit allemaal met u door. De koffie staat klaar!

 • Toekomstige huisvesting Voortgezet Onderwijs Vorden

  School 't Beeckland in Vorden

  Scholen ’t Beeckland in Vorden en Het Stedelijk uit Zutphen gaan samenwerken. Zij willen met het oog op het verwachte lagere leerlingenaantal in de toekomst naar één toekomstbestendige school voor VMBO/Voortgezet Onderwijs met locaties in Vorden en Zutphen. Lees er meer over op de projectpagina Toekomstige huisvesting Voortgezet onderwijs Vorden.

 • Aankoop en sloopplan Uniongebouw Zelhem

  Gebouw Union

  Onlangs heeft de gemeente besloten het clubgebouw van Union in Zelhem terug te kopen van de muziekvereniging. De bedoeling is dat het pand, dat achterstallig onderhoud kent, wordt gesloopt. In Bronckhorst is een overschot aan gebouwen met een maatschappelijke bestemming. In de huidige tijd is hier veel minder vraag naar. Met de sloop verminderen we de hoeveelheid overtollig maatschappelijk vastgoed. Ook voorkomen we langdurige leegstand en verpaupering. Bovendien is de locatie in de toekomst mogelijk geschikt voor woningbouw door een initiatiefnemer met bouwrechten. De gemeente had als voormalig eigenaar door gemaakte afspraken eerste recht van koop indien Union besloot het pand te willen verkopen. Over een invulling van de locatie komt overleg met omwonenden.

 • Vraag nu simpel en kosteloos openbare laadpaal aan voor uw elektrische auto!

  Steeds meer inwoners rijden elektrisch of willen dat op korte termijn gaan doen. Dat is mooi, want het is schoon, stil en zuinig! Geen ruimte voor een oplaadpunt aan uw huis of op de oprit? Dat is geen probleem (meer)! Een openbare oplaadpaal in uw eigen buurt, waar u maar ook andere buurtbewoners of bezoekers gebruik van kunnen maken, is de uitkomst!

 • Gemeente op instagram - Volgt u ons al?

  Screenshot van het Instagram account van gemeente Bronckhorst

  Sociale media, we zitten er bijna allemaal op. Volgt u onze accounts op facebook of twitter, waarin we allerhande nieuws delen van de gemeente? Sinds enkele maanden hebben we ook een account op instagram. Hebt u die al gezien?

 • Doet u al mee aan ons inwonerspanel?

  De gemeente wil graag weten wat voor u belangrijk is. Daarom vragen wij u via ons inwonerspanel ‘Bronckhorst Spreekt’ naar uw mening, zodat wij een goed beeld krijgen van wat er bij u leeft. Drie tot vier keer per jaar stellen wij onze panelleden vragen over allerlei onderwerpen die in onze gemeente spelen. Door uw mening te geven, helpt u ons om de juiste keuzes te maken voor Bronckhorst.

 • Pomp regenwater niet rond, maar stop het in de grond!

  Dit voorjaar is in de Braambergseweg en de Rijksweg in Voor-Drempt een regenwaterriool aangelegd. Hierdoor wordt schoon regenwater van de straat niet langer afgevoerd in het riool en samen met vuil afvalwater naar de waterzuivering geleid.

 • Problemen thuis? Neem contact op met Veilig Thuis

  U zit met trillende handen aan de keukentafel, omdat uw partner bijna thuis komt. Of je probeert jezelf onzichtbaar te maken, zodat je ouders geen aanleiding hebben om wéér boos op je te worden. Jaarlijks zijn naar schatting een miljoen volwassenen en kinderen slachtoffer van geweld in huiselijke kring. Slachtoffers en plegers vinden het vaak moeilijk om erover te praten of hulp te zoeken. Kinderen zijn vaak te jong om voor zichzelf op te komen. Ook voor ouderen die afhankelijk zijn van anderen is dat lastig. Daarom is het belangrijk dat omstanders actie ondernemen.

 • Extra water voor jonge bomen en planten

  Gemeente trekker met tank met water

  Door het warme en droge weer hebben jonge bomen en planten het moeilijk. Ze hebben nog te weinig wortels, waardoor ze onvoldoende grondwater kunnen opnemen. Extra water geven, is dus heel belangrijk. Doen we dit niet, dan overleven ze deze zomer niet. Alle bomen en planten die de afgelopen twee jaar in onze gemeente geplant zijn, krijgen daarom, met een speciale tankwagen met sproeier, één keer per week water. Dit doen we al een aantal weken zo. Gaat het flink regenen of wordt het koeler, dan bouwen we het sproeien weer af.

 • Mogelijke fout in reisdocumenten verstrekt in april t/m juni

  Op donderdag 12 juli 2018 is bekend gemaakt dat zich bij de productie van een beperkt aantal paspoorten en identiteitskaarten (ID-kaarten) een  technisch probleem heeft voorgedaan. Hierdoor kan het zijn dat één van de elektronische echtheidskenmerken in sommige reisdocumenten niet werkt. Het gaat om paspoorten en ID-kaarten die zijn aangevraagd in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2018 met een serienummer dat eindigt op 03. Het serienummer op een identiteitskaart kunt u vinden op de achterzijde (aan de rechterkant). Bij een paspoort staat het serienummer bovenaan op de achterzijde van de houderpagina (dit is de pagina waarop uw foto staat afgebeeld. Bij waarschijnlijk 1% is er iets misgegaan bij de productie. Voor Bronckhorst betekent dit, dat het om ongeveer 5 documenten gaat die in deze periode zijn afgegeven.

 • Waardeer uw mantelzorger met 100 euro van de gemeente

  Hebt u een naaste of bekende die het voor u mogelijk maakt dat u thuis kunt blijven wonen? Bijvoorbeeld omdat diegene uw boodschappen doet, regelmatig voor u kookt of schoonmaakt? Dan waardeert u dat natuurlijk enorm. Ook de gemeente waardeert de inzet van deze mantelzorgers en realiseert zich dat zij onmisbaar zijn voor veel inwoners. Daarom kunnen mantelzorgers in Bronckhorst (net als vorig jaar) 100 euro ontvangen van de gemeente. Een bedrag dat hij/zij naar eigen inzicht kan besteden. U kunt uw mantelzorger vanaf nu aanmelden.

 • Wat verwacht u van de nieuwe commissaris van de Koning?

  De provincie Gelderland zoekt een nieuwe commissaris van de Koning per 1 februari 2019. De huidige commissaris, Clemens Cornielje, stopt met zijn werkzaamheden na 13,5 jaar. Provinciale Staten gaan daarom aan de slag met het opstellen van een profielschets. Dit is een beschrijving van hoe de nieuwe commissaris zou moeten zijn. U kunt daaraan bijdragen!

 • Geen open vuur in de natuur

  Het is momenteel erg droog. Een natuurbrand kan zich nu snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. De brandweer is samen met terreineigenaren en natuurbeheerders extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Hoe? Pas op met roken in de natuur en kijk voor meer tips op www.natuurbrandrisico.nl of www.brandweer.nl/brandveiligheid. Naast praktische tips krijgt u uitleg over wat u moet doen bij natuurbrand.

 • Verenigingen: doe mee aan de Nationale Sportweek!

  In de week van 15 t/m 29 september 2018 is de landelijke Nationale Sportweek. Vanwege het 15-jarig bestaan van de sportweek is deze editie langer dan andere jaren. In deze twee weken zetten sportverenigingen hun deuren open. Een perfecte kans om gemakkelijk nieuwe sporten uit te proberen en samen sportplezier te beleven. Wij nodigen Bronckhorster sportverenigingen uit om aan de Sportweek mee te doen.

 • Joyce Gouda exposeert in ons gemeentehuis

  Schilderes Joyce Gouda-Schuurman uit Steenderen exposeert van 2 juli t/m 30 september met haar expositie ‘Bubbles’ in het gemeentehuis. Inwoners en bezoekers van Bronckhorst zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Archief