Nieuws

Bent u op zoek naar de bekendmakingen zoals van vergunningen en bestemmingsplannen, kijk dan op onze pagina bekendmakingen.

 • Raad stelt begroting 2020 vast

  Op 7 november 2019 vergaderde de gemeenteraad onder meer over de begroting 2020. De begrotingsbehandeling begon met een presentatie van de raadsfracties waarin zij een samenvatting van hun algemene beschouwingen en hun prioriteiten voor de komende periode weergaven (zie bijlage onderaan dit bericht). 

 • Film ‘Wijk van de Toekomst’ in gemeentehal

  Als u t/m 21 november 2019 het gemeentehuis bezoekt, neem dan een kijkje in het houten huisje dat in de hal staat. U ziet hier een film in 360 graden op acht beeldschermen en ervaart hoe wijkbewoners van de wijk Hengstdal in Nijmegen het ervaren om af te stappen van aardgas. Zij delen hun ideeën, maar ook hun zorgen, voor de toekomst.

 • Energie van de Groene Draad

  Als u lid bent van Energiecoöperatie de Groene Draad krijgt u een hoger rendement over uw geld dan op een spaarrekening. Bovendien helpt u mee aan het opwekken van duurzame energie. Wilt u weten hoe dat zit? Kom dan naar één van onze informatieavonden die we eind november organiseren in Hengelo, Zelhem en Keijenborg.

 • Nieuwe gemeentelijke belastingtarieven 2020

  De belastingtarieven voor 2020 zijn op 7 november 2019 door de raad vastgesteld. Hierbij vindt u een tarievenoverzicht:

 • Inspraak openbare ruimte Bronkhorsterweg Steenderen

  Binnen de pilot ‘woningbouw voor jongeren’ zijn op 5 locaties in de gemeente Bronckhorst woningbouwmogelijkheden gecreëerd. Via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap worden in totaal 46 starterswoningen door de jongeren zelf ontwikkeld en gerealiseerd. De groepen zijn hard aan het werk en de plannen voor de 5 locaties krijgen steeds meer vorm. Op een aantal plekken is er ten  behoeve van de woningbouw een aanpassing in de openbare ruimte noodzakelijk. Voor de Bronkhorsterweg (Steenderen) ligt er nu een ontwerp-plan. Hierop kunt u tot en met woensdag 27 november 2019 reageren. 

 • De raadscommissie vergadert op 14 november

  De gemeenteraad in vergadering

  Op 14 november 2019 vergadert de raadscommissie. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering.

 • Rondleidingen begraafplaatsen Bronckhorst

  Theo Janssen: “Mensen hebben behoefte aan een gedenkplekje”. Regelmatig plaatsen we een oproep om aan te melden voor een rondleiding op een van de begraafplaatsen. “Het is prettig te merken dat veel mensen gehoor geven aan die oproep”, zegt Theo Janssen, beheerder van de gemeentelijke begraafplaatsen.

 • Wij zoeken kampioenen!

  Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2020 in het gemeentehuis huldigen we de kampioenen van 2019. Kent u een persoon of club die het afgelopen jaar kampioen geworden is op sportief of cultureel gebied? Geef dit vóór 10 december aan ons door.

 • Denk mee over een nog mooier Olburgen, Rha, Baak, Toldijk, Bronkhorst en Steenderen

  Woont u in (in het buitengebied van) Olburgen, Rha, Baak, Toldijk, Bronkhorst of Steenderen? Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst om samen met ons na te denken over mogelijkheden om de overgang tussen uw dorp en het buitengebied (nog) mooier te maken. De afgelopen jaren hebben we met elkaar via het project Dorp en Rand al diverse initiatieven kunnen verwezenlijken. Daardoor is er nu weer ruimte voor nieuwe activiteiten! De bijeenkomst is op 13 november om 19.30 uur in zaal De Seven Steenen in Steenderen.

 • Werkzaamheden Horsterkamp in Vorden

  Langs de Horsterkamp in Vorden wordt een nieuwe gasleiding aangelegd onder het fietspad. De werkzaamheden duren van 14 oktober tot en met 30 november 2019. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, is er een omleidingsroute voor fietsers. Deze zal waarschijnlijk tot begin november gelden. Daarna vinden nog kleine werkzaamheden op het fietspad plaats, waarvoor geen omleiding meer nodig is.  

 • Schildersbedrijf Boerstoel is Hofleverancier

  Op 2 november reikte burgemeester Marianne Besselink het bijzondere predikaat van Hofleverancier uit aan Schildersbedrijf Boerstoel B.V. (gevestigd op Bedrijvenweg 10 in Vorden). Dit gebeurde tijdens een feestelijke happening in De Herberg op de Dorpsstraat  in Vorden.

 • Verslag raadsvergadering 31 oktober 2019

  Op 31 oktober 2019 vergaderde de raad. Lees dit hele artikel voor een verslag.

 • Nieuwe afvalinzamel- en tariefsysteem gaat 1 januari in

  Bronckhorsters scheiden hun afval goed. Dat is belangrijk voor een duurzame toekomst. Gescheiden afval kan hergebruikt worden en dat zorgt voor een schoner milieu. De kosten van de afvalverwerking, zoals van PMD en oud papier, stijgen echter en onze afvalinkomsten lopen terug door onder meer de goede scheiding. Om de mooie resultaten voort te zetten en tegelijk de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen, is samen met inwoners een toekomstbestendig plan voor afvalinzameling in de gemeente opgesteld. Dit gaat op 1 januari 2020 in.

 • Raad wijzigt voorstel VO school Vorden

  De raad besloot het voorstel van b en w aan te passen met een amendement van GBB, VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, CU/SGP (tegen: D66). Zij spreken hiermee de intentie uit het voortgezet onderwijs in Vorden te willen behouden. Voorwaarde is dat een onafhankelijk bureau voor april 2020 aannemelijk maakt dat de visie van het Kompaan College inderdaad voor meerdere jaren 400 leerlingen kan trekken voor de Vordense school. Met of zonder een fysieke combinatie met de sporthal. 

 • Raad vergadert op 7 november over begroting 2020

  Foto van de raad in vergadering

  Op 7 november 2019 vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis over de begroting 2020. De openbare vergadering begint om 17.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

 • Isoleer nu met de Achterhoekse Bespaaractie

  De Achterhoekse Bespaaractie loopt door in Bronckhorst. Ook u kunt aan deze collectieve inkoopactie meedoen en zo voordelig aan de slag gaan met het verduurzamen van uw eigen woning. Vanwege een landelijke subsidie is isoleren nu extra gunstig. Veel huizen van voor 1980 zijn bij de bouw niet of beperkt geïsoleerd, waardoor met name in de wintermaanden veel warmte onnodig uit huis verdwijnt. Dat is zonde!

 • Wie wordt vrijwilliger van het jaar 2019?

  Kent u een vrijwilliger die altijd voor een ander klaar staat. Iemand met tomeloze inzet, enthousiasme en gedrevenheid. Die mensen helpt. Waar je echt op kan bouwen. Iemand die echt het verschil maakt. Kent u zo iemand? En denkt u: ‘die verdient het om eens in het zonnetje te worden gezet..’ Meld hem, haar of een hele groep dan aan als vrijwilliger van het jaar 2019!

 • Wegafsluiting in verband met snoeiwerkzaamheden

  Vanwege snoeiwerkzaamheden sluiten wij in Zelhem van 12 t/m 15 november 2019  en op 18 en 19 november onderstaande wegen af.

  • Jolinkdijk tussen Heidenhoekweg / Halseweg
 • N330 tussen Halle en Varsseveld op 30 en 31 oktober afgesloten

  De Provincie Gelderland sluit op donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november de N330 tussen Halle en Varsseveld af voor werkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid via Westendorp. Voor meer info kunt u terecht bij de Provincie, telefoon (026) 359 99 99. Lees verder voor een gedetailleerde kaart. 

 • P10 wil heffingskorting sociale woningbouw voor heel Nederland

  Logo P10

  Marianne Besselink pleit namens de P10-gemeenten in een brief aan de Tweede Kamer voor een heffingskorting voor woningcorporaties op nieuwbouwwoningen. Het kabinet stelde onlangs voor om een dergelijke heffingskorting van € 25.000,- per betaalbare sociale huurwoning in te voeren in de tien woningmarktregio’s met de hoogste gemiddelde WOZ-waarde. Hierdoor zouden onder andere de P10-gemeenten buiten de boot vallen en ‘dit komt de leefbaarheid op het platteland niet ten goede’, aldus Besselink. Daarom zou deze verhuurderheffing voor heel Nederland moeten gelden. Lees verder voor de brief aan de Tweede Kamer.

 • Wegafsluiting in verband met snoeiwerkzaamheden

  Vanwege snoeiwerkzaamheden sluiten wij in Zelhem vanaf 28 oktober t/m 1 november 2019 onderstaande wegen af.

  • Prinses Margrietstraat, tussen Prinses Beatrixstraat / Doetinchemseweg
  • Prinses Irenestraat, tussen Doetinchemseweg / Dr. Grashuisstraat
 • Subsidieregeling beëindiging varkenshouderijlocaties

  De rijksoverheid heeft 180 miljoen euro beschikbaar gesteld om in veedichte gebieden (waaronder de Achterhoek) de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De subsidieregeling ‘Saneringsregeling varkenshouderij’ biedt varkenshouders de kans om het bedrijf te beëindigen. Dit moet leiden tot een wezenlijke vermindering van de geuroverlast van varkensbedrijven.

 • Regeling Delta loopt af, gemeente neemt uitvoering Wsw over

  De gemeente Bronckhorst voert vanaf 1 januari 2020 de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) zelf uit. Vanaf eind 2019 nemen we de begeleiding van de Wsw-medewerkers die onder deze wet vallen al over van werkbedrijf Delta Werkt, dat na dit jaar ophoudt te bestaan.

 • Bestrijding eikenprocessierups Bronckhorst

  De explosieve groei van het aantal nesten van de eikenprocessierups is landelijk volop in het nieuws. Bijna overal kampt men met een capaciteitstekort om de nesten te bestrijden, zo ook gemeente Bronckhorst.

Archief