Nieuws

Bent u op zoek naar de bekendmakingen zoals van vergunningen en bestemmingsplannen, kijk dan op onze pagina bekendmakingen.

 • Loop 'ns binnen bij onze gebiedsambtenaren

  Om nog gemakkelijker met ze in contact te komen, houden de gebiedsambtenaren regelmatig een spreekuur.

 • Sociaal team Zelhem gesloten op 31 mei

  Vanwege het verhuizen naar een andere locatie, is sociaal team Zelhem gesloten op 31 mei 2017. Vanaf 1 juni kunt u bij hen terecht op de nieuwe locatie: de Oranjehof, Beatrixstraat 41 in Zelhem. Ook het sociaal team in Steenderen verhuist per 1 juni. Hun nieuwe locatie is de Dr. A. Ariënsstraat 4 (voorheen basisschool St. Joannes) in Steenderen.

 • 24 mei: Inloopmiddag herinrichting Baakse Beek Vorden

  Eind mei 2017 starten we met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Baakse Beek in en rondom Vorden. Wilt u weten wat de werkzaamheden precies inhouden, welke overlast u mogelijk kan ondervinden en hoe u op de hoogte blijft tijdens de uitvoering? Of wilt u kennis maken met de aannemer en de toezichthouders? Kom dan naar de inloopbijeenkomst op 24 mei 2017. Tussen 16.00 en 18.00 uur bent u van harte welkom in het Kulturhus aan de Raadhuisstraat 6 in Vorden.

 • Mini-expositie over Wederopbouw-architectuur 1940-1965

  In de hal van het gemeentehuis kunt u van 22 mei t/m 21 juli een mini-expositie bekijken: Wederopbouw, een kansrijke erfenis. In de Wederopbouw-periode werd de oorlogsschade hersteld. In deze tijd ontstond ook een nieuwe manier van bouwen en er is nooit meer zoveel gebouwd in ons land als toen. Dit maakt de Wederopbouw ook tot een interessante periode binnen de Nederlandse architectuur.

 • Inwoners weten sociale teams goed te vinden

  Wij vinden het belangrijk inwoners met een vraag over zorg, welzijn, werk of inkomen goed van dienst te zijn. Daarom zetten we elk jaar de trends en ontwikkelingen op sociaal gebied in Bronckhorst op een rij. Bijvoorbeeld: hoe vaak zijn de sociale teams bezocht en met welke vragen en hoeveel mensen hebben een uitkering of Wmo-hulpmiddel in onze gemeente. In dit artikel leest u de feiten en cijfers van 2016. 

 • 17 juni: Landelijk PlattelandsParlement in Bronckhorst

  Op 17 juni 2017 van 10.00 tot 16.00 uur is in ons gemeentehuis in Hengelo een bijzondere happening: het 7e landelijke PlattelandsParlement staat dan op stapel. Georganiseerd door de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, in samenwerking met onder andere de gemeente. Komt u ook? Er zijn vele workshops, lezingen, presentaties, muziek en film. Kortom een dag om naar uit te kijken.

 • Verslag raadsvergadering 17 mei 2017

  De raadsvergadering van 17 mei 2017 stond in het teken van de behandeling van het nieuwe bestemmingsplan voor het landelijk gebied. De publieke tribune was volledig gevuld. Vooral veel buurtbewoners van de Polweg in Wichmond waren aanwezig. Zij zijn bezorgd over de nieuwbouwplannen voor een nieuw melkveebedrijf hier. Lees dit hele artikel voor een verslag.

 • 3 juni: feestelijke opening solarpark De Kwekerij

  Solarpark De Kwekerij in Hengelo opent officieel z’n deuren op 3 juni 2017 tussen 11.30 en 13.30 uur. U bent van harte welkom hierbij te zijn en tegelijkertijd een kijkje te nemen in dit park dat uniek is in Nederland. Waarom is het zo bijzonder? Omdat in dit solarpark duurzaamheid en natuur hand in hand gaan.

 • 25 en 26 mei gemeentehuis gesloten

  In verband met Hemelvaart is het gemeentehuis op 25 en 26 mei 2017 gesloten. Op 29 mei zijn wij u graag weer van dienst in Hengelo. Via onze website kunt u verschillende producten deze dagen wel met ons regelen.

 • Avond voor Bronckhorster vrouwen op 6 juni 2017

  Speciaal voor vrouwen in Bronckhorst die interesse hebben in de politiek organiseert de gemeente op 6 juni om 20.00 uur in het gemeentehuis een leuke en interactieve bijeenkomst over hoe de lokale en landelijke politiek werkt.

 • Te maken met discriminatie? Meld het!

  Op verschillende plaatsen kan discriminatie voorkomen. Bijvoorbeeld op de werkvloer, in de buurt, bij de sportclub of bij een bezoek aan een openbare gelegenheid, zoals een discotheek. Bent u gediscrimineerd of getuige van discriminatie, aarzel niet en meld het! Voor de gemeenten in de Achterhoek is het anti-discriminatie meldpunt ondergebracht bij Artikel 1. Melden kan eenvoudig via www.Art1-nog.nl (24/7) of bel naar (0900) 23 54 354. Doen!

 • Burgemeester Besselink Beleeft

  Vraagt u zich wel eens af wat een burgemeester doet? Bij welke bijeenkomsten zij zoal aanwezig is? Wanneer ze inwoners, bedrijven en organisaties ontmoet en spreekt over wat er speelt en leeft in Bronckhorst? In deze rubriek leest u meer over wat afgelopen maand onder andere op haar agenda stond.

 • B en w leggen toekomstvisie bibliotheekfunctie voor aan raad

  Onder meer door een teruglopend ledenaantal hebben de bibliotheken in Bronckhorst te maken met een exploitatietekort. Sluiting van de vestigingen of fusie van locaties zou een oplossing kunnen zijn. Echter, b en w willen de maatschappelijk functie van de bibliotheek behouden. De invulling moet wel anders. Hiervoor is een toekomstvisie opgesteld.

 • IRIS in de Buurt: voor vragen over alcohol, drugs en gokken

  Maakt u zich zorgen en/of heeft u vragen over alcohol, drugs, gokken of internetgebruik? IRIS in de Buurt is er voor u! IRIS in de Buurt Achterhoek werkt in al de acht Achterhoekse gemeenten. Ook in gemeente Bronckhorst. De adviseurs van IRIS in de Buurt kennen uw dorp en buurt en hebben onder meer contact met wijkteams, scholen en verenigingen.

 • Eerste ster voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied

  Op 17 mei 2017 ontving het buitengebied Hengelo/Vorden als eerste in Nederland de eerste ster voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied.

 • Oriëntatietraining Sociaal ondernemen door ROZ

  Wat is sociaal ondernemen? Wat kan sociaal ondernemen voor u en uw (nog te starten) bedrijf betekenen? Voor alle ondernemers en starters die meer willen weten over dit onderwerp organiseert ROZ een oriëntatietraining Sociaal ondernemen op maandagavond 12 juni 2017 van 19.00 - 21.30 uur in Ondernemerscentrum H164, Enschedesestraat 164 in Hengelo.

 • Zet uw sociaal idee in bloei!

  Wij geven graag meer nieuwe zorg- en welzijnsinitiatieven - sociale ideeën - een kans. Daarvoor stellen we tot en met 2018 elk jaar subsidie beschikbaar van in totaal € 750.000,- Hebt u een idee of plan, waardoor mensen langer zelfstandig hun leven kunnen leiden of mee kunnen blijven doen in de maatschappij? En zijn bij de uitvoering van dit idee inwoners betrokken?

 • Veel interesse in pilot sloopfonds buitengebied

  Vanaf medio 2015 kunnen eigenaren van overbodige gebouwen in het buitengebied gebruik maken van een pilot sloopfonds. Dit is een tegemoetkoming om de stap naar sloop makkelijker te kunnen zetten. De regeling loopt in ieder geval nog tot eind 2017. De ervaringen worden gebruikt om een duurzame (regionale) regeling op te stellen waarbij sloop gestimuleerd wordt.

 • Perspectiefnota blikt vooruit op begroting in najaar

  De perspectiefnota 2018-2021 is een vooruitblik naar de begroting voor die periode, waar de gemeenteraad eind dit jaar over beslist. In dit artikel leest u er alles over.

 • Iets bespreken met b en w? Kom naar het inloopspreekuur

  Even een vraag met een collegelid bespreken? Of een dilemma dat u bezighoudt? Heeft u een goed idee dat u wilt aankaarten? Wist u dat dat ook kan zonder een afspraak te maken? Tijdens het college inloopspreekuur is elke dinsdag van 17.00 tot 17.30 uur één van de collegeleden aanwezig om met u in gesprek te gaan.

 • ROZ biedt advies en begeleiding aan ondernemers met schulden

  Ondanks dat de economie een voorzichtig herstel laat zien, zijn er nog altijd ondernemers in financiële problemen. Het ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen), waarmee de gemeente samenwerkt, kan deze ondernemers in veel gevallen helpen. Helaas zien zij dat deze groep ondernemers nog altijd geen of op een te laat moment een beroep op hen doet voor ondersteuning. De reden hiervoor is veelal ‘schaamte’, maar wie schulden heeft, hoeft zich niet te schamen. Ondernemen kent immers pieken en dalen.

 • Nieuwe locaties voor sociale teams Steenderen en Zelhem

  Met vragen over zorg, welzijn en werk kunt u terecht bij onze sociale teams. Dit kan over van alles gaan, bijvoorbeeld: opvoeden en opgroeien, spanningen thuis, eenzaamheid, huishoudelijke hulp, schulden, werk en uitkering. Bronckhorst kent vijf sociale teams. Binnenkort gaan team Bronckhorst West (Steenderen) en team Bronckhorst Oost (Zelhem) verhuizen.

 • Pilot Ondersteuning Thuis samen met zorgaanbieders

  De gemeente start samen met zorgaanbieders Zorgkompas en Markenheem een pilot met een nieuwe vorm van ondersteuning: ‘Ondersteuning Thuis’. Hierbij verricht de huishoudelijke hulp naast huishoudelijke taken ook kleine zorgtaken. Inwoners met meerdere ondersteuningsvragen krijgen op die manier met minder zorgverleners te maken.

 • Subsidie voor kunst/muziek- en sportverenigingen omhoog

  Sinds 2015 zien we dat het subsidiebudget voor kunst/muziek- en sportverenigingen niet volledig wordt benut. In 2012 veranderde het subsidiebeleid en konden verenigingen alleen voor jeugdleden en kwetsbaren subsidie aanvragen. Dit leidde uiteindelijk tot een afname van het aantal verenigingen dat subsidie aanvragen. Om ervoor te zorgen dat het subsidiebudget dat beschikbaar is ook volledig wordt gebruikt heeft het college besloten per 1 januari 2017 enkele aanpassingen door te voeren.

 • Kent u de Blijverslening al?

  De Blijverslening is een regeling die het inwoners mogelijk maakt om - met de nodige woningaanpassingen - langer in hun huis te blijven wonen. Ook onze gemeente biedt deze Blijverslening nu aan. U sluit met de Blijverslening een persoonlijke lening of hypotheek af tegen gunstige voorwaarden, waarmee u een woningaanpassing aan uw woning kunt financieren.

 • Verenigingen: doe mee aan de Nationale Sportweek!

  In de week van 9 t/m 17 september 2017 is de landelijke Nationale Sportweek. Doel van dit evenement is sporten en bewegen stimuleren door mensen kennis te laten maken met het sportaanbod van plaatselijke verenigingen. Wij vinden dit een mooi initiatief en nodigen Bronckhorster sportverenigingen uit om aan de Sportweek mee te doen.

 • BEST-tas voor gebruikte spullen

  Heeft u boeken, kleine elektrische apparaten, speelgoed of textiel over en wilt u de spullen wegdoen? Denk dan aan de BEST-tas! In juni wordt de tas weer ingezameld. Dit jaar zijn al ruim 2.000 tassen ingeleverd.

 • Afvalinzameling tijdens feestdagen

  Er komen weer feestdagen aan. Houdt u er rekening mee dat Circulus-Berkel geen huishoudelijk afval inzamelt op officiële feestdagen? Op Hemelvaartsdag (donderdag 25 mei) en Tweede Pinksterdag (maandag 5 juni) vindt dus geen inzameling plaats.

 • Een eerste gesprek bij het sociaal team in Steenderen? Dit kan nu ook op afspraak!

  Als u vragen heeft of ondersteuning kunt gebruiken op het gebied van zorg, welzijn of werk, kunt u terecht bij de vijf sociale teams van de gemeente. Nieuw is dat u vanaf 15 mei voor een eerste gesprek een afspraak kunt maken. Dit geldt op dit moment alleen nog voor sociaal team Bronckhorst West in Steenderen.

 • Bestrijding eikenprocessierups start weer

  De acht gemeenten in de Regio Achterhoek werken samen bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Door de gezamenlijke aanpak van bestrijden en voorlichten, bereiken we een efficiëntere bestrijding.

 • Stand van zaken plannen vestiging rundveebedrijf in Wichmond

  Naar aanleiding van berichtgeving in verschillende media waarin staat dat een inwoner van Vorden een groot rundveebedrijf wil vestigen in Wichmond geven wij hier aan wat de actuele stand van zaken is rond de vergunning- en bestemmingsplanprocedures.

Archief