Nieuws

Bent u op zoek naar de bekendmakingen zoals van vergunningen en bestemmingsplannen, kijk dan op onze pagina bekendmakingen.

 • Aanplant zilverlinden in Vorden

  In juli is de markante kastanje voor de kerk in Vorden wegens ziekte gekapt. Inwoners van Vorden kozen voor de zilverlinde als vervanger. Wij planten drie nieuwe grote zilverlinden aan in de cirkel. Onder de drie zilverlinden komen vlinderstruiken en op de plek van de kastanje zetten we een groep kardinaalhoed die prachtig verkleurt in de herfst. De werkzaamheden starten op 29 januari 2019 en zijn in dezelfde week afgerond. Boomkwekerij Klanderman uit Halle voert de aanplant uit.

 • Mantelzorgcafé in Hengelo (Gld)

  Op maandag 11 februari 2019 is er een bijeenkomst van het Mantelzorgcafé. Mantelzorgers kunnen elkaar ontmoeten in de Gelagkamer van Partycentrum Langeler te Hengelo (Gld) van 14:30 tot 16:00 uur.

 • Trots op #ondernemendbronckhorst

  Foto van wethouder Buunk met slager Vlogman

  Wij zijn trots op onze bedrijven en vinden het belangrijk dat het goed ondernemen is in onze gemeente. Bronckhorster bedrijven leveren prachtige producten, zorgen voor werkgelegenheid en zijn innovatief. Soms is er een ondernemersbericht dat speciale aandacht trekt van wethouder Willem Buunk van economische zaken. Hij maakt dan graag van de gelegenheid gebruik om een bezoek te brengen.

 • De raad vergadert op 24 januari 2019

  De gemeenteraad in vergadering

  Op 24 januari 2019 vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

 • Onderhoud asfalt opnieuw

  In het najaar van 2018 hebben verschillende wegen een opknapbeurt gehad. Nu blijkt op bepaalde plekken de steentjes van de bovenste slijtlaag niet te hechten aan het bitumen. Dit moeten wij herstellen. De oorzaak hiervan is op dit moment nog onduidelijk. Dit onderzoeken wij samen met de aannemer. De kosten van deze tweede opknapbeurt zijn voor rekening van de wegenbouwer.

 • Afsluiting Geurkenweg in verband met wegwerkzaamheden

  Vanwege werkzaamheden (onder andere asbestverwijdering) aan een stuk zandweg en de benodigde nazakperiode is de Geurkenweg tussen huisnrs 2/4 en 1/3 van 17 januari tot en met 1 februari afgesloten.

 • Bekijk 'Stillevens Achterhoek' in het gemeentehuis

  Tijdens de nieuwjaarsreceptie is de expositie van Achterhoekse stillevens van kunstenares Louise te Poele geopend door burgemeester Marianne Besselink samen met Gijs Jolink en tante Rikie. Gijs Jolink is één van de personen die heeft meegedacht over de invulling van het Bronckhorster stilleven. En dat is prachtig geworden! 

 • Historisch gemeentehuis Hengelo te koop

  Het oude gemeentehuis van Hengelo (Gld)

  Het historische, voormalige gemeentehuis aan de Raadhuisstraat in Hengelo is te koop! De vraagprijs bedraagt € 129.000,-. Maar een goede invulling is belangrijker dan de prijs. We zoeken naar een onderscheidende en levensvatbare invulling, die past bij het karakter van het gebouw en bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het centrum. Maakt u uw droom hier waar? Reageer vóór 31 januari 2019! Lees de uitgebreide informatie op de pagina 'Oude gemeentehuis Hengelo in de verkoop'.

 • Prachtig resultaat kerstbomen- en vuurwerkafvalinzameling

  Op 9 januari was weer de jaarlijkse inzameling van kerstbomen en vuurwerkafval door de Bronckhorster jeugd, die hiermee een extra zakcentje verdiende. Er werd weer veel ingezameld! We kregen maar liefst 2.426 kerstbomen (ruim 350 meer dan vorig jaar) en 1.088 vuurwerkzakken (iets minder dan vorig jaar) binnen bij de 14 inzamelpunten in de gemeente. Dank aan de jeugd! De bomen worden door ons versnipperd en vervolgens omgezet naar biomassa (en dus energie wat weer gebruikt wordt).

 • Vrijwilligers en kampioenen gehuldigd tijdens nieuwjaarsreceptie

  Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bronckhorst op 9 januari zijn onder grote belangstelling alle kampioenen uit de gemeente gehuldigd door wethouder Evert Blaauw. Ook de vrijwilligers van het jaar zijn in het zonnetje gezet.

 • Wij werken op afspraak

  Wist u dat wij op afspraak werken. Hebt u bijvoorbeeld een nieuw paspoort of rijbewijs nodig? Maak hiervoor dan een afspraak. Het grote voordeel voor u is dat u meteen geholpen wordt. En omdat wij weten waarvoor u komt, zijn wij beter voorbereid op uw vragen. U wordt dus ook sneller geholpen.

 • Nieuwe tarieven voor ZOOV Op Maat

  Reist u met ZOOV Op Maat? Vanaf 1 januari 2019 gaan de tarieven iets omhoog. Dit komt onder andere omdat het BTW-tarief omhoog gaat van 6% naar 9%. Dit geldt voor al het openbaar en taxivervoer. Dus ook voor ZOOV. De nieuwe tarieven voor ZOOV Op Maat voor 2019 leest u in de tabel bij dit bericht.

 • Anja Straatman exposeert in ons gemeentehuis

  Schilderes Anja Straatman uit Drempt exposeert van januari t/m maart met haar expositie ‘Stillevens’ in het gemeentehuis. Inwoners en bezoekers van Bronckhorst zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

 • Doet u al mee aan ons inwonerspanel?

  De gemeente wil graag weten wat voor u belangrijk is. Daarom vragen wij via ons inwonerspanel ‘Bronckhorst Spreekt’ naar uw mening, zodat wij een goed beeld krijgen van wat er bij u leeft. Drie tot vier keer per jaar stellen wij onze panelleden vragen over allerlei onderwerpen die in onze gemeente spelen. Door uw mening te geven, helpt u ons om de juiste keuzes te maken voor Bronckhorst.

 • Toeristische ondernemers Bronckhorst kunnen ook in 2019 cursus IVN Gastheer van het Landschap volgen

  Na de vele positieve reacties van de deelnemers van de IVN Gastheer van het Landschap cursussen die we in 2017 organiseerden in Bronckhorst, bieden we de cursus in 2019 nogmaals aan aan onze toeristische ondernemers.

 • Vraag toestemming voor paasvuren op tijd aan!

  Wilt u een paasvuur ontsteken? Vergeet dan niet vóór 1 februari 2019 de ontheffing aan te vragen. Aanvragen die u na deze datum indient, kunnen wij, in verband met de bezwaar- en beroepstermijn, niet in behandeling nemen!

 • Inwoneraantallen Bronckhorst

  De cijfers over de inwoneraantallen van Bronckhorst zijn weer opgeteld.

 • Gildeweg Drempt van 7 januari tot 1 maart 2019 deels afgesloten

  Wegens weg- en rioolwerkzaamheden sluiten wij de Gildeweg vanaf de Braambergseweg tot Ds. De Graafweg in Drempt af van 7 jauari tot 1 maart 2019. Aanwonenden en de hulpdiensten kunnen met enige hinder gebruikmaken van de weg. Helaas kunnen wij niet exact de periode van afsluiting aangeven omdat er omstandigheden kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden vertragen of versnellen, zoals het weer.

 • Verplaatsing milieuparkje Drempt en nieuwe extra ondergrondse containers voor restafval

  Foto van een milieuparkje in Steenderen

  De gemeente Bronckhorst wil begin 2019 een nieuw milieuparkje aanleggen bij het parkeerterrein van het Dorpshuis in Voor-Drempt. Deze vervangt het bestaande milieuparkje aan de Dreef. Verder plaatst de gemeente nieuwe ondergrondse containers voor restafval op 12 verschillende (nieuwe) locaties.

 • Wegafsluitingen in verband met snoeiwerkzaamheden

  Bomen zijn belangrijk, voor onze inwoners en als onderdeel van ons Bronckhorster landschap. Onze bomen willen we goed verzorgen. Op dit moment hebben de bomen in ons buitengebied een snoeiachterstand. Daarom gaan we de komende periode aan de slag om deze achterstanden op te lossen.

Archief