Nieuws

Bent u op zoek naar de bekendmakingen zoals van vergunningen en bestemmingsplannen, kijk dan op onze pagina bekendmakingen.

 • Bijdrage voor onderhoud kerkepaden Halle

  De kerkepaden in Halle en Halle-Heide zijn een belangrijk onderdeel van ons toeristische/recreatieve fietsroutenetwerk. B en w van Bronckhorst besloten half december 2017 een nieuwe overeenkomst voor 10 jaar aan te gaan met de stichting Boelekeerlspad en Belangenvereniging Halle-Heide voor het beheer en onderhoud van respectievelijk 1.820m. en 450m. aan kerkepaden rondom Halle.  

 • Inwoners tevreden over Wmo en jeugdhulp

  Inwoners die zorg en ondersteuning van ons ontvangen zijn hierover heel positief. Dat blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek 2016 dat adviesbureau BMC in opdracht van de Achterhoekse gemeenten heeft uitgevoerd naar de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugdhulp. Wethouder Peppelman van zorg: “Bronckhorst scoort op alle onderdelen een dikke voldoende. Ook als je de scores vergelijkt met de andere Achterhoekse gemeenten. We zijn zeer tevreden over de resultaten.”

 • Vogelgriep: blijf op de hoogte

  Er is in Nederland weer vogelgriep geconstateerd. Momenteel geldt onder andere weer een landelijke ophokplicht. Blijf op de hoogte van de actuele status: volg de informatie op de website van de Rijksoverheid.

 • B en w blikt terug op 2014-2018

  In maart 2014 waren er verkiezingen voor de gemeenteraad en op 21 maart 2018 is het weer zover en kiest u een nieuw gemeentebestuur. In 2014 ging in Bronckhorst een college van b en w aan de slag, dat naast de burgemeester Marianne Besselink bestaat uit twee wethouders van CDA (Paul Seesing en Arno Spekschoor), 1 van PvdA (Antoon Peppelman) en 1 van D66 (Jan Engels). De collegeleden zijn verantwoordelijk voor een groot aantal taken, die zij verdeeld hebben.

 • Plannen voor gebouw bibliotheek/galerie Zelhem

  Zoals u wellicht weet, bekijken wij samen met ProWonen de mogelijkheden voor seniorenhuisvesting in de oude dorpsboerderij aan de Burg. Rijpstrastraat in Zelhem. Wij zijn eigenaar van het pand, waarin de bibliotheek en galerie nu nog zijn gevestigd. De huurders van het pand zijn enige tijd geleden geïnformeerd over de plannen.

 • Sneller en beter geholpen worden?

  Sneller en beter geholpen geworden aan de balie? Daarvoor werken wij vanaf 1 januari 2018 op afspraak. Hebt u bijvoorbeeld een nieuw paspoort of rijbewijs nodig? Maak hiervoor een afspraak. Het grote voordeel voor u is dat u meteen wordt geholpen. En omdat wij weten waarvoor u komt, zijn wij beter voorbereid op uw vragen. U wordt dus ook sneller geholpen.

 • Openingstijden gemeentehuis en sociale teams rond de feestdagen

  Vanwege de komende feestdagen zijn de openingstijden van het gemeentehuis en de sociale teams op een aantal dagen aangepast.

 • Nieuwe visie: meer verbinding onderwijs en samenleving

  Onlangs stelden b en w de uitgangspunten van de Rijkere Visie op onderwijs vast. De visie is erop gericht in te spelen op ontwikkelingen in de samenleving en maatschappelijke partijen met elkaar te verbinden. Hiermee willen we alle kinderen in Bronckhorst de kans bieden hun talenten op het gebied van sport, muziek, natuur en cultuur te ontwikkelen.

 • Tegoedbonnen huishoudelijke hulp ook in 2018 aan te vragen

  Ook in 2018 kunnen inwoners tegoedbonnen voor huishoudelijke hulp kopen. Deze bonnen bieden we sinds enkele jaren aan. Wethouder Peppelman van zorg: “De afgelopen drie jaar is veel gebruik gemaakt van de tegoedbonnen. We zijn dan ook blij dat we deze regeling kunnen blijven aanbieden, zowel voor inwoners die er gebruik van maken als voor de huishoudelijke hulpen.”

 • Initiatiefnemers nemen Joannesschool Steenderen over

  Begin december 2017 besloten we om de voormalige Joannesschool in Steenderen voor 1 euro over te dragen aan stichting Welzijn Steenderen en stichting Woon-Zorgcentrum Steenderen. Deze initiatiefnemers willen het voormalige schoolgebouw omvormen naar een ontmoetings- en activiteitencentrum.

 • Drie genomineerden voor ‘Vrijwilliger van het jaar’ bekend

  De gemeente zet vrijwilligers die zich onderscheiden door hun activiteiten in Bronckhorst in het zonnetje met de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’. Tot 25 november 2017 kon iedereen personen of groepen aanmelden die deze titel dit jaar verdienen. Het aantal aanmeldingen voor de prijs voor 2017 overtrof ruimschoots dat van de voorgaande jaren. Wethouder Peppelman: "De commissie had dit jaar een moeilijke taak om uit al die enorm actieve en bijzondere vrijwilligers(-groepen) een drietal te nomineren voor de vrijwilligersprijs 2017. Elk van de voorgedragen vrijwilligers verdient eigenlijk een prijs."

 • Wij gaan voor duurzaam rijden

  De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Onze ambitie is om in 2030 energieneutraal te zijn. We stimuleren bijvoorbeeld om uw huis te voorzien van groene energie. Daarnaast nemen we zelf duurzame maatregelen. We werken vanuit zeer energiezuinige (‘0 op de meter’) gebouwen. Begin december 2017 besloten we ook ons wagenpark verder te verduurzamen. Bovendien willen we elektrisch rijden onder inwoners meer stimuleren. Allemaal activiteiten om de emissie-uitstoot van CO2 en fijnstof te verminderen.

 • Burgemeester Besselink doet mee aan schrijfmarathon

  Ook burgemeester Marianne Besselink doet mee aan Amnesty’s Schrijfmarathon. Zij heeft een brief geschreven om aandacht te vragen voor het onrecht dat de Chinese Ni Yulan is aangedaan. Zij is gemarteld, wordt geïntimideerd en zat ten onrechte gevangen omdat zij opkomt voor mensen die gedwongen werden hun huis te verlaten. De actie is in het kader van de Dag van de Rechten van de Mens.   

 • Spreekuur voor statushouders

  Vluchtelingenwerk houdt in elk sociaal team in onze gemeente een spreekuur speciaal voor statushouders. Zowel voor hen die het traject van inburgering al hebben afgerond als voor degenen die nog bezig zijn. Statushouders met vragen nodigen wij van harte uit langs te komen en samen te zoeken naar antwoorden en mogelijkheden.

 • Komende weken geen inloopspreekuur b en w

  Op 19 en 26 december 2017 en 2 en 9 januari 2018 is er op de dinsdag geen inloopspreekuur van b en w. Wilt u de burgemeester of één van de wethouders in deze periode graag spreken, dan kan dat door een afspraak te maken via het bestuurssecretariaat, tel. (0575) 75 03 84 of bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl.

 • Wegafsluiting in verband met snoeiwerkzaamheden

  Vanwege snoeiwerkzaamheden is er van 11 tot en met 15 december 2017 een aantal wegen in Zelhem afgesloten.

 • Starterslening is verruimd

  Starters op de woningmarkt in onze gemeente kunnen vanaf deze week de starterslening aanvragen voor huizen met een maximale aankoopprijs van € 200.000. We verhoogden de maximale aankoopprijs met € 30.000!

 • Weten hoe u energie kunt besparen in huis?

  In de Achterhoek zijn speciaal opgeleide energiecoaches die u kosteloos en vrijblijvend helpen om inzicht te krijgen in uw energieverbruik en uw energierekening. Ze komen bij u langs en geven concrete tips hoe u energie kunt besparen.

 • De raad vergadert op 14 december 2017

  De gemeenteraad in vergadering

  Op 14 december 2017 vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

 • Gemeente ook op instagram. Volgt u ons al?

  Sociale media, we zitten er bijna allemaal op. Volgt u onze accounts op facebook (www.facebook.com/gemeentebronckhorst) of twitter (www.twitter.com/gem_bronckhorst), waarin we allerhande nieuws delen van de gemeente? Wist u dat we sinds ook een account hebben op instagram. Hebt u die al gezien?

 • Goed idee voor uw buurt? Provincie Gelderland helpt graag met subsidies en advies

  Hebt u een idee voor de verbetering van de leefbaarheid en verbondenheid tussen mensen in uw buurt of wijk? En wilt u hier samen met anderen werk van maken? Dan kan de provincie Gelderland u helpen. Het project ‘Samen werken aan leefbaarheid’ is in het leven geroepen om ideeën uit de buurt waar te maken. U kunt bij de provincie subsidie aanvragen voor uw plan.

 • Loop ‘ns binnen bij onze gebiedsambtenaren tijdens hun spreekuren

  Heeft u ideeën voor uw woonomgeving, maar weet u niet bij wie u terecht kunt voor hulp om uw idee verder uit te werken? Heeft u iemand nodig om mee te denken over het organiseren van een bijeenkomst/activiteit? Wilt u weten wat er in omliggende dorpen gebeurt als het gaat om uw plannen/initiatieven en hoe u daarvan kunt leren of er wellicht bij aan kunt haken? Onze gebiedsambtenaren zijn u graag van dienst. Zij houden hiervoor onder andere maandelijks een spreekuur.

 • Stand van zaken plannen vestiging rundveebedrijf in Wichmond

  Naar aanleiding van berichtgeving in verschillende media waarin staat dat een inwoner van Vorden een groot rundveebedrijf wil vestigen in Wichmond geven wij hier aan wat de actuele stand van zaken is rond de vergunning- en bestemmingsplanprocedures.

Archief