Nieuws

Bent u op zoek naar de bekendmakingen zoals van vergunningen en bestemmingsplannen, kijk dan op onze pagina bekendmakingen.

 • Sluiting woning Zuivelweg 2 in buitengebied Vorden vanwege hennepplantage

  Half juli besloot burgemeester Besselink een pand (woning) aan de Zuivelweg 2 in het buitengebied van Vorden voor (nog) drie maanden te sluiten. De reden hiervoor is dat er onlangs een in werking zijnde hennepkwekerij is aangetroffen, inclusief productiematerialen. Verder weegt voor de burgemeester mee dat door de activiteiten in de woning sprake was van brandgevaar, waarmee de veiligheid van buurtbewoners in het geding had kunnen komen. Ook is sluiting een middel om herhaling te voorkomen en een signaal af te geven tegen dit soort ondermijnende activiteiten in woningen. 

 • Achterhoek bekrachtigt samenwerking in Regionaal Mobiliteitsteam

  Om mensen die in deze coronatijd hun baan (dreigen te) verliezen snel naar ander werk te begeleiden, bundelen partijen in de Achterhoek hun krachten. VNO-NCW, Graafschap College, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), FNV, CNV, UWV en de gemeenten hebben hun samenwerking bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst.

 • Start bouw zonnepark de Baakermat

  Binnenkort start de bouw van zonnepark de Baakermat in Baak. Dit zonnepark komt aan de L. Dolfingweg in Baak op het voormalige terrein van de Baakse Boys. Het krijgt straks circa 5.300 zonnepanelen waarmee jaarlijks 2.118.000 kWh aan groene energie opgewekt wordt. Dit voorziet ruim 700 huishoudens van groene stroom. Met de aanleg van het zonnepark stoten we jaarlijks 1.300 ton minder CO2 uit. Dat maakt Baak met recht een groen en duurzaam dorp.

 • Dienstverlening gemeente in coronatijd

  Alle informatie over de maatregelen die in Nederland gelden vanwege het coronavirus. vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus en voor zover het Bronckhorst betreft op onze pagina 'Informatie over het coronavirus'. Via onze website en sociale mediakanalen houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws en hoe wij hier als gemeente mee om gaan. U bent van harte uitgenodigd om deze kanalen te volgen. Hieronder vindt u de afspraken over onze dienstverlening in deze coronatijd.

 • Ga wijs op reis

  Velen van ons hebben vakantie en kijken daar erg naar uit. Een groot aantal mensen gaat ook naar het buitenland deze zomer. Reizen naar het buitenland is echter op dit moment nog minder zorgeloos dan we gewend zijn, ook door de coronasituatie in Nederland. Een goede voorbereiding is daarom belangrijk! Ga wijs op reis. Download de reisapp van het ministerie van Buitenlandse Zaken zodat u betrouwbare reisinformatie bij de hand hebt of kijk op www.nederlandwereldwijd.nl. Zodat u weet of u ernaartoe kunt en welke maatregelen gelden in het land waar u heen wilt, want deze kunnen anders zijn dan bij ons. Een fijne zomer gewenst!

 • Aanvragen identiteitsbewijzen op 29 en 30 juli niet mogelijk

  De Rijksoverheid voert op 29 en 30 juli landelijk een technische vernieuwing door aan de identiteitskaarten. Hierdoor is het op 29 juli vanaf 12.00 uur en op 30 juli niet mogelijk om een paspoort of identiteitskaart aan te vragen bij de gemeente. Vanaf 2 augustus kunnen er weer aanvragen plaatsvinden. Zorg dus dat u op tijd een identiteitsbewijs aanvraagt wanneer u op vakantie gaat.

 • Laag inkomen en kinderen onder de 18 jaar? Vraag het kindpakket aan

  Het is belangrijk dat kinderen gewoon kunnen meedoen aan schoolactiviteiten, een verjaardag vieren of een dagje weg kunnen, ook als er thuis weinig geld is. Lukt dit niet, dan springt de gemeente bij. Ouders die het financieel moeilijk hebben, kunnen een kindpakket aanvragen. Ook als uw inkomen net boven de bijstand is, kunt u een aanvraag doen.

 • Principemedewerking vergunningprocedures bouwplannen TenneT

  Op de locatie Rouwenoordseweg 12 in Hummelo (hoogspanningsstation van TenneT) is het plan om een opslaghal en opleidingscentrum te bouwen. Om de omgevingsvergunning voor de opslaghal in procedure te mogen brengen, vragen b en w de gemeenteraad om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) af te geven. TenneT, de initiatiefnemer, kiest voor een uitgebreide Wabo procedure.

 • Bloemenbuurt Zelhem ontvangt belangrijke bijdrage Volkshuisvestingsfonds

  De Bloemenbuurt in Zelhem krijgt vanuit het Volkshuisvestingsfonds een aanzienlijke bijdrage, waarmee eigenaren van woningen hun huizen kunnen verduurzamen en toekomstbestendig maken.

 • Schetsontwerpen geplande woningbouwlocaties Hoog-Keppel

  Begin juli spraken we met omwonenden van de percelen De Werf en De Bongerd in Hoog-Keppel over de laatste stand van zaken rond de woningbouwplannen voor de locaties. De verwachting is dat de verkoop van beide percelen aan ontwikkelaars De Bunte (locatie De Werf) en Zegers (locatie De Bongerd) in de zomer wordt afgerond. Met omwonenden is afgesproken dat wij in de afronding van de verkoop zorgvuldig aandacht geven aan de wensen die in het afgelopen proces door de dorpsraad en omwonenden zijn gesteld. Deze wensen zijn in strikte voorwaarden vastgelegd en leidend in de uitwerking van de conceptplannen van de ontwikkelaars. U leest alles over de woningbouwinitiatieven locaties Hoog-Keppel op de projectpagina.

 • Woonkosten niet meer kunnen betalen door corona?

  Kunt u door corona de noodzakelijke kosten van bestaan niet meer betalen, zoals huur, hypotheek of gas, water en licht van uw privéwoning? Dan kan de TONK-regeling u misschien helpen. De TONK is een tijdelijke bijdrage van de gemeente in deze noodzakelijke woonkosten. De regeling loopt vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021.

 • Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

  Bent u inwoner en van plan een bedrijf te starten, maar u weet niet waar u moet beginnen? Heeft u advies nodig bij de lopende gang van zaken in uw onderneming, omdat het even wat minder gaat? Dan kunt u bij ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) terecht. Deze organisatie voert voor de meeste gemeenten in de Achterhoek, waaronder Bronckhorst, regelingen voor ondernemers uit.

 • RES 1.0: Achterhoek wil duurzame energie opwekken met zon en wind

  De Achterhoek heeft op 13 juli 2021 het ontwerp van de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 gepubliceerd. Hierin staat dat de regio 1,35 TWh aan duurzame energie met zon en wind wil opwekken in 2030. De Achterhoek levert hiermee een bijdrage aan het Klimaatakkoord én aan de eigen regionale energie-ambities. Afgelopen jaar hebben de acht gemeenten die samen de RES-regio Achterhoek vormen, provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander onder het motto ‘samen d’ran’ onderzocht hoe en waar dit beste kan. De ontwerp-RES 1.0 gaat nu naar de volksvertegenwoordigers die er in het najaar een besluit over nemen. 

 • Iedereen doet mee!

  Wij hechten waarde aan inclusie. Voor iedereen willen we een plek zijn waar iemand zich thuis, veilig en geaccepteerd voelt, en waar geen belemmeringen zijn voor zelfontplooiing en zelfredzaamheid. Als gemeente spannen we ons ervoor in en willen we het uitstralen.

 • Nieuwe contracten voor dyslexiezorg in de Achterhoek

  In de 8 Achterhoekse gemeenten gaan op 1 augustus 2021 nieuwe contracten in met dyslexiezorgaanbieders. Vanaf dan verzorgen 3 zorgaanbieders de dyslexiezorg: Regionaal Instituut voor Dyslexie, IJsselgroep en Berkel-B. Op dit moment verzorgen 9 zorgaanbieders de dyslexiezorg in de Achterhoek. Vanaf het nieuwe schooljaar zijn dit er nog 3. Leerlingen die vanaf 1 augustus 2021 gebruik maken van dyslexiezorg, krijgen deze zorg aangeboden door een van deze 3 aanbieders. De bedoeling is dat er voor leerlingen (en hun ouders) zo min mogelijk verandert.

 • Aanmaning met datum 22 mei van GBTwente ontvangen?

  Als u te laat bent met betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u een aanmaning. GBTwente heeft aanmaningen verstuurd met datum (dagtekening) 22 mei 2021. Alle betalingen tot en met 17 mei 2021 zijn bijgewerkt. Heeft u voor deze datum betaald? Dan worden de aanmaning en de bijbehorende kosten automatisch aangepast. Heeft u nog niet betaald? Lees dan verder wat u nu kunt doen.

 • ZEG Achterhoek helpt jongeren aan de slag

  ZEG Achterhoek is hét startpunt voor jongeren uit de regio die willen leren of werken, of die een steuntje in de rug nodig hebben. Jongeren tussen de 16 en 27 jaar worden bovenmatig getroffen door de coronacrisis. Velen zijn veerkrachtig en flexibel, maar er is ook een groep die het moeilijk heeft. Daarom is ZEG Achterhoek actueler dan ooit. Dit online platform is er om deze jongeren verder te helpen, juist nu ze de hulp extra nodig hebben.

 • Werkzaamheden aan N315 Doetinchem en Zelhem van 15-02 tot 12-03

  Provincie Gelderland voert tussen 15 februari en 12 maart werkzaamheden uit op de N315 tussen Doetinchem-Zelhem. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van groot onderhoud aan de N315 tussen Doetinchem-Ruurlo om de verkeersveiligheid te verbeteren. Tijdens de werkzaamheden is de N315 afgesloten en wordt er ook gewerkt aan de kruispunten met Schovenweg, de Wassinkbrinkweg en de Heidenhoekweg. De rotonde met de Stikkenweg (N330 richting Halle) wordt verbreed. Alle informatie over deze werkzaamheden leest u op de website van de Provincie.

 • Wegafsluiting in verband met snoeiwerkzaamheden

  Wegens snoeiwerkzaamheden sluiten wij in Hengelo van 30 november t/m 4 december 2020 de volgende wegen af:

  • Kremersdijk tussen Veermansweg / Broekweg
  • Broekweg tussen Bronkhorsterstraat / Riefelderdijk
  • Riefelderdijk tussen Schiphorsterstraat / Koningsweg
 • Informatie over het coronavirus

  Op de pagina 'Informatie over het coronavirus' vindt u alle (landelijke) maatregelen op een rij. Ook vindt u hier informatie en regelingen voor ondernemers en verenigingen of leest u wat u zelf kunt doen of beter kunt laten.

 • Wij werken op afspraak

  Gemeente Bronckhorst werkt op afspraak. Vooral nu met coronavirus willen we u en ons hier aan houden. Wij zijn alle werkdagen geopend. Ga naar www.bronckhorst.nl/afspraak. Volg de stappen. Bij de afspraak vindt u ook een lijstje met zaken die u nodig hebt voor de afspraak. Handig! Zo komt u goed voorbereid aan de balie. Geen internet? Bel dan (0575) 75 02 50. Dan maken wij in overleg met u een afspraak. Informatie over het coronavirus en onze dienstverlening vindt u op de pagina 'coronavirus'.

Archief