Nieuws

Bent u op zoek naar de bekendmakingen zoals van vergunningen en bestemmingsplannen, kijk dan op onze pagina bekendmakingen.

 • Loden waterleiding? Doe de check!

  Het Nederlandse drinkwater is het gezondste dat u kunt drinken. Maar het is ook al lang bekend dat kraanwater te veel lood kan bevatten in huizen met loden leidingen. Dit geldt ook voor woningen met nieuwe kranen of drinkwaterinstallaties. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat lood schadelijker is dan voorheen gedacht.

 • Start werkzaamheden groot onderhoud N315 Doetinchem – Ruurlo

  Provincie Gelderland start met de uitvoering van groot onderhoud aan de N315 tussen Doetinchem en Ruurlo. Naast het groot onderhoud verbetert de provincie op een aantal onderdelen van de weg ook de verkeersveiligheid. Verkeer op de provinciale weg moet rekening houden met wegafsluitingen en omleidingsroutes. Fietsers krijgen ter plekke aanwijzingen voor een alternatieve route als dat nodig is.

 • OPGELET! Maak geen afspraak via de website afspraakloket.nl

  Bij meerdere gemeenten in Nederland komen klachten binnen van inwoners die zijn opgelicht door de website afspraakloket.nl. Onze gemeente werkt NIET samen met deze website en wij adviseren ook iedereen om hier geen gebruik van te maken.

 • Dienstverlening gemeente in coronatijd

  Alle informatie over de maatregelen die in Nederland gelden vanwege het coronavirus. vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus en onze coronapagina. Via onze website en sociale mediakanalen houden wij u steeds op de hoogte van het laatste nieuws en hoe wij hier als gemeente mee om gaan. U bent van harte uitgenodigd om deze kanalen te volgen. Hieronder vindt u de afspraken over hoe wij u in deze periode zo goed mogelijk van dienst proberen te zijn.

 • Junior Energiecoach zoekt gezinnen

  Hoe besparen we thuis zo leuk en gemakkelijk mogelijk energie? Kinderen tussen de 7 en 12 jaar kunnen het leren met de Junior Energiecoach: een leuk en leerzaam spel om thuis energie te besparen. Kinderen en ouders in Bronckhorst kunnen gratis meedoen via Agem Energieloket. Doe ook mee!

 • Waardeer uw mantelzorger met 100 euro van de gemeente

  Hebt u een naaste of bekende die het voor u mogelijk maakt dat u thuis kunt blijven wonen? Bijvoorbeeld omdat diegene uw boodschappen doet, regelmatig voor u kookt of schoonmaakt? Dan waardeert u dat natuurlijk enorm. Ook de gemeente waardeert de inzet van deze mantelzorgers en beseft dat zij onmisbaar zijn voor veel inwoners. Als dank voor hun inzet, kunnen mantelzorgers in Bronckhorst (net als voorgaande jaren) 100 euro ontvangen van de gemeente. Een bedrag dat hij/zij naar eigen inzicht kan besteden. Aanmelden kan vanaf nu weer.

 • Corona-ondersteuning maatschappelijke organisaties, vraag ’t aan!

  Als gevolg van de coronamaatregelen ondervinden verschillende maatschappelijke organisaties nadelige financiële gevolgen. Vanuit het rijk en de provincie zijn er maatregelen om deze organisaties te ondersteunen. Bent u een maatschappelijke organisatie zoals een binnen- of buitensportvereniging, een muziekvereniging of een dorpsbelangenorganisatie? Dan kunt u een aanvraag doen voor financiële compensatie en/of ondersteuning om toekomstbestendig te zijn en te blijven.

 • Handig: Steffie.nl

  Steffie Online is een website met eenvoudige uitleg over het coronavirus. Speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden. Op deze website geeft uitleghulp Steffie antwoord op vragen als: welke symptomen horen bij het virus? Hoe zorgt u ervoor dat u zelf en anderen niet ziek worden?

 • Doet u al mee aan ons inwonerspanel?

  De gemeente wil graag weten wat voor u belangrijk is. Daarom vragen wij via ons inwonerspanel ‘Bronckhorst Spreekt’ regelmatig naar uw mening. Zo krijgen we een goed beeld krijgen van wat er bij u leeft. Drie tot vier keer per jaar stellen wij onze panelleden vragen over allerlei onderwerpen die in onze gemeente spelen. Door uw mening te geven, helpt u ons om de juiste keuzes te maken voor Bronckhorst.

 • Meld misdaad anoniem

  Om criminelen en de vaak verborgen drugslabs op te kunnen sporen, zijn meldingen cruciaal. Dit kan bijvoorbeeld via Meld Misdaad Anoniem. Help mee en zorg dat iedereen de signalen weet te herkennen. Samen voor een veilige woonomgeving.

 • Kunstwerk Haas van Albert Kramer bij gemeentehuis

  Beeldentuin- en galerie De Hulenhof in Zelhem exposeerde onlangs een aantal bijzondere kunstwerken met hazen van kunstenaar Albert Kramer. Een van de hazen lijkt erg op de haas in het logo van de gemeente. De haas in ons logo symboliseert de natuur en de dynamiek/levendigheid in Bronckhorst. Wethouder Evert Blaauw van kunst en cultuur: “Omdat deze haas zo prachtig past bij onze gemeente en de omgeving van het gemeentehuis hebben we besloten dit kunstwerk aan te kopen en te plaatsen bij de bankjes aan de voorkant van het gemeentehuis.

 • De raad vergadert op 24 september 2020

  De gemeenteraad vergadert op 24 september vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. In verband met de huidige coronamaatregelen is de publieke tribune tijdelijk gesloten. U kunt de vergadering live volgen via onze site www.bronckhorst.nl/gemeenteraad.

 • Vervangen grind begraafplaats Wichmond

  In oktober 2020 vervangen wij het grind op het hoofdpad van de begraafplaats in Wichmond. Door het grind is de begraafplaats moeilijk toegankelijk voor bezoekers met een rollator of rolstoel. We vervangen het grind door een zogenaamde half-verharding die Padvast wordt genoemd. Een natuurlijk materiaal dat wij ook op de drukkere zandwegen in de gemeente gebruiken. De werkzaamheden starten op 12 oktober duren ongeveer een week. De begraafplaats blijft toegankelijk tijdens de werkzaamheden.

 • Inzet van Praktijkondersteuners jeugd GGZ bij huisartsen succesvol

  De gemeente gaat samen met partners werken aan een structurele inzet van Praktijkondersteuners bij huisartsen in Bronckhorst. De afgelopen jaren deden we ervaring op met deze vorm van ondersteuning in huisartsenpraktijken in Vorden, Keijenborg, Hengelo, Hoog-Keppel en Steenderen om psychische hulpvragen bij de jeugd tijdig te signaleren en te verhelderen. Uit evaluatie van dit proefproject blijkt dit voor alle betrokkenen een prettige en efficiënte werkwijze.

 • Graf van Kavanagh krijgt eindelijk zijn naam

  De geallieerde officier Lt. John Gordon Kavanagh uit Toronto stierf op 5 april 1945 ergens in Europa, hoorde zijn familie. Bewoners van Rha die de oorlog overleefden, weten waar de resten van Kavanagh gevonden zijn en begraven werden. In het graf van een onbekende soldaat op de algemene begraafplaats in Steenderen. Zij maakten zich sterk voor zijn nagedachtenis en wilden ook voor hem een graf met zijn naam.

 • Doe mee met verkiezing voor dé adoptiesoort van Bronckhorst!

  Samen met IVN Gelderland organiseren we op 22 september 2020 een digitale bijeenkomst om een adoptiesoort voor onze gemeente te kiezen. Hebt u kennis van planten en dieren en wilt u meedoen? U bent van harte welkom op 22 september van 20.00 tot 22.00 uur!

 • Werkzaamheden Wildenborchseweg Vorden

  De Wildenborgseweg in Vorden krijgt een nieuwe deklaag op het asfalt. Aannemer Dostal voert deze werkzaamheden van 21 t/m 25 september 2020 uit en herstelt daarmee de laag die eerder dit jaar werd aangebracht en weer losliet.

 • Monique Wolbert exposeert in ons gemeentehuis

  Kunstenaar  Monique Wolbert uit Hengelo (Gld) exposeert van september t/m december met haar expositie ‘The unbearable lightness of being’ in het gemeentehuis. Inwoners en bezoekers van Bronckhorst zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

 • Laag inkomen? Vraag het kindpakket aan

  Het nieuwe schooljaar start al weer over een paar weken. Dat betekent vaak extra uitgaven voor kinderen. Vooral als een kind start op het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat kinderen hun schoolspullen op orde hebben, maar ook gewoon kunnen sporten, meedoen een verjaardag vieren of een dagje weg kunnen. Ook als er thuis weinig geld is. Lukt dit niet, dan springt de gemeente bij. Ouders die het financieel moeilijk hebben, kunnen een kindpakket aanvragen.

 • Word jij onze nieuwe jeugdburgemeester?

  Wij zoeken een nieuwe jeugdburgemeester! Lijkt het jou leuk om alle kinderen van Bronckhorst te vertegenwoordigen? Bijvoorbeeld bij evenementen, bijeenkomsten en de gemeente? Om mensen te ontmoeten? En je mening te geven? Kom je uit Bronckhorst en zit je in groep 7 van een basisschool in de gemeente? Lees dan alle informatie eens goed door. Misschien ben je zo enthousiast dat je mee wilt doen en komend jaar onze jeugdburgemeester wilt zijn.

 • Vrachttransport omgeving Rha - Dorado Beach

  Vanaf 24 augustus tot ongeveer 28 september 2020 zal er tussen de uiterwaarde bij Rha en Dorado Beach vrachtverkeer plaats vinden. De transportroute zal vanuit de uiterwaarde over de dijk heen door een perceel direct richting de Olburgseweg lopen om zwaar verkeer door Rha heen te voorkomen. Vervolgens zal de route via de Pipeluurseweg richting de eindlocatie van Dorado Beach lopen.

 • Penningmeester van een vereniging, Dbo of welzijnsorganisatie?

  Het aanvraagformulier voor de waarderingssubsidie 2021 en de participatiesubsidie staan vanaf nu weer op de pagina subsidies Dbo's, welzijn en sport. U kunt, namens uw muziekvereniging, sportclub, oranjevereniging, jongerenvereniging of gehandicaptensportvereniging bij ons een subsidieverzoek indienen voor uw (jeugd)leden. Ook de welzijnsorganisaties die jaarlijks een participatiesubsidie ontvangen voor de activiteiten die zij organiseren voor inwoners die (tijdelijk) minder  kunnen deelnemen in de samenleving kunnen vanaf nu weer een subsidieverzoek indienen. Hou onze website in de gaten en vraag de subsidie voor 1 oktober 2020 aan!

 • Nieuw afvalbeleid: uitgebreide service blijft, vastrecht gaat omhoog

  Op 14 juli 2020 stemden b en w in met een nieuw afval- en grondstoffenplan. In het nieuwe plan blijft het huidige servicepakket vrijwel gelijk. Hiermee kunnen inwoners hun afval gescheiden aan blijven bieden, zodat het gerecycled kan worden tot nieuwe grondstoffen en producten. Belangrijk voor een duurzame toekomst, waarin we zuinig moeten zijn op grondstoffen. Uitgangspunt van het plan is ook een kostendekkende afvalstoffenheffing. De kosten voor afvalverwerking in Bronckhorst zijn gemiddeld maar de inkomsten te laag, waardoor er jaarlijks een tekort is. Door de kosten voornamelijk te dekken uit een verhoogd vastrecht (met 85 euro) voor ieder huishouden verwachten b en w in 2021 de kosten te kunnen betalen uit de heffing.

 • Hijs 27 juni 2020 de vlag op Veteranendag

  Hijst u aanstaande zaterdag de Nederlands vlag voor onze veteranen? Op 27 juni is het Nederlandse Veteranendag. Het jaarlijkse moment om een eerbetoon te brengen aan de 100.000 Nederlandse veteranen. Dit jaar kunnen de meeste geplande activiteiten rondom deze dag helaas niet doorgaan vanwege corona. Daarom vragen we u om op 27 juni de vlag te hijsen en zo te laten zien dat u onze veteranen waardeert. Doen!

 • Informatie over het coronavirus

  Op de pagina 'Informatie over het coronavirus' vindt u alle (landelijke) maatregelen op een rij. Ook vindt u hier informatie en regelingen voor ondernemers en verenigingen of leest u wat u zelf kunt doen of beter kunt laten.

 • Wij werken op afspraak

  Gemeente Bronckhorst werkt op afspraak. Vooral nu met coronavirus willen we u en ons hier aan houden. Wij zijn alle werkdagen geopend. Ga naar www.bronckhorst.nl/afspraak. Volg de stappen. Bij de afspraak vindt u ook een lijstje met zaken die u nodig hebt voor de afspraak. Handig! Zo komt u goed voorbereid aan de balie. Geen internet? Bel dan (0575) 75 02 50. Dan maken wij in overleg met u een afspraak. Informatie over het coronavirus en onze dienstverlening vindt u op de pagina 'coronavirus'.

 • Energiecoaches gezocht!

  Vindt u het leuk om tips te geven voor een beter milieu én voor een lagere energierekening voor bewoners van huur- en koopwoningen in de Achterhoek? Hebt u ervaring met energie besparen in uw eigen woning? En hebt u wat tijd en energie als vrijwilliger over? Dan is Agem op zoek naar u!

Archief