Nieuws

Bent u op zoek naar de bekendmakingen zoals van vergunningen en bestemmingsplannen, kijk dan op onze pagina bekendmakingen.

 • Tegoedbonnen huishoudelijke hulp ook in 2019 aan te vragen

  Ook in 2019 kunnen inwoners tegoedbonnen voor (extra) huishoudelijke hulp kopen. Deze bonnen biedt de gemeente sinds enkele jaren aan. Wethouder Blaauw van zorg: “De afgelopen jaren is veel gebruik gemaakt van de tegoedbonnen. We zijn dan ook blij dat we deze regeling kunnen blijven aanbieden, zowel voor inwoners die er gebruik van maken als voor de huishoudelijke hulpen.”

 • Raad stelt programmaplan/definitieve begroting 2019 vast

  Op 13 december vergaderde de gemeenteraad onder meer over het programmaplan/de begroting 2019. De vergadering begon met een presentatie van de raadsfracties waarin zij een samenvatting van hun algemene beschouwingen en hun prioriteiten voor de komende periode weergaven. Veel aandacht werd gevraagd voor onderwerpen als wonen, het belang van een duurzamer en energieneutrale  samenleving en goede zorg en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben.

 • Sluiting schuur Hummelo vanwege hennepplantage

  Op 13 december 2018 besloot burgemeester Marianne Besselink een schuur aan de Broekstraat in Hummelo voor 6 maanden te sluiten omdat er voor de tweede keer hennepplanten en productiematerialen zijn aangetroffen. Hennepteelt tast de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid aan. Burgemeester Besselink pakt deze criminaliteit daarom streng aan.

 • Verplaatsing milieuparkje Drempt en nieuwe extra ondergrondse containers voor restafval

  Foto van een milieuparkje in Steenderen

  De gemeente Bronckhorst wil begin 2019 een nieuw milieuparkje aanleggen bij het parkeerterrein van het Dorpshuis in Voor-Drempt. Deze vervangt het bestaande milieuparkje aan de Dreef. Verder plaatst de gemeente nieuwe ondergrondse containers voor restafval op 12 verschillende (nieuwe) locaties.

 • Openingstijden rond Kerst en Oud & Nieuw

  Op 24 december is het gemeentehuis van 09.00 -10.00 uur geopend voor aangiftes van geboorte en overlijden. Op 31 december zijn we open tot 12.30 uur. Verder zijn we gesloten op 24, 25 en 26 december en 1 januari. Op 2 januari zijn we u vanaf 10.00 uur graag van dienst.

  De sociale teams zijn gesloten op 24, 25, 26 en 31 december 2018 en 1 januari 2019. Op 27 en 28 december kunt u er wel terecht.

 • Tandemgroep van Vordenaren denkt mee over nieuwe VO School

  Het schoolbestuur Achterhoek VO (waar ’t Beeckland in Vorden onder valt) en de gemeente onderzoeken in najaar/winter 2018/2019 de mogelijkheden om een nieuw school in Vorden te bouwen voor het nieuwe, toekomstbestendige onderwijsconcept dat de onderwijsinstelling heeft ontwikkeld. Hierbij worden ook de sporthal en een sportveld betrokken.

 • Nieuwe prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties

  Ondertekening nieuwe prestatieafspraken door wethouder Blaauw en vertegenwoordigers van ProWonen

  Begin december tekenden de gemeente, woningcorporaties ProWonen en Sité Woondiensten en de huurdersverenigingen Zelhem en Siverder de prestatieafspraken voor 2019. Komend jaar richten de samenwerkende partijen zich op voldoende en ruim aanbod van betaalbare woningen, het verduurzamen van bestaande woningen en het verbeteren van de leefbaarheid rond (huur)woningen.

 • 30 of 40 dagen geen alcohol: doe ook mee!

  In 2019 kunt u in twee periodes meedoen aan IkPas: op 1 januari (30 dagen) of op 6 maart (40 dagen). Ga samen met duizenden anderen de uitdaging aan en zet uw alcoholgebruik 30 of 40 dagen lang op pauze!

 • Gewonnen!

  De prijswinaars

  Afgelopen oktober kwamen nieuwe inwoners ‘buurt maken’ op het gemeentehuis. Een gezellige kennismakingsavond met veel informatie over leven in Bronckhorst en de gemeentelijke organisatie. Alle nieuwe inwoners konden meedoen aan een quiz over Bronckhorst. Familie Moesker uit Zelhem en familie Deliege uit Vorden wonnen een wijnproeverij bij ‘t Heekenbroek in Drempt.

 • Historisch gemeentehuis Hengelo opnieuw in de verkoop

  Het oude gemeentehuis van Hengelo (Gld)

  We bieden het historische, voormalige gemeentehuis aan de Raadhuisstraat in Hengelo opnieuw te koop aan! De vraagprijs bedraagt € 129.000,-. Maar een goede invulling is belangrijker dan de prijs. We zoeken naar een onderscheidende en levensvatbare invulling, die past bij het karakter van het gebouw en bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het centrum. Lees de uitgebreide informatie op de pagina 'Oude gemeentehuis Hengelo in de verkoop'. Maakt u uw droom hier waar?

 • Algemene beschouwingen programmaplan/definitieve begroting 2019

  B en w presenteerden onlangs een programmaplan, waarmee zij de begroting 2019 definitief willen maken. Hierin zijn veel plannen opgenomen om hun ambities voor Bronckhorst te verwezenlijken, met natuurlijk een kostenplaatje. Denk aan de route naar een energieneutraal Bronckhorst in 2030, een optimale ondersteuning van het bedrijfsleven, verbeteren van de biodiversiteit, voorzetting van het ondersteunen van de processen Vitale Kernen etc.

 • Wegafsluitingen in december

  In december sluiten we op 2 momenten wegen af.

 • Vragen over de Wildenborchseweg?

  Kom naar de inloopavond op 10 december. De gemeente organiseert op 10 december een tweede inloopavond over het plan om de tijdelijke chicanes op de Wildenborchseweg in Vorden te vervangen door een definitieve oplossing. Het plan is gewijzigd in vergelijking met het plan dat in mei 2018 werd gepresenteerd.

 • Zet uw sociaal idee in bloei!

  Wethouder Evert Blaauw reikt de cheque Sociaal Idee uit

  De gemeente wil graag nieuwe zorg- en welzijnsinitiatieven - sociale ideeën - een kans geven. Hiervoor is subsidie beschikbaar. Hebt u een idee of plan, waardoor mensen, jong of oud, langer zelfstandig hun leven kunnen leiden of mee kunnen blijven doen in de maatschappij? En zijn bij de uitvoering van dit idee inwoners betrokken? Het begint met een telefoontje of mailtje naar ons: (0575) 75 02 50 of info@bronckhorst.nl. U krijgt een eerste reactie op uw idee en we nemen met u de aanvraagprocedure door. Aarzel niet, zet uw sociaal idee in bloei! Lees de rest van het bericht voor een mooi voorbeeld en de aanvraagprocedure.

 • Vervanging openbare verlichting door slimme led-verlichting

  Wethouders Paul Hofman en Evert Blaauw plaatsen op 5 december 2018 samen met aannemer Dynniq het eerste slimme led-armatuur in Steenderen. De openbare verlichting is aan vervanging toe en dit is een goed moment om over te stappen op duurzame én slimme led-verlichting. De komende maanden verduurzamen we nagenoeg alle verlichting in de openbare ruimte.

 • Wegafsluitingen in verband met snoeiwerkzaamheden

  Bomen zijn belangrijk, voor onze inwoners en als onderdeel van ons Bronckhorster landschap. Onze bomen willen we goed verzorgen. Op dit moment hebben de bomen in ons buitengebied een snoeiachterstand. Daarom gaan we de komende periode aan de slag om deze achterstanden op te lossen.

 • Waardeer uw mantelzorger met 100 euro van de gemeente

  Hebt u een naaste of bekende die het voor u mogelijk maakt dat u thuis kunt blijven wonen? Bijvoorbeeld omdat diegene uw boodschappen doet, regelmatig voor u kookt of schoonmaakt? Dan waardeert u dat natuurlijk enorm. Ook de gemeente waardeert de inzet van deze mantelzorgers en realiseert zich dat zij onmisbaar zijn voor veel inwoners. Daarom kunnen mantelzorgers in Bronckhorst (net als voorgaande jaren) 100 euro ontvangen van de gemeente. Een bedrag dat hij/zij naar eigen inzicht kan besteden. U kunt uw mantelzorger vanaf nu aanmelden.

Archief