Nieuws

Bent u op zoek naar de bekendmakingen zoals van vergunningen en bestemmingsplannen, kijk dan op onze pagina bekendmakingen.

 • NL-Alert controlebericht op 8 juni

  Op 8 juni 2020 om 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Ontvangt u het controlebericht op uw mobiel, dan weet u dat uw telefoon juist is ingesteld. Om het NL-Alert controlebericht aan te kondigen, start 1 juni een landelijke publiekscampagne.

 • Onderhoud asfalt opnieuw

  Het onderhoud aan de Wildenborchseweg en de Doesburgseweg moet opnieuw gebeuren. Na de opknapbeurt enkele weken geleden hechtten de steentjes van de bovenste slijtlaag niet aan het bitumen. De oorzaak is op dit moment nog onduidelijk. De aannemer en de gemeente doen hier onderzoek naar, waarna de aannemer met een herstelplan komt. De kosten van de tweede opknapbeurt zijn voor rekening van de wegenbouwer.

 • Uw kind aanmelden voor leerlingenvervoer 2020/2021

  Gaat uw kind naar een school voor speciaal onderwijs? Of kan het vanwege een blijvende handicap niet zelfstandig naar een reguliere school reizen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding leerlingenvervoer.

 • Bestrijding eikenprocessierups, ziet u een nest? Meld het ons!

  Half mei tot half juli is de tijd van het jaar waarin eikenprocessierupsen de meeste overlast veroorzaken. Nu ontwikkelen de rupsen namelijk massaal brandharen en vormen ze grote nesten. Om de overlast te verminderen, bestrijden we nesten in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom en op plekken waar veel mensen komen. Wij rekenen daarvoor op uw hulp! Ziet u nesten in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom of buiten de bebouwde kom op plekken waar veel mensen komen? Meld ons dit dan zo snel mogelijk via www.bronckhorst.nl/meldingdoen.

 • Sluiting schuur Zomerweg 62 in Drempt vanwege drugslab

  Vorige week besloot burgemeester Marianne Besselink van Bronckhorst een schuur aan de Zomerweg 62 in Drempt voor onbepaalde tijd te sluiten. De reden hiervoor is dat er onlangs een groot operationeel drugslab is aangetroffen, inclusief veel productiematerialen. Verder weegt voor de burgemeester mee dat de activiteiten in het pand een groot gevaar hadden kunnen opleveren voor de (directe) omgeving/buurt.

 • Wilt u een lintje aanvragen voor iemand?

  Bijna ieder jaar reikt de burgemeester vlak voor Koningsdag Koninklijke onderscheidingen uit, ook wel bekend als de ‘lintjesregen’. Ook dit jaar konden we maar liefst acht unieke inwoners hiermee enorm verrassen! Daarnaast kunnen in de rest van het jaar ook inwoners met Koninklijk eremetaal worden onderscheiden, bijvoorbeeld als er sprake is van een jubileum of afscheid. Wellicht vraagt u zich af hoe de toekenning van zo’n onderscheiding in zijn werk gaat?

 • Samenwerking gemeente en proefboerderij De Marke

  De gemeente en proefboerderij De Marke hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. De samenwerking richt zich op ambassadeurschap, het faciliteren van ontwikkelingen en financiële deelname.

 • Week van de jonge mantelzorger

  Zorg jij voor iemand thuis? Of moet je na school meteen naar huis omdat je broertje, moeder of opa je nodig heeft? Dan ben je een jonge mantelzorger en je bent zeker niet de enige! Eén op de vier jongeren in Nederland is jonge mantelzorger. Dat betekent dat zij helpen met de zorg voor hun vader, moeder, broer of zus. Of ze maken zich hier veel zorgen over. 

 • Gemeenteraad Bronckhorst stapt over op iBabs

  Als inwoner kunt u de raadsvergaderingen en de commissievergaderingen van Bronckhorst online volgen. Tevens kunt u de bijbehorende stukken inzien. De huidige software die dit mogelijk maakt wordt binnenkort niet meer technisch ondersteund. Daarom stappen we vanaf 1 juni 2020 over op iBabs. De oude app, SlimVergaderen, kunt u vanaf dan niet meer gebruiken.

 • De raad vergadert op 4 juni 2020

  Foto van de raad in vergadering

  Door een technisch mankement heeft onze eerste digitale raadsvergadering geen doorgang kunnen vinden. De vergadering wordt verschoven naar 4 juni om 20:00 uur met dezelfde agenda. U kunt deze vergadering live volgen via onze pagina 'Vergaderingen gemeenteraad'.

 • De raadscommissie vergadert op 11 juni 2020

  De gemeenteraad in vergadering

  Op 11 juni vergadert de raadscommissie. De vergadering begint om 20.00 uur. In verband met de huidige coronamaatregelen gebeurt dit digitaal. U kunt deze vergadering live volgen via onze site de pagina 'Gemeenteraad'.

 • Versoepeling coronamaatregelen

  Wij zetten graag de belangrijkste versoepelingen en berichten van de laatste dagen nog even voor u op een rij:

 • Vorden genomineerd als één van mooiste dorpen van Nederland

  In de Kampioen van afgelopen februari schreef de ANWB de verkiezing van de allermooiste dorpen van Nederland uit. Na het tellen van bijna dertigduizend stemmen is een selectie van de vijftig allermooiste dorpen gemaakt en Vorden zit hierbij! Uit deze vijftig dorpen kiest een jury de top vijf en het allermooiste dorp van Nederland. De top vijf wordt begin september bekendgemaakt en krijgt uitgebreide aandacht in de Kampioen van die maand. De vijftig allermooiste dorpen van Nederland worden opgenomen in een boek. Dus daar komt Vorden sowieso in. Hierin worden deze plaatsen beschreven met aandacht voor de bijzonderheden die ze zo uniek maken en veel mooie foto’s.

 • Dienstverlening gemeente vanwege coronavirus

  In Nederland zijn veel maatregelen van kracht vanwege het coronavirus. U vindt ze op www.rijksoverheid.nl/coronavirus en op onze eigen pagina 'Informatie over het coronavirus'. Wij volgen de richtlijnen van de rijksoverheid. Hieronder ziet u welke acties wij onder andere nemen voor wat betreft onze dienstverlening en activiteiten waar we aan werken. 

 • Technisch mankement digitale raadsvergadering

  Door een technisch mankement heeft onze eerste digitale raadsvergadering geen doorgang kunnen vinden. De vergadering wordt verschoven naar 4 juni om 20:00 uur met dezelfde agenda. 

 • Chat brengt extra mogelijkheid voor advies over huiselijk geweld en kindermishandeling

  Alle 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland kennen vanaf vandaag de mogelijkheid om met hen te chatten. Debbie Maas, voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis: “Veilig Thuis is sinds de start in 2015 telefonisch altijd bereikbaar. Maar bellen kan soms lastig zijn als je te maken hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling. Zeker in deze periode dat we meer met elkaar thuis zijn, willen wij een extra mogelijkheid bieden om contact op te nemen met Veilig Thuis. Vandaar dat wij het initiatief hebben genomen om ook via de chat bereikbaar te zijn.”

 • Perspectiefnota in crisistijd vraagt om investeren in de toekomst

  De gemeente Bronckhorst ontstond 15 jaar geleden. Dit is een logisch moment om 15 jaar vooruit te kijken. Met de perspectiefnota 2021-2024 richten b en w de blik vooruit. Ook in de toekomst staan noaberschap, ondernemerschap en kwaliteit van onze leefomgeving voorop. Rekening houdend met lagere inkomsten vanuit het rijk en oplopende kosten, stellen b en w een aantal extra uitgaven en duurzame investeringen voor.

 • Wél groene stroom, maar geen zonnepanelen op uw dak? Een energiecoöperatie biedt uitkomst!

  Nu we allemaal zoveel mogelijk thuis zitten, hebben we ook veel meer tijd om na te denken over onze woonsituatie. Sommigen slaan aan het tuinieren of klussen, anderen slaan aan het rekenen. Kan ik misschien nog ergens wat besparen? Op energie bijvoorbeeld. Nu we thuiswerken, verbruiken we veel meer. Dus hoe kan het anders?

 • Bronckhorst presenteert jaarcijfers 2019

  Ondanks financiële zorgen een positieve lijn. Met de jaarstukken leggen b en w verantwoording af over wat we hebben gedaan, welke inkomsten de gemeente had en welke uitgaven en investeringen we deden in het afgelopen jaar. De jaarrekening 2019 bedraagt € 82 miljoen en sluit met een negatief resultaat van € 1,2 mln. Dit wordt vooral veroorzaakt door een tekort in de zorg.

 • Informatie over het coronavirus

  Op de pagina 'Informatie over het coronavirus' vindt u alle (landelijke) maatregelen op een rij. Ook vindt u hier informatie en regelingen voor ondernemers en verenigingen of leest u wat u zelf kunt doen of beter kunt laten.

 • Voorkom illegale praktijken in uw pand!

  U kunt maar 1x nee zeggen. De ligging van boerenbedrijven is aantrekkelijk voor criminelen. Met meer verwachte leegstand door de coronacrisis neemt de interesse van criminelen alleen maar toe. Zij maken graag misbruik van de situatie en bieden bijvoorbeeld veel geld om een loods of schuur te huren. Het snelle, contante geld kan misschien aantrekkelijk zijn, maar u loopt grote risico’s als er illegale activiteiten in uw pand plaatsvinden.

 • Gebruik geen plakstrips of folie voor bestrijding eikenprocessierups

  We zien steeds vaker dat mensen eikenbomen omwikkelen met plastic folie of plakstrips, om daarmee de overlast van de eikenprocessierups tegen te gaan. Wij vragen u dit niet te doen! We leggen u graag uit waarom.

 • Onze gebiedsambtenaren zijn u graag van dienst, ook in coronatijd

  Heeft u ideeën of suggesties voor uw woonomgeving, maar niet weet bij wie u terecht kunt voor hulp om uw idee verder uit te werken of een situatie op te lossen? Iemand nodig heeft om mee te denken over het organiseren van een bijeenkomst/activiteit? Wilt weten wat er in omliggende dorpen gebeurt als het gaat om uw plannen/initiatieven en hoe u daarvan kunt leren of er wellicht bij aan kunt haken?

 • Tweede pinksterdag gesloten

  Vanwege tweede pinksterdag zijn wij maandag 1 juni gesloten. Dinsdag 2 juni zijn we u graag weer van dienst. Natuurlijk kunt u ondertussen wel veel zaken online regelen.

 • Uitkomsten onderzoek kosten afvalinzameling

  Op verzoek van de gemeenteraad is onafhankelijk onderzoek gedaan naar de kosten van de afvalinzameling in Bronckhorst. Aanleiding was de uitkomst dat het nieuwe inzamel- en tariefsysteem dat we in 2020 invoerden niet leidde tot een kostendekkende afvalinzameling. Er is gekeken naar verschillende kostenaspecten. Welke kosten brengt inzamelaar Circulus-Berkel ons in rekening, welke kosten maken we zelf voor de afvalinzameling en hoe verhouden de kosten zich tot andere, met Bronckhorst vergelijkbare gemeenten.

 • Voorstel voor combinatie voortgezet onderwijs en sporthal Vorden

  B en w van Bronckhorst stellen de gemeenteraad opnieuw voor een combinatie van voortgezet onderwijs (VO) en sporthal te realiseren op de Almenseweg in Vorden. Een belangrijke stap naar een toekomstbestendige en onderscheidende voorziening, waarin innovatief leren, sporten en ondernemen samenkomen. U leest er alles over op de pagina 'Toekomstige huisvesting Voortgezet Onderwijs Vorden'.

 • Oost-Nederland roept politiek Den Haag op om ‘Nederland slim te benutten’

  Met een unieke gezamenlijke boodschap roepen de provincies Gelderland en Overijssel en de acht regio’s in Oost-Nederland vanaf vandaag de politieke partijen in Den Haag op om Nederland slim te benutten. Commissaris van de Koning van Overijssel Andries Heidema: “Ons land staat voor belangrijke maatschappelijke opgaven. Voor de aanpak van de transities in het post-corona-tijdperk zijn innovatieve oplossingen nodig. Benut daarvoor Oost-Nederland.

 • Regiobeeld is startpunt voor goede en slimme gezondheidszorg in de Achterhoek

  Achterhoekse zorgorganisaties, gemeenten, ondernemers en inwoners, vertegenwoordigd in 8RHK ambassadeurs, hebben één doel: de gezondste regio worden. Onlangs stelden ze een gezamenlijk regiobeeld vast waaruit blijkt dat in de toekomst meer en andere zorg nodig is in de Achterhoek. Het regiobeeld is de basis voor een gezamenlijke visie op de zorg in de Achterhoek.

 • Grote enquête Bronckhorst Spreekt, doe mee!

  Waar bent u trots op in uw omgeving? De gemeente wil graag weten wat u belangrijk vindt in de toekomst. Waar ben u trots op in uw omgeving, buurt of wat zou aangepakt moeten worden. Via ons inwonerspanel ‘Bronckhorst Spreekt’ kunt u uw mening geven. En juist in de tijd, waarin we misschien nog meer nadenken over de toekomst en meer zijn aangewezen op onze directe leefomgeving, horen wij graag uw mening. Als u al lid bent van Bronckhorst Spreekt, dan hebt u al een e-mail met een link naar de vragenlijst ontvangen. Bronckhorst maken we samen, doe dus mee!

 • Ruim 16,5 kilometer zonnebloemlint in Bronckhorst

  De 31 boeren die gebruik hebben gemaakt van het zonnebloemmengsel zijn begonnen met inzaaien van de randen van hun maisperceel. Wethouder Paul Hofman zaaide afgelopen week samen op de trekker met boer en loonwerker Martin Bosch een stuk land in.

 • Ondernemer en gemakkelijk digitaal zaken met ons doen?

  Digitaal zaken met ons doen? Wij maken het u graag gemakkelijk met e-herkenning. E-herkenning is de manier om veilig in te loggen voor ondernemers oftewel dé digitale sleutel voor ondernemers. Hiermee weten wij zeker wie u bent én dat u mag doen wat u wilt doen op onze site. U kunt er op onze site bijvoorbeeld verschillende subsidieaanvragen mee regelen. Denk aan de afkoppelsubsidie. Maar ook een aanvraag doen voor het plaatsen van reclame-uitingen, omgevingsvergunning, tijdelijke verhuur van woonruimten of verzoek om handhaving. 

 • Kinderen dachten mee in bestedingsplan kinderarmoede

  In 2020 hebben wij ongeveer € 170.000 te besteden om kinderarmoede te bestrijden. Dit bedrag komt van het Rijk uit de zgn. Klijnsma-gelden, die speciaal voor dit doel zijn vrijgemaakt. Voor de besteding van het geld is een plan gemaakt. De gemeente vroeg aan kinderen hoe zij het beschikbare budget zouden besteden.

 • Voornemen doodlopend maken Regelinkstraat Hengelo

  Uit de werkgroep Vitale Kernen Hengelo ontving de gemeente het verzoek om de Regelinkstraat in Hengelo doodlopend te maken voor autoverkeer. Dit om de doorstroom van doorgaand verkeer tegen te gaan en hiermee de veiligheid en leefbaarheid in de straat te verhogen. We willen hieraan in principe medewerking verlenen door een obstakel, bijvoorbeeld paaltjes of een bloembak, te plaatsen in de Regelinkstraat ter hoogte van huisnummer 11.

 • Mantelzorgondersteuning in de coronacrisis

  Mantelzorg voor een naaste geeft voldoening. Maar als de zorg intensiever wordt of er geen einde aan lijkt te komen, kan het ook zwaar zijn en kan ondersteuning helpen. Vooral in deze coronacrisis. U kunt ook nu gewoon een beroep doen op onze sociaal consulenten.

 • Aanleg glasvezel kleine kernen Achterhoek

  Glasvezel Buitenaf meldt dat aannemer BAM bezig is met het plaatsen van de eerste nieuwe bovengrondse verdeelpunten. Maar liefst vijf stuks werden geplaatst, in de omgeving Halle, Hummelo, Vorden, Steenderen en Nieuw-Wehl. Het is een belangrijke mijlpaal voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in de kleine kernen van Achterhoek Midden, want deze 'kasten' verdelen straks het digitale signaal naar meer dan 3.600 adressen. In mei 2020 plaatst aannemer BAM nog een bovengronds verdeelpunt bij Drempt en Wichmond.

 • Klantcontact in coronatijd

  Wij helpen u graag. Op het gemeentehuis is het de laatste weken een stille boel, want de meeste ambtenaren werken in deze coronatijd thuis. Maar de dienstverlening aan u gaat gewoon door. Voor onze medewerkers van Klantadvies zijn het drukke tijden, omdat de landelijke coronamaatregelen veel vragen bij u oproepen. Zij beantwoorden telefoontjes en e-mails, ontvangen bezoekers aan de balie en handelen natuurlijk ook de reguliere aanvragen van bijvoorbeeld rijbewijzen en identiteitsbewijzen en geboorteaangiften af.

 • Verrassing voor scholen en kinderopvang

  Op 11 mei 2020 gingen de basisscholen en kinderopvanglocaties in heel het land weer open. Zo ook in onze gemeente. Dat vroeg van alle betrokkenen grote inspanningen. Daarvoor hebben we als gemeente erg veel waardering en bewondering. Om al het onderwijs- en kinderopvangpersoneel hartelijk te bedanken voor de heropening bracht een groep gemeentemedewerkers onder leiding van wethouder Paul Hofman overal een lekkere taart langs. We hebben vernomen dat er heerlijk van gesmuld is.

 • Slimmer chillen is corona killen

  Chillen met je vrienden: hoe doe je dat in coronatijd? Als je zoveel mogelijk thuis moet blijven. Of wel naar buiten mag, maar altijd op anderhalve meter afstand van elkaar moet blijven. Minister Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie en verschillende veiligheidsregio’s dagen je uit om daar creatieve oplossingen voor te bedenken.

 • Mobiel bereik rond Baak eind 2020 verbeterd

  KPN gaat een antenne installeren in de kerktoren van Baak om het mobiele bereik rond Baak te verbeteren. Hiervoor hebben wij op 11 juni 2019 een omgevingsvergunning verleend. Op 9 januari 2020 is dit besluit onherroepelijk geworden.

 • Verlopen rijbewijzen tot 1 juni 2020 geldig

  Door de coronamaatregelen kan het op het moment lastiger zijn om uw rijbewijs te verlengen. Om te voorkomen dat u hierdoor in de problemen komt, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een tijdelijke maatregel getroffen. Alle rijbewijzen die verlopen (zijn) in de periode vanaf 16 maart blijven daarom in ieder geval tot 1 juni 2020 geldig binnen Nederland. Het aanvragen van uw rijbewijs is bij ons ook in coronatijd overigens wel gewoon mogelijk. Daarvoor kunt u makkelijk online een afspraak maken.

 • Provinciaal ontwerp-verkeersbesluit N319 Vorden-Ruurlo ter inzage

  De Provincie Gelderland is van plan een verkeersbesluit te nemen voor een aantal maatregelen op de N319 tussen Vorden en Ruurlo. Het betreft hier onder meer onderhoud aan het asfalt op weg en fietspad, het instellen van een 60-kilometerzone en het creëren van voorrangskruisingen. Van 23 april t/m 4 juni 2020 ligt op het gemeentehuis een kopie ter inzage, maak hiervoor een afspraak via tel. (0575) 75 02 50!

 • Energiecoaches gezocht!

  Vindt u het leuk om tips te geven voor een beter milieu én voor een lagere energierekening voor bewoners van huur- en koopwoningen in de Achterhoek? Hebt u ervaring met energie besparen in uw eigen woning? En hebt u wat tijd en energie als vrijwilliger over? Dan is Agem op zoek naar u!

 • Wij werken op afspraak

  Gemeente Bronckhorst werkt op afspraak. Vooral nu met coronavirus willen we u en ons hier aan houden. Wij zijn alle werkdagen geopend. Ga naar www.bronckhorst.nl/afspraak. Volg de stappen. Bij de afspraak vindt u ook een lijstje met zaken die u nodig hebt voor de afspraak. Handig! Zo komt u goed voorbereid aan de balie. Geen internet? Bel dan (0575) 75 02 50. Dan maken wij in overleg met u een afspraak. Informatie over het coronavirus en onze dienstverlening vindt u op de pagina 'coronavirus'.

 • Parkeeroverlast Dorpsstraat Hummelo

  Regelmatig melden inwoners van Hummelo dat zij overlast ervaren van geparkeerde auto’s aan de Dorpsstraat, vanaf de kerk tot en met garage Overbeek. Bezoekers en bewoners parkeren hun auto op de stoep, waardoor wandelaars met rollators of kinderwagens uit moeten wijken naar de straat. Dat levert overlast en onveilige situaties op.

Archief