Nieuws

Bent u op zoek naar de bekendmakingen zoals van vergunningen en bestemmingsplannen, kijk dan op onze pagina bekendmakingen.

 • Gaon: de Achterhoek vervoert je met trein, bus en e-bike

  Als toerist of inwoner genieten van al het moois dat de Achterhoek te bieden heeft. Met Gaon, de nieuwe manier van reizen, kom je er probleemloos op een slimme en moderne manier. Gaon biedt je de mogelijkheid om met een combikaart 24 of 48 uur lang in de hele Achterhoek onbeperkt gebruik te maken van openbaar vervoer en e-bike. Een mooie manier om afstanden tussen attracties en bezienswaardigheden te verkleinen en de toerist meer beleving te bieden. En tegelijkertijd een goede verbinder voor Achterhoekse inwoners en werkenden om van A naar B te komen, op bovendien een duurzame manier!

 • Wegafsluiting in verband met wegwerkzaamheden

  Op 28 en 29 juni laat de gemeente werkzaamheden uitvoeren aan de Horsterkampweg in Vorden. Tussen 8:30 – 15:30 uur is tijdelijk één weghelft niet begaanbaar. Dit zorgt voor lichte verkeershinder. Er worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer langs de werkzaamheden te begeleiden.

 • De raad vergadert op 1 juli 2021

  De gemeenteraad vergadert op 1 juli 2021 vanaf 20.00 uur. U kunt deze vergadering live volgen via www.bronckhorst.nl/gemeenteraad. Op de agenda staat onder andere:

 • Kom leven in de Achterhoek – campagne Onverwachte Hoek gestart

  De campagne ‘Kom leven in de Achterhoek’ waarmee we de Achterhoek profileren als een regio waar je carrière kunt maken én fijn kunt wonen, is eind mei gestart. Zie www.onverwachtehoek.nl en op InstagramFacebook en LinkedIn. Onze regio heeft jonge, werkende mensen nodig om bedrijven en voorzieningen als scholen, winkels, ziekenhuizen, sport en cultuur in stand te houden. Het gaat daarbij om duizenden onvervulde arbeidsplaatsen in de nabije toekomst, laat onderzoek zien.

 • Gezamenlijke actie in buitengebied

  Op 12 juni vond in delen van ons buitengebied een gezamenlijke actie van boa’s, toezichthouders en politie plaats. Doel was om zichtbaar te zijn in het buitengebied en de verbinding met partijen die werken in het buitengebied te versterken. Zo hebben in de natuurgebieden boa’s van natuurmonumenten, de wildbeheerseenheid en de hengelsportfederatie controles uitgevoerd.

 • Drie genomineerden monumentenprijs 2021 bekend!

  De drie genomineerde voor de Bronckhorster Monumentenprijs 2021 zijn bekend.

 • InHuis Steungezinnen zoekt nieuwe vrijwilligers

  Een Steungezin: gezin helpt gezin. Want samen kunnen we verder komen. Dat is het principe achter het project InHuis Steungezinnen, gecoördineerd door Yunio. Veel ouders hebben wel eens moeite om alle ballen hoog te houden. Vroeger klopte u dan aan bij oma, of de buurvrouw hielp u uit de brand. Tegenwoordig zijn gezinnen steeds meer op zichzelf aangewezen. En dat terwijl u elkaar met een klein beetje aandacht al enorm kunt helpen.

 • Accountmanagers aan de slag voor ondernemend Bronckhorst

  De gemeente heeft vaste aanspreekpunten voor ondernemers. Dit zijn onze accountmanagers Gert Jan, Willy en Colin. Het ondersteunen van ondernemers en stimuleren van ondernemerschap vinden wij belangrijk. De accountmanagers begeleiden en adviseren (startende) ondernemers onder meer op het gebied van vestiging, verplaatsing of uitbreiding van hun bedrijf en de daarvoor benodigde vergunningen. Daarnaast coördineren zij een snelle en juiste afhandeling van ondernemerszaken binnen de gemeente en zijn zij vraagbaak in coronatijd als het gaat om wat wel en niet kan.

 • Evenement organiseren de komende periode?

  Wilt u een evenement organiseren in Bronckhorst in de komende periode nu de versoepelingen dat weer mogelijk maken? Meer informatie over het organiseren van evenementen vindt u op de pagina 'Evenementen'. Hier staan ook de voorwaarden. Voor de meeste evenementen zoals kermissen, braderieën, buurtfeesten etc. is een vergunning of een melding nodig en gelden voorwaarden zowel in verband met corona als met veiligheid. Daarom is het nodig uw evenement uiterlijk 3 weken voor aanvang bij ons te melden of aan te vragen. Anders kunnen wij niet garanderen dat uw aanvraag in behandeling kan worden genomen. Verder kan het zijn dat in verband met de coronasituatie aanvullende maatregelen nodig zijn of inzet van uw organisatie wordt gevraagd. De verwachting is dat er in augustus en september veel evenementen/activiteiten gepland worden.

 • Bestemmingsplanherziening voor sportcomplex Keijenborg

  B en w verlenen medewerking aan een bestemmingsplanherziening voor de bouw van het ‘Sportcomplex Bronckhorst Midden’. Dat betekent dat de bouwmogelijkheden binnen de bestaande bestemming ‘Sport’ worden gewijzigd om de nieuwbouw van een multifunctioneel sportgebouw mogelijk te maken.

 • Woonkosten niet meer kunnen betalen door corona?

  Kunt u door corona de noodzakelijke kosten van bestaan niet meer betalen, zoals huur, hypotheek of gas, water en licht van uw privéwoning? Dan kan de TONK-regeling u misschien helpen. De TONK is een tijdelijke bijdrage van de gemeente in deze noodzakelijke woonkosten. De regeling loopt vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021.

 • Stap 4 openingsplan vanaf 26 juni van kracht

  Het gaat zo goed met de coronacijfers en de daling van de ziekenhuisopnamen van coronapatienten dat het kabinet stap 4 vervroegd zet. Op 26 juni gaan verschillende versoepelingen al in. Zo gelden dan geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers dat u thuis mag ontvangen. Dat geldt ook voor de groepsgrootte waarmee u buiten samen mag zijn. Ook zijn evenementen toegestaan met voorwaarden, mag de horeca weer meer mensen ontvangen en langer openblijven en verdwijnt de mondkapjesplicht grotendeels. De 1,5 m afstandsregel blijft nog wel gelden. Hieronder vindt u de versoepelingen van 26 juni op een rij. Bekijk ook de corona-pagina op onze website.

 • Dienstverlening gemeente in coronatijd

  Alle informatie over de maatregelen die in Nederland gelden vanwege het coronavirus. vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus en voor zover het Bronckhorst betreft op onze pagina 'Informatie over het coronavirus'. Via onze website en sociale mediakanalen houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws en hoe wij hier als gemeente mee om gaan. U bent van harte uitgenodigd om deze kanalen te volgen. Hieronder vindt u de afspraken over onze dienstverlening in deze coronatijd.

 • Belangstelling voor vrijwillige kavelruil rondom Zelhem en Halle?

  Binnen het kavelruilproject Bronckhorst is sinds de start van het project in 2019 ruim 100 hectare grond vrijwillig geruild. In het noorden van de gemeente hebben we tot nu toe de meeste ruilmogelijkheden gehad. Nu zijn de kavelruilcoördinatoren onder andere aan de slag in het gebied rondom Zelhem en Halle.

 • Sociale teams weer open!

  U kunt weer binnenlopen bij de sociale teams in Hengelo, Hoog-Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem. Tijdens de lockdown waren de spreekuren vervallen op de locaties. Nu het kabinet de coronamaatregelen verder versoepelt en al meer dan de helft van de mensen is gevaccineerd, kunnen wij u ook weer ontvangen. Daar kijken we naar uit!

 • Evenementen met grotere aantallen bezoekers binnenkort mogelijk

  Vanaf 30 juni (of enkele dagen eerder als kabinet daartoe besluit) kunnen evenementen onder voorwaarden, zoals het gebruik van toegangsbewijzen of een herstel- of vaccinatiebewijs, met 100% van de bezoekerscapaciteit georganiseerd worden. Ook de 1,5 meter afstand kan dan worden losgelaten tijdens het evenement. Lees verder voor belangrijke informatie hierover.

 • Prachtig resultaat restauratie boerderij Emmerweg Steenderen

  Op een terp aan de noordzijde van de Emmerweg in Steenderen staat de monumentale T-boerderij genaamd ‘Groot Emmer’. Door een zware storm op 18 januari 2018 was er schade opgetreden aan dit rijksmonument. Van de boerderijschuur was een gedeelte van kap en achtergevel weggewaaid. Uit veiligheidsoverwegingen is het vrijstaande resterende gedeelte van achtergevel uiteindelijk gesloopt.

 • Meer ruimte voor wonen - Eerder afgewezen woningbouwplannen opnieuw bekeken

  Op 27 mei stemde de raad in met de actualisatie van de woonvisie ‘Ruimte voor wonen in Bronckhorst 2019-2025’. Hiermee komt er nog meer ruimte voor goede woningbouwplannen. De speerpunten uit de woonvisie blijven overeind. Is uw initiatief eerder afgewezen? Wij bekijken of er tussen eerder afgewezen woningbouwinitiatieven toch plannen zitten die nu wel kansrijk zijn op basis van het aangepaste woonbeleid. U hoeft zelf geen actie te ondernemen, u krijgt hierover automatisch uiterlijk 1 september 2021 bericht.

 • Aan de slag met schonere milieuparkjes

  Voor veel mensen is het een ergernis: afval dat naast containers op de milieuparkjes wordt gezet. Circulus-Berkel en de gemeente zoeken naar oplossingen hiervoor. U kunt helpen door een volle container of afval naast een container te melden bij Circulus Berkel.

 • Afspraak maken met de gemeente? Houd rekening met vakantiedrukte

  De zomervakantie staat weer voor de deur. Gaat u op vakantie? Check dan op tijd of uw paspoort of identiteitskaart nog geldig is. Het is op dit moment erg druk bij onze balie met het aanvragen van reisdocumenten. Houdt u er rekening mee dat door deze drukte de wachttijd voor het maken van een afspraak bij de gemeente kan oplopen tot een week. Wij hopen op uw begrip. Een afspraak voor bijvoorbeeld het aanvragen van een reisdocument of rijbewijs maakt u eenvoudig online of telefonisch via (0575) 75 02 50. Voor een spoedaanvraag van een reisdocument raden we u aan telefonisch contact met ons op te nemen.

 • Onze gebiedsambtenaren zijn u graag van dienst, ook in coronatijd

  Heeft u ideeën of suggesties voor uw woonomgeving, maar niet weet bij wie u terecht kunt voor hulp om uw idee verder uit te werken of een situatie op te lossen? Iemand nodig heeft om mee te denken over het organiseren van een bijeenkomst/activiteit? Wilt weten wat er in omliggende dorpen gebeurt als het gaat om uw plannen/initiatieven en hoe u daarvan kunt leren of er wellicht bij aan kunt haken?

 • Erop uit

  Zin in een avond theater of van plan om een professionele sportwedstrijd te bezoeken? Het kan weer! En met coronatoegangsbewijzen kunnen op verantwoorde wijze voor meer mensen de deuren worden geopend. Het is mogelijk dat de organisator van de voorstelling of wedstrijd waar u heen gaat hierom vraagt. Check en regel het indien nodig op tijd. Hoe u zo’n toegangsbewijs krijgt voor bijvoorbeeld culturele activiteiten en sportwedstrijden leest u op www.rijksoverheid.nl/testenvoortoegang.

 • Vaccinatiecampagne op stoom

  Foto dat burgemeester Marianne Besselink haar prik krijgt

  In Nederland is de vaccinatiecampagne om de coronapandemie in te dammen in volle gang. Bijna iedere dag horen we dat een nieuwe leeftijdsgroep aan de beurt is. Steeds meer mensen zijn inmiddels ook al geprikt. In ieder geval voor de eerste keer. Ook burgemeester Besselink. Zij was begin juni aan de beurt voor haar eerste prik. Wilt u meer weten over de vaccins, de veiligheid ervan, de gekozen vaccineringsstrategie (wie wordt het eerst gevaccineerd en waarom), de planning of heeft u andere vragen, dan kun u terecht op www.coronavaccinatie.nl.

 • Meedoeninbronckhorst.nl: Info over zorg, welzijn en inkomen op één plek!

  screenshot van de website meedoeninbronckhorst.nl

  Kent u de website meedoeninbronckhorst.nl al? De site is een inwonersinitiatief en deze informatieve website wordt door de gemeente van harte ondersteund. U vindt er uitleg over hoe wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken in Bronckhorst geregeld zijn en informatie over organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in uw eigen buurt. Biedt u zelf een dienst aan, wilt u uw organisatie bekend maken of organiseert u een activiteit? Lees verder voor meer informatie.

 • Kunst door de brievenbus - Leuk kunstproject voor ouderen om aan mee te doen!

  Elke twee weken ontvangen deelnemers aan Kunst door de Brievenbus een envelop van Lang Leve Kunst en Naoberschap. De inhoud? Een blanco kaart en een kunstopdracht. De opdrachten zijn te maken met pen, potlood of ander creatief materiaal. Zo kunnen ouderen creatief aan de slag onder begeleiding van kunstenaars, zonder dat ze de deur uit hoeven. Het kunstproject brengt deelnemer Miam uit Hummelo plezier en ontspanning.

 • De raad vergadert op 24 juni

  De gemeenteraad vergadert op 24 juni 2021 vanaf 17.00 uur. U kunt deze vergadering live volgen via het raadsinformatieportaal.

 • Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

  Bent u inwoner en van plan een bedrijf te starten, maar u weet niet waar u moet beginnen? Heeft u advies nodig bij de lopende gang van zaken in uw onderneming, omdat het even wat minder gaat? Dan kunt u bij ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) terecht. Deze organisatie voert voor de meeste gemeenten in de Achterhoek, waaronder Bronckhorst, regelingen voor ondernemers uit.

 • Ben jij jong en heb je een vraag aan de gemeente?

  Anne Letink

  Misschien kan Anne je helpen! Anne Letink uit Vorden is onze jeugdburgemeester. Anne heeft verschillende taken. Zij zet zich in om de gemeente en kinderen dichter bij elkaar te brengen. Anne laat de mening van kinderen op het gemeentehuis horen en kijkt samen met de burgemeester en de gemeenteraad naar een oplossing. Ook gaat ze met de burgemeester mee naar een aantal activiteiten waar jongeren bij betrokken zijn.

 • Ontvangt u een NL-Alert?

  Lees het bericht meteen, kom in actie en help anderen. Vorige week maandag werd NL-Alert getest. Kreeg u de melding op uw mobiele telefoon binnen? Zorg ervoor dat uw mobiel is opgeladen én aanstaat. Kort gezegd: Laad ‘m op en laat ‘m aan! Dan krijgt ook u meer informatie bij een noodsituatie.

 • Paul Hofman ‘opent’ vrachtwagenvrije Almenseweg in Vorden

  Sinds 2 juni geldt op de Almenseweg in Vorden een verbod voor doorgaand vrachtverkeer. Alleen vrachtwagens die iets moeten lossen aan de Almenseweg zijn nog toegestaan (bestemmingsverkeer). Het verbod volgt na een initiatief van aanwonenden, die zorgen hadden over de onveilige verkeerssituatie die door vrachtwagens veroorzaakt werd. Wethouder Paul Hofman fietste als onthullingshandeling op 10 juni een stukje met de initiatiefnemers over de vrachtwagenluwe Almenseweg.

 • Nieuwe contracten voor dyslexiezorg in de Achterhoek

  In de 8 Achterhoekse gemeenten gaan op 1 augustus 2021 nieuwe contracten in met dyslexiezorgaanbieders. Vanaf dan verzorgen 3 zorgaanbieders de dyslexiezorg: Regionaal Instituut voor Dyslexie, IJsselgroep en Berkel-B. Op dit moment verzorgen 9 zorgaanbieders de dyslexiezorg in de Achterhoek. Vanaf het nieuwe schooljaar zijn dit er nog 3. Leerlingen die vanaf 1 augustus 2021 gebruik maken van dyslexiezorg, krijgen deze zorg aangeboden door een van deze 3 aanbieders. De bedoeling is dat er voor leerlingen (en hun ouders) zo min mogelijk verandert.

 • Inleveren Energiebox-munten kan nog tot 1 juli!

  Hebt u nog Op Morgen Energiebox-munten liggen? Lever ze dan in voor energiebesparende producten t/m 30 juni 2021! De winkeliers staan voor u klaar. Houdt u wel aan de geldende coronamaatregelen. Succes met energie besparen!

 • Blij verraste Elif en Lize kregen jeugdlintje!

  Op de foto Elif Yuksel, burgemeester Besselink en jeugdburgemeester

  Op 2 juni 2021 ontvingen tijdens een mooie coronaproof uitreiking bij hen thuis een blij verraste Elif Yuksel (14 jaar) uit Wichmond en Lize Derksen (9 jaar) uit Steenderen uit handen van burgemeester Marianne Besselink een zeer verdiend Bronckhorster jeugdlintje. Wij feliciteren hen daarmee van harte! Met het jeugdlintje zetten we jongeren die iets bijzonders doen in Bronckhorst, en daarmee misschien wel een held zijn voor anderen in hun omgeving, in het zonnetje.

 • Aanmaning met datum 22 mei van GBTwente ontvangen?

  Als u te laat bent met betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u een aanmaning. GBTwente heeft aanmaningen verstuurd met datum (dagtekening) 22 mei 2021. Alle betalingen tot en met 17 mei 2021 zijn bijgewerkt. Heeft u voor deze datum betaald? Dan worden de aanmaning en de bijbehorende kosten automatisch aangepast. Heeft u nog niet betaald? Lees dan verder wat u nu kunt doen.

 • ZEG Achterhoek helpt jongeren aan de slag

  ZEG Achterhoek is hét startpunt voor jongeren uit de regio die willen leren of werken, of die een steuntje in de rug nodig hebben. Jongeren tussen de 16 en 27 jaar worden bovenmatig getroffen door de coronacrisis. Velen zijn veerkrachtig en flexibel, maar er is ook een groep die het moeilijk heeft. Daarom is ZEG Achterhoek actueler dan ooit. Dit online platform is er om deze jongeren verder te helpen, juist nu ze de hulp extra nodig hebben.

 • Werkzaamheden aan N315 Doetinchem en Zelhem van 15-02 tot 12-03

  Provincie Gelderland voert tussen 15 februari en 12 maart werkzaamheden uit op de N315 tussen Doetinchem-Zelhem. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van groot onderhoud aan de N315 tussen Doetinchem-Ruurlo om de verkeersveiligheid te verbeteren. Tijdens de werkzaamheden is de N315 afgesloten en wordt er ook gewerkt aan de kruispunten met Schovenweg, de Wassinkbrinkweg en de Heidenhoekweg. De rotonde met de Stikkenweg (N330 richting Halle) wordt verbreed. Alle informatie over deze werkzaamheden leest u op de website van de Provincie.

 • Wegafsluiting in verband met snoeiwerkzaamheden

  Wegens snoeiwerkzaamheden sluiten wij in Hengelo van 30 november t/m 4 december 2020 de volgende wegen af:

  • Kremersdijk tussen Veermansweg / Broekweg
  • Broekweg tussen Bronkhorsterstraat / Riefelderdijk
  • Riefelderdijk tussen Schiphorsterstraat / Koningsweg
 • Informatie over het coronavirus

  Op de pagina 'Informatie over het coronavirus' vindt u alle (landelijke) maatregelen op een rij. Ook vindt u hier informatie en regelingen voor ondernemers en verenigingen of leest u wat u zelf kunt doen of beter kunt laten.

 • Wij werken op afspraak

  Gemeente Bronckhorst werkt op afspraak. Vooral nu met coronavirus willen we u en ons hier aan houden. Wij zijn alle werkdagen geopend. Ga naar www.bronckhorst.nl/afspraak. Volg de stappen. Bij de afspraak vindt u ook een lijstje met zaken die u nodig hebt voor de afspraak. Handig! Zo komt u goed voorbereid aan de balie. Geen internet? Bel dan (0575) 75 02 50. Dan maken wij in overleg met u een afspraak. Informatie over het coronavirus en onze dienstverlening vindt u op de pagina 'coronavirus'.

Archief