Nieuws

Bent u op zoek naar de bekendmakingen zoals van vergunningen en bestemmingsplannen, kijk dan op onze pagina bekendmakingen.

 • Gebiedsambtenaren on tour: in mei en juni door heel Bronckhorst

  Onze gebiedsambtenaren houden maandelijks een spreekuur op enkele locaties in de gemeente. In mei en juni vervallen deze (met uitzondering van Vorden) en doen de gebiedsambtenaren iedere dinsdag en woensdag van 16.30 tot 19.00 uur een ander dorp aan. Ze gaan dus on tour door Bronckhorst! Lees verder voor de data en locaties.

 • Nieuw vast aanspreekpunt voor ondernemers

  Foto van de accountmanagers

  Ondernemers in Bronckhorst krijgen een vast aanspreekpunt bij de gemeente in de vorm van een accountmanager. De gemeente werkt met drie accountmanagers, die elk een aantal sectoren behartigen.

 • Nieuwe VO school in Vorden stap dichterbij

  De nieuwe VO school in Vorden is een stap dichterbij gekomen, nu b en w en het schoolbestuur van VO Achterhoek dinsdag 14 mei 2019 besloten dat nog 4 locaties in beeld zijn voor de nieuwe school in Vorden. Voor het scenario van een gecombineerde nieuwbouw van een VO school met een sporthal zijn er 3 mogelijke locaties: EMPO-Enkweg, zoeklocatie rond de Shell en WVG-locatie Almenseweg. Voor het scenario nieuwe school en renovatie huidige sporthal aan ’t Jebbink zijn de mogelijke locaties voor een nieuwe school: Het Hoge (locatie huidige VO school, deze locatie is niet groot genoeg voor de combinatie), WVG-locatie Almenseweg, zoeklocatie rond de Shell of EMPO-Enkweg. De locaties worden de komende tijd nader onderzocht op geschiktheid.

 • Leer criminaliteit in het buitengebied herkennen

  afbeelding drugsafval

  Regelmatig kunt u horen en lezen in het nieuws over georganiseerde criminelen die het platteland als werkterrein gebruiken. Woont of werkt u in het buitengebied? Speciaal voor u organiseren wij een voorlichting over het herkennen van criminele praktijken, inclusief een kijkje in een nagebouwd drugslab.

 • Subsidieregeling beëindiging varkenshouderijlocaties

  De rijksoverheid heeft 120 miljoen euro beschikbaar gesteld om in veedichte gebieden (waaronder de Achterhoek) de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De subsidieregeling ‘Saneringsregeling varkenshouderij’ biedt varkenshouders de kans om het bedrijf te beëindigen. Dit moet leiden tot een wezenlijke vermindering van de geuroverlast van varkensbedrijven.

 • Wegafsluitingen in verband met wegwerkzaamheden

  In de periode van 13 mei tot en met 7 juni worden er door de hele gemeente wegwerkzaamheden uitgevoerd. 

 • Onderzoek over afval in inwonerpanel half juni

  Begin mei berichtten wij u dat 10 mei 2019 een nieuw onderzoek online zou komen via www.bronckhorstspreekt.nl over mogelijke aanpassingen in het inzamel- en tariefsysteem voor afval. We hebben nog wat meer tijd nodig om alle informatie die hierbij komt kijken op een rij te zetten. De verwachting is dat het onderzoek half juni online komt. U hoort hierover dan weer van ons.

 • De raad vergadert op 22 mei 2019

  Foto van de raad in vergadering

  Op 22 mei 2019 vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

 • Uw huis klaar maken voor de toekomst? Ga aan de slag met onze gunstige lening!

  Wilt u meer comfort, de energierekening verlagen of is uw huis toe aan een flinke opknapbeurt, maar hebt u daar de financiële middelen niet voor? Denk dan eens aan de nieuwe Toekomstbestendig Wonen Lening. Met deze lening tegen een gunstige rente kan het misschien wel!

 • Vroeg Eropaf - Studeren en geldzaken

  Vroeg Eropaf is een project van de gemeente dat inwoners helpt met geldzaken en vooral met (het voorkomen van) schulden. Deze keer speciaal voor studenten (in spe) meer informatie over studeren en geldzaken.

 • Rabobank nog steeds aan Zutphenseweg 24A/ 26A in Vorden

  Vorige week meldden we ten onrechte dat de Rabobank niet meer gevestigd is aan de Zutphenseweg 24A/26A in Vorden. Dit is onjuist. Op deze locatie is het hele jaar ’s ochtends nog een baliefunctie van de Rabobank geopend. Dat blijft ook zo. Tot voor enkele jaren had de bank het hele pand in gebruik en dat is niet meer zo. De nieuwe supermarkt komt in de overige ruimten die sinds een tijd leeg staan.

 • Problemen thuis? Neem contact op met Veilig Thuis

  U zit met trillende handen aan de keukentafel, omdat uw partner bijna thuis komt. Of je probeert jezelf onzichtbaar te maken, zodat je ouders geen aanleiding hebben om wéér boos op je te worden. Jaarlijks zijn naar schatting een miljoen volwassenen en kinderen slachtoffer van geweld in huiselijke kring. Slachtoffers en plegers vinden het vaak moeilijk om erover te praten of hulp te zoeken. Kinderen zijn vaak te jong om voor zichzelf op te komen. Ook voor ouderen die afhankelijk zijn van anderen is dat lastig. Daarom is het belangrijk dat omstanders actie ondernemen.

 • Inwoners Vorden gaan nieuwe plantenvakken onderhouden

  De groenvakken aan het Biesterveld in Vorden zijn opgeknapt. Door een engerlingenplaag en de droogte van afgelopen zomer was er weinig meer over van de beplanting. We kozen nu als proef planten die sterker zijn en beter opgewassen tegen extreme omstandigheden. Omdat deze planten ook duurder zijn, spraken we met de omwonenden af dat zij voortaan de plantvakken onderhouden. Dit onderhoud bestaat uit het snoeien van de planten en het verwijderen van onkruid.

 • Cursus voor familieleden van mensen met psychische problemen

  Op woensdagochtend 22 mei van 10.00-12:00 uur start in Doetinchem de cursus ‘Voluit Leven’ voor familieleden en/ of mantelzorgers van mensen met psychische problemen. In de cursus gaat u aan de slag met inzicht en vaardigheden om overbelasting te voorkomen. Thema’s: omgaan met gevoelens, leven in het nu, acceptatie, mildheid en persoonlijke waarden en acties. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. De groepscursus bestaat uit 4 bijeenkomsten en een individueel kennismakingsgesprek.

 • In mei en juni zijn wij ook op dinsdagavond open!

  In de aanloop naar de zomervakantie bezoeken meer inwoners het gemeentehuis, bijvoorbeeld voor een nieuw paspoort of een ID-kaart. Om u ook tijdens de drukkere maanden goed van dienst te kunnen zijn, is de publieksbalie tot eind juni naast de vaste donderdagavond ook op de dinsdagavond van 17.30 tot 19.30 uur open. Let op: tijdens de extra avondopenstelling is het ook nodig om een afspraak te maken. Dit kan heel gemakkelijk via www.bronckhorst.nl/afspraak.

 • Hans Klompenhouwer koninklijk onderscheiden

  Op 8 mei 2019 kreeg Hans Klompenhouwer tot zijn grote verrassing een welverdiende koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) opgespeld door burgemeester Marianne Besselink. Dit gebeurde tijdens een feestelijk moment in de kapel van Bronkhorst ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de stichting Oude Gelderse Kerken, eigenaar van de kerk.

 • Moana van IJsseldijk voorgedragen als nieuwe griffier Bronckhorst

  Moana van IJsseldijk (26) uit Nijmegen wordt voorgedragen als de nieuwe griffier van de gemeenteraad in Bronckhorst. Op dit moment werkt zij nog bij Necker van Naem als adviseur en via hen is zij sinds oktober 2018 gedetacheerd als interim plaatsvervangend griffier in Bronckhorst. Daarnaast is zij algemeen bestuurslid voor Waterschap Rivierenland.

 • Reageren op concept woonbeleid Bronckhorst

  Het concept woonbeleid ligt t/m 29 mei 2019 ter inzage. Hier kunt u de digitale versie bekijken. Wilt u reageren? Dan kunt u uw zienswijze digitaal of schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Digitaal kan dit via info@bronckhorst.nl.

 • Nieuw paspoort of rijbewijs aangevraagd tussen 1 januari en 12 maart?

  Inwoners die in de periode 1 januari t/m 12 maart 2019 een nieuw rijbewijs, paspoort of ID-kaart hebben aangevraagd, hebben helaas een wat te hoog tarief betaald. De tariefsverhogingen voor 2019 bleken niet officieel vastgesteld, terwijl we u deze wel berekenden. Graag betalen wij u het teveel betaalde bedrag terug. Hiervoor vragen wij via deze oproep uw hulp.

 • Stuur de politie aan in Bronckhorst

  U kunt bepalen waar en waaraan de politie Bronckhorst op dinsdag 28 mei, van 17.00 - 21.00 uur aandacht moet besteden. Dit kan een gebied zijn waar vaak te hard wordt gereden, maar ook parkeer-problematiek, overlast, gewoon een kop koffie of een informatief gesprek. Waar moet de politie zijn in de gemeente Bronckhorst?

 • Aanpak leegstand belangrijkst voor Achterhoekers

  In maart is het inwonerpanel Achterhoek Spreekt gestart. Ruim 4.300 Achterhoekers deden mee aan het eerste onderzoek en gaven aan wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de Achterhoek. Met stip scoort de aanpak van leegstaande winkels, kantoren en boerderijen.

 • In gesprek met energiecoach bij Van Sinckel in Vorden

  Wist u dat u met hele simpele energiemaatregelen al snel honderden euro’s per jaar kunt besparen? Op woensdag 15 mei kunt u van 13:30 tot 15:30 uur hierover in gesprek gaan bij Van Sinckel aan de Dorpsstraat 15b in Vorden. Een Achterhoekse energiecoach is dan aanwezig om u te informeren over de mogelijkheden en u op weg te helpen. Ook is de Energiecoöperatie Vorden aanwezig.

 • Uw kind aanmelden voor leerlingenvervoer 2019-2020

  Gaat uw kind naar een school voor speciaal onderwijs? Of kan het vanwege een blijvende handicap niet zelfstandig naar een reguliere school reizen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding leerlingenvervoer.

 • Groep 8 aan de macht

  foto jeugddebatten 2018

  Leerlingen uit groep 8 van de basisscholen in onze gemeente bezoeken in mei het gemeentehuis. Dit doen zij in het teken van ‘Groep 8 aan de macht’. Onder leiding van burgemeester Marianne Besselink grijpen zij de macht tijdens kinderraadsvergaderingen.

 • Tegoedbonnen huishoudelijke hulp aan te vragen

  De gemeente biedt inwoners de mogelijkheid tegoedbonnen voor (extra) huishoudelijke hulp te kopen. Hiermee kunnen zij onder bepaalde voorwaarden tegen een gereduceerd tarief huishoudelijke hulp inkopen. De gemeente betaalt het grootste deel van de kosten (rechtstreeks aan de zorgaanbieder). De aanvrager betaalt een eigen bijdrage van € 6,75 per uur. Lees er alles over op onze pagina 'Tegoedbonnen huishoudelijke hulp'.

 • Perspectiefnota blikt vooruit op begroting in najaar

  B en w hebben de Perspectiefnota vastgesteld, de raad beslist hierover op 29 mei. De Perspectiefnota is een vooruitblik naar de begroting, waar de raad eind dit jaar over beslist. Het doel is een sluitende begroting voor 2020. Op dit moment voorzien we een tekort van iets meer dan 1 ton. We kunnen de diverse kostenstijgingen nog opvangen, maar moeten de komende tijd kritisch kijken naar mogelijkheden om gewenste investeringen te kunnen doen binnen een sluitende begroting.  

 • 10 extra ondergrondse restafvalcontainers erbij in Bronckhorst

  De komende tijd leggen wij in Bronckhorst 10 extra ondergrondse restafvalcontainers aan in verschillende kernen binnen Bronckhorst. In Voor-Drempt komt een nieuw milieuparkje bij het parkeerterrein van het Dorpshuis. Deze vervangt het bestaande milieuparkje aan de Dreef. Dit besloten b en w op 9 april.

Archief