Nieuws

Bent u op zoek naar de bekendmakingen zoals van vergunningen en bestemmingsplannen, kijk dan op onze pagina bekendmakingen.

 • Thema-avond mantelzorg en juridische vragen: de notaris legt uit

  Op 21 maart organiseren wij een themabijeenkomst voor mantelzorgers over juridische vragen. De notaris geeft uitleg. Soms zijn mensen onvoldoende of niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen als gevolg van bijvoorbeeld autisme, verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening of dementie.

 • Elektrisch Rijden Ervaring: 23 maart, 30 maart en 6 april

  Overweegt u het kopen of leasen van een schone elektrische auto, maar durft u nog niet, denkt u dat het te duur is of ziet u andere bezwaren? Meld u dan aan voor de Elektrisch Rijden Ervaring! U kunt op 23 en 30 maart en 6 april een proefrit maken in verschillende nieuwe of gebruikte elektrische auto’s naar keuze. Naast deze mooie mogelijkheid om elektrisch rijden in uw eigen omgeving te ervaren, krijgt u onderweg uitgebreide informatie.

 • Vanaf maart ook 75+ in digitaal proces gezondheidsverklaringen

  Oudere vrouw achter het stuur. Bron: CBR

  Klanten van het CBR waarbij een medische beoordeling nodig is, hebben te maken met langere wachttijden. Het CBR blijft daarom extra artsen werven om de achterstanden in te lopen. Ook behandelt het CBR vanaf maart nieuwe Gezondheidsverklaringen van 75-plussers volledig in het snelle digitale proces. Dit betekent onder andere dat de arts de benodigde keuringsinformatie direct digitaal kan inzien, verwerken en naar het CBR kan terugsturen. Als mensen kiezen voor de digitale route scheelt dat weken.

 • Ook provincie stelt bijdrage beschikbaar voor huurwoningen Zelhem

  Foto van de Rabobank in Zelhem

  In Zelhem is een tekort aan huurwoningen. De gemeente en Pro Wonen zijn bezig met een herinvulling van de locaties voormalige Rabobank (Hummeloseweg 8) en het voormalige postkantoor (Achter De Hoven 18) met in totaal 13 levensloopbestendige huurwoningen. Om de locaties te realiseren, draagt de gemeente 215.000 euro bij. Ook de provincie Gelderland stelt een bedrag beschikbaar voor het project (500.000 euro, via de regeling Steengoed Benutten).

 • Verkiezingen Europees Parlement: Registratie kiezers uit andere lidstaten van de Europese Unie

  Logo europese verkiezingen

  Burgers van andere lidstaten van de Europese Unie die staan ingeschreven in de gemeente Bronckhorst, kunnen zich laten registreren als kiezer voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Als u nog niet staat geregistreerd als kiezer, kunt u dit alsnog doen. U ontvangt hierover een brief met formulier van de gemeente. Het formulier moet uiterlijk dinsdag 9 april 2019, de dag van de kandidaatstelling bij ons binnen zijn. Verzoeken die wij na deze datum ontvangen, gelden pas voor de volgende verkiezing.

 • Wegafsluitingen in verband met snoeiwerkzaamheden

  Vanwege snoeiwerkzaamheden sluiten wij van 18 t/m 29 maart 2019 diverse wegen af.

 • Loop 'ns binnen bij onze gebiedsambtenaren tijdens hun spreekuren

  Hebt u ideeën voor uw woonomgeving, maar weet u niet bij wie u terecht kunt voor hulp om uw idee verder uit te werken? Hebt u iemand nodig om mee te denken over het organiseren van een bijeenkomst/activiteit? Wilt u weten wat er in omliggende dorpen gebeurt als het gaat om uw plannen/initiatieven en hoe u daarvan kunt leren of er wellicht bij aan kunt haken? Onze gebiedsambtenaren zijn u graag van dienst. Zij houden hiervoor onder andere maandelijks een spreekuur.

 • Maatjesteam zamelt BEST-tassen in

  Onlangs ontvingen alle Bronckhorster huishoudens een pakketje met informatie en drie nieuwe BEST-tassen. Ons Maatjesteam zamelt sinds 1 maart 2019 de volle BEST-tassen in. Doet u ook mee met de BEST-tas?

 • Inloopmiddag concept-inspiratiedocumenten beschermde dorpsgezichten

  In 2018 is het Gelders Genootschap in Arnhem in opdracht van de gemeente aan de slag gegaan met het maken van inspiratiedocumenten voor de drie beschermde dorps-/stadsgezichten die we in Bronckhorst hebben, te weten: Hummelo, Laag-Keppel en Bronkhorst. De reden hiervoor is de inventarisatie over de cultuurhistorische waarden van de beschermde gezichten, die we al eerder deden. De inspiratiedocumenten zijn de uitwerking daarvan.

 • Vrijwilligersorganisaties opgelet: vraag compensatie OZB-heffing aan!

  Wij steunen en waarderen de vrijwillige inzet van onze inwoners en stimuleren hen zich met maatschappelijke initiatieven in te blijven zetten voor de Bronckhorster samenleving. Zo biedt de gemeente subsidie aan voor de OZB-heffing voor het eigenaars- en/of gebruikersdeel van hun locatie na ontvangst van de aanslag gemeentelijke belastingen. Deze ligt eind februari in de bus. Om voor de compensatie OZB-heffing 2019 in aanmerking te komen, kunnen verenigingen via www.bronckhorst.nl/ozb een aanvraag tot compensatie indienen (voeg het aanslagformulier digitaal bij). Daar vindt u ook de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen. Bij toekenning compenseren we het volledige OZB-bedrag voor het eigenaars- en/of gebruikersdeel.

 • Wandel naar je werk dag 4 april - Bedrijven en werknemers doe mee!

  Op 4 april is het Wandel naar je Werk-dag. Heel Nederland wordt opgeroepen die dag (een deel van) de route naar het werk te lopen. En zo hun werkdag met meer energie te beginnen. Bronckhorst is wandelgemeente van het jaar. Het is hier prachtig wandelen en wandelen is gezond. Daarom promoot de gemeente de actie. Veel medewerkers van de gemeente lopen mee.

 • Mantelzorger? Kom in gesprek met andere mantelzorgers uit de buurt tijdens mantelzorgcafé

  Op 27 maart is er een bijeenkomst van het Mantelzorgcafé. Mantelzorgers kunnen elkaar ontmoeten in de Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41 in Zelhem van 14.00 tot 15.30 uur. Iedereen die intensief of langdurig zorgt voor iemand, een ouder, een kind, partner of iemand anders uit de omgeving, is mantelzorger. Soms komen mantelzorgers voor uitdagingen te staan en kan het emotioneel zwaar worden. Praten daarover kan helpen om de zorg vol te houden. Andere mantelzorgers begrijpen u maar al te goed.

 • Betalingsachterstanden? ‘Vroeg Eropaf’ kan u helpen!

  Heeft u moeite om rond te komen? Bent u bang om in de schulden te raken en wilt u dat voorkomen? Of heeft u misschien al te maken met aanmaningen van schuldeisers? Vraag om hulp voordat de situatie uit de hand loopt. De gemeente geeft gratis advies en hulp met het project ‘Vroeg Eropaf’.

 • Steungezinnen gezocht

  Voor het vrijwilligersproject Inhuis Steungezinnen zoekt Yunio in samenwerking met de gemeente steungezinnen in de Achterhoek. Deze steungezinnen zijn er om kinderen uit overbelaste gezinnen een fijne plek en aandacht te geven. Al met een klein beetje tijd help je zo een gezin weer verder! Kleine moeite, groot plezier! 

 • Permanente verkeersmaatregelen op Wildenborchseweg, Vorden

  Om de snelheid te verminderen en daarmee de (fiets)veiligheid op de Wildenborchseweg in Vorden te vergroten, besloten b en w vorige week om op de weg naast de bestaande verhoogde kruispunten onder meer 3 chicanes en 4 plateaus aan te leggen.

 • De raad vergadert op 28 maart 2019

  De gemeenteraad in vergadering

  Op 28 maart 2019 vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

 • Koninklijke onderscheiding voor de heer Hobelman

  Op vrijdag 15 maart 2019 reikte burgemeester Marianne Besselink tijdens de feestelijke jaarlijkse korpsavond van brandweerpost Zelhem een Koninklijke onderscheiding (lid in de Orde van Oranje Nassau) uit aan dhr. Han Hobelman. Hij ontving deze voor zijn 30 jaar lidmaatschap bij en enorme inzet voor de vrijwillige brandweer in Zelhem. Een welverdiende onderscheiding!

 • Paul Bunkers uit Vorden koninklijk onderscheiden

  Uit handen van burgemeester Marianne Besselink kreeg Paul Bunkers uit Vorden gisteren een welverdiende koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje-Nassau). Dit gebeurde tijdens een feestelijk moment in de ledenvergadering van de Harmonie Vorden in het Kulturhus in Vorden.

 • Impuls voor Industriepark Zelhem

  Industrieterrein Zelhem

  Bedrijventerrein Industriepark Zelhem is toe aan een herstructurering. De gemeente gaat samen met de bedrijven en eigenaren van bedrijfspanden aan de slag om het bedrijventerrein structureel te vernieuwen tot een eigentijdse en dynamische werklocatie.

 • Bijdrage voor mooie sociale ideeën ‘Ieders Museum’ en 'Kunstuurtje aan Huis’

  Foto van uitreiking cheque sociaal idee Museum Smedekinck

  Stichting Museum Smedekinck Zelhem en Stichting De Gruitpoort in Doetinchem ontvingen subsidie voor mooie sociale ideeën. Wethouder Evert Blaauw (cultuur en vrijwilligersbeleid) reikte de innovatiecheques op 4 maart 2019 uit.

 • Vrachtwagenverbod op Vincent van Goghstraat in Zelhem

  Wij stellen een vrachtwagenverbod in op de Vincent van Goghstraat in Zelhem. Het vrachtverkeer gebruikt de Vincent van Goghstraat en de Hanenhoek vaak als doorgaande route van Halle naar Ruurlo. Bewoners van de straat hebben ons gevraagd een verbod voor vrachtwagens in te stellen. Het verbod moet bijdragen aan de verkeersveiligheid in de straat en schade aan de stoep voorkomen. Dit besluit ligt zes weken ter inzage voor bezwaar en beroep. Zie hiervoor www.overuwbuurt.overheid.nl. Bezwaar schort de werking van dit verkeersbesluit niet op. Daarom plaatsen wij de verbodsborden zo snel mogelijk

 • Kerststukken op graven

  Hebt u kerststukken of kerstversierselen geplaatst op het graf van een dierbare, dan vragen wij u vriendelijk deze vóór 29 maart 2019 te verwijderen. Hiermee willen we voorkomen dat verwelkte, verwaarloosde of seizoensgebonden grafversierselen de begraafplaatsen ontsieren. Na 29 maart verwijdert de begraafplaatsbeheerder ze, zonder dat u aanspraak kunt maken op vergoeding. Hebt u vragen, neem dan contact op met de begraafplaatsbeheerder van de gemeente via tel. (0575) 75 02 50.

 • Inwonerpanel Achterhoek Spreekt van start

  Hebt u het al gehoord? Het nieuwe inwonerpanel voor de Achterhoek is gestart onder de naam Achterhoek Spreekt. Inwoners en ondernemers in de Achterhoek kunnen twee keer per jaar meedoen aan een onderzoek en zo laten weten wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van onze regio. Voor meer informatie zie www.achterhoekspreekt.nl. U kunt zich hier ook aanmelden! Als u liever via schriftelijke vragenlijsten meedoet, dan kunt u uw adres doorgeven via tel. (0575) 76 02 27.

 • Betalingsachterstanden? ‘Vroeg Eropaf’ kan u helpen!

  Logo Vroeg Eropaf

  Heeft u moeite om rond te komen? Bent u bang om in de schulden te raken en wilt u dat voorkomen? Of heeft u misschien al te maken met aanmaningen van schuldeisers? Vraag om hulp voordat de situatie uit de hand loopt. De gemeente geeft gratis advies en hulp met het project ‘Vroeg Eropaf’.

 • Veilig thuis wonen met slimme sensoren

  Binnenkort start het project ‘Leefsamen Bronckhorst’. Het is bedoeld om de veiligheid van ouderen te verbeteren. Ruim 100 huishoudens met kwetsbare ouderen worden voorzien van inbraakalarm, paniekknop, inactiviteitsmelders en rookmelders. Deze ‘slimme sensoren’ alarmeren buren, familie en mantelzorgers bij een noodgeval.

 • Let op: mail van Gemeente Melding is Phishing mail

  Een aantal inwoners heeft een mail met als afzender 'Gemeente Melding' ontvangen. Dit is GEEN mail van onze gemeente. In de mail wordt gewaarschuwd voor het risico van inbraak en er wordt een inbraakchecker aangeboden. Klik daar niet op!

 • Wegafsluitingen in verband met snoeiwerkzaamheden

  Bomen zijn belangrijk, voor onze inwoners en als onderdeel van ons Bronckhorster landschap. Onze bomen willen we goed verzorgen. Op dit moment hebben de bomen in ons buitengebied een snoeiachterstand. Daarom gaan we de komende periode aan de slag om deze achterstanden op te lossen.

Archief