Nieuws

Bent u op zoek naar de bekendmakingen zoals van vergunningen en bestemmingsplannen, kijk dan op onze pagina bekendmakingen.

 • Monumentenprijs 2019 gemeente Bronckhorst

  In 2019 gaan wij voor het eerst de monumentenprijs Bronckhorst uitreiken. Met de prijs spreken wij onze waardering uit over de wijze waarop een eigenaar van een monument met het onderhoud of de restauratie van het pand of object is omgegaan. De prijs bestaat uit € 250,- en een kunstobject.

 • Wegafsluiting in verband met kappen van bomen

  Vanwege het kappen van bomen is op 18 juli 2019 Lindeseweg, vanaf N316 t/m kruispunt Veldslagweg (Vorden) afgesloten. De hulpdiensten en Arriva kunnen wel gebruik maken van genoemde wegen. Ook blijven aanwonenden bereikbaar. Er kunnen omstandigheden zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen, zoals weersomstandigheden. Uiteraard proberen wij de overlast te beperken.

 • Melding doen?

  Wit u een melding doen over overlast in uw woon- of leefomgeving. Denk aan bijvoorbeeld losliggende stoeptegels, vervuiling, geluidsoverlast, zwerfvuil, plaagdierenoverlast in de openbare ruimte of andere ongemakken en ergernissen. Wist u dat dat op verschillende manieren kan? U kunt een melding doen via Whatsapp, tel. 06 82 65 43 45, via www.bronckhorst.nl/meldingdoen of door ons te bellen, tel. (0575) 75 02 50.

 • Samen houden we stoep en pad begaanbaar

  In deze tijd van het jaar zijn we veel buiten. De tuin groeit en bloeit, we hebben bloembakken buiten en zitjes. Soms op de stoep, want dat ziet er gezellig en uitnodigend uit. Plantenbakken, bankjes, overhangende struiken. Voor iemand in een rolstoel of met een rollator of kinderwagen kunnen dit hindernissen zijn. En dat geldt zeker ook voor mensen die blind of slechtziend zijn. Grenst er een trottoir of openbaar pad aan uw tuin? Kijkt u eens kritisch of uw struiken of hagen de doorgang niet blokkeren. Snoei deze tijdig zodat de stoep vrij blijft.

 • Aanvragen en afhalen reisdocumenten op 26 juli niet mogelijk

  Vanwege onderhoud aan het systeem is het aanvragen of ophalen van een paspoort of ID kaart op 26 juli niet mogelijk. Als u een spoedaanvraag doet op 24 juli ná 14.00 uur of op 25 juli, dan kunt u uw reisdocument op maandag 29 juli 2019 ná 10.00 uur ophalen.

 • Subsidieregeling beëindiging varkenshouderijlocaties

  De rijksoverheid heeft 120 miljoen euro beschikbaar gesteld om in veedichte gebieden (waaronder de Achterhoek) de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De subsidieregeling ‘Saneringsregeling varkenshouderij’ biedt varkenshouders de kans om het bedrijf te beëindigen. Dit moet leiden tot een wezenlijke vermindering van de geuroverlast van varkensbedrijven.

 • Bent u mantelzorger? Zet 8 november vast in uw agenda!

  Dan organiseren we weer de speciale verwendag voor mantelzorgers! Binnenkort volgt meer informatie op deze gemeentepagina’s.

 • Bestrijding eikenprocessierups Bronckhorst

  De explosieve groei van het aantal nesten van de eikenprocessierups is landelijk volop in het nieuws. Bijna overal kampt men met een capaciteitstekort om de nesten te bestrijden, zo ook gemeente Bronckhorst.

 • Koninklijke onderscheiding voor de heer Folmer

  Uit handen van burgemeester Marianne Besselink ontving de heer Toon Folmer uit Laag-Keppel op 7 juli een koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) in zijn tuin, tijdens de jaarlijkse openluchtdienst van de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel.

 • Doet u mee aan het tweede onderzoek over de afvalinzameling?

  Hoe minder afval (grondstoffen) we gezamenlijk gebruiken en weggooien, hoe beter het is voor het milieu en uiteindelijk de kosten. Ons inzamelsysteem is hier ook op ingericht. Er is nog steeds veel restafval dat ingezameld en verwerkt moet worden. Dat kost geld en dat betaalt u via de jaarlijkse afvalstoffenheffing. De opbrengst van de afvalstoffenheffing dekt al een aantal jaren de kosten voor de inzameling en verwerking niet. Dit heeft verschillende redenen. Helaas ontkomen wij er daarom niet aan om de jaarlijkse afvalstoffenheffing te laten stijgen en wij realiseren ons dat dat een zure appel is.

 • De raad vergadert op 18 juli 2019

  Foto van de raad in vergadering

  De gemeenteraad vergadert op 18 juli 2019 vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering. 

 • Zomercursussen voor mantelzorgers

  Mantelzorgers uit Bronckhorst kunnen in de zomermaanden gratis deelnemen aan verschillende cursussen die gegeven worden door GGNet in Doetinchem. Bekijk het aanbod van cursussen. Op de pagina 'ondersteuning voor mantelzorgers' leest u wat we verder doen voor mantelzorgers.

 • Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

  Bronckhorst heeft samen met de gemeenten in de regio Arnhem en Achterhoek voor vier jaar een nieuwe aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld: ‘Samen Veilig’. Het doel is om huiselijk geweld en kindermishandeling verder terug te dringen, omdat geweld nergens thuis hoort. De aanpak is opgesteld met medewerking van slachtoffers en plegers en professionals in onderwijs, zorg en welzijn. Elke gemeente stelt vanuit de aanpak ‘Samen Veilig’ een lokaal plan op om huiselijk geweld aan te pakken.

 • Ik ben bang dat mijn kind met een loverboy omgaat, wat nu?

  Iedere dag leggen jongeren contact via internet. Facebook, Instagram, webcams, het is razend populair. Lekker anoniem van alles uitwisselen en misschien wel tot een afspraak komen. Jammer genoeg zijn er ook jongens die doen alsof ze verliefd zijn, maar verkeerde bedoelingen hebben. Bijvoorbeeld loverboys.

 • Lagere inkomsten uit gemeentefonds voor Bronckhorst

  De meicirculaire 2019 laat voor dit jaar en de komende jaren een lagere uitkering van het rijk zien, oplopend tot ruim € 825.000 minder in 2023. Bronckhorst ontvangt dus minder geld uit het gemeentefonds.

 • Duurzaam plan voor Landgoederenzone Baakse Beek

  De gemeente kijkt samen met Waterschap Rijn en IJssel en de provincie Gelderland met de landgoedeigenaren hoe zij in de Landgoederenzone Baakse Beek in kunnen spelen op klimaatverandering. Om het gebied voor de langere termijn duurzaam en rendabel te houden is een gezamenlijke aanpak nodig. Een aanpak met aandacht voor erfgoed, natuur, landbouw en toerisme. Bestuurders ondertekenden hiervoor vorige week een intentieverklaring op het landgoed van één van de voorlopers, het Vordense landgoed ’t Medler.

 • Akkoord voor uitwerken plannen meer verpleeghuisplaatsen Zonnekamp en bouw huurwoningen op Piersonstraat, Zelhem

  Vorige week stemden b en w in met het uitwerken van een plan voor 32 verpleeghuisplaatsen op het terrein van De Zonnekamp in Zelhem in de plaats van de geplande levensloopgeschikte huurwoningen van ProWonen. ProWonen wil deze huurwoningen nu realiseren op een andere locatie in het dorp. De wooncorporatie heeft hiervoor het terrein aan de Piersonstraat 4 en 6 aangekocht. Deze locatie sluit aan op de locatie Rabobank/Postkantoor, waar ProWonen 10 seniorenwoningen en 3 gezinswoningen bouwt.

 • Update bestrijding eikenprocessierups

  In opdracht van de gemeente zijn verschillende bestrijdingsbedrijven met man en macht bezig nesten van de eikenprocessierups te verwijderen. Net zoals in heel Nederland zijn ook in Bronckhorst heel veel meldingen binnen gekomen. De meeste meldingen zijn van bomen binnen de bebouwde kom. Buiten de kom zijn op veel locaties bomen preventief behandeld en daar zijn veel minder meldingen van. Deze behandelwijze is echter niet geschikt voor gebieden waar veel mensen komen (kleverig).

 • Vervolg bijeenkomst pleegouders

  Op 26 juni organiseerden we samen met het Platform Pleeggezinnen Achterhoek een ontmoeting tussen pleegouders in Bronckhorst. Pleegouders met verschillende achtergronden en gezinssituaties maar allemaal met een passie voor pleegzorg. Wethouder Evert Blaauw: ‘Deze ouders vervullen een belangrijke rol binnen de jeugdhulp. Dat waarderen wij enorm.’

 • Eerlijk over je ID. Daar kom je verder mee.

  Een ID lenen, uitlenen of vervalsen lijkt onschuldig. Maar wist jij dat je 2 jaar je paspoort kwijt kunt raken en je dan dus niet buiten Europa kunt reizen? Of dat je een geldboete kunt krijgen?

 • In gesprek met een energiecoach bij Van Sinckel in Vorden

  Wist u dat u met hele simpele energiemaatregelen al snel honderden euro’s per jaar kunt besparen? Op 17 juli 2019 kunt u van 13.30 tot 15.30 uur hierover in gesprek gaan bij Van Sinckel aan de Dorpsstraat 15b in Vorden. Een Achterhoekse energiecoach is dan aanwezig om u te informeren over de mogelijkheden en u op weg te helpen. Ook is de Energiecoöperatie Vorden aanwezig.

 • Bereikbaarheid gebiedsambtenaren in de zomerperiode

  In mei en juni 2019 waren onze gebiedsambtenaren on tour in Bronckhorst. Ze hebben veel inwoners gesproken over allerhande onderwerpen die bij u leven. Mooi! In juli en augustus zijn er geen spreekuren op locatie in Steenderen, Halle, Hummelo, Hengelo en Zelhem. Wel is er op 10 juli van 13.30-15.30 uur spreekuur in Van Sinckel met onze gebiedsambtenaren voor Vorden e.o. Buiten de spreekuren kunt u ook contact opnemen met onze gebiedsambtenaren. U vindt de gegevens op de pagina over gebiedsambtenaren.

 • Let op! Bestemmingsplannen met diverse aanpassingen vanaf 4 juli ter inzage

  Vanwege de naderende zomervakantie melden wij nu alvast dat vanaf 4 juli tot en met 14 augustus 2019 twee veegplannen ter inzage komen. In een veegplan worden meerdere aanpassingen in een bestemmingsplan gelijktijdig beoordeeld en aan de raad voorgelegd. Dit bespaart zowel de indiener als de gemeente tijd en geld.

 • Irene van Leeuwen uit Hummelo exposeert in gemeentehuis

  Schilderes Irene van Leeuwen uit Hummelo exposeert van juli t/m september 2019 met haar expositie ‘Onderweg’ in het gemeentehuis. Inwoners en bezoekers zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

 • Bestrijding Reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop

  De Reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop zijn ‘exoten’ die we bestrijden. Beide planten kunnen we niet in één keer bestrijden maar moeten we jaarlijks aanpakken. Daar hebben we uw hulp bij nodig! Helpt u mee?

Archief