Nieuws

Bent u op zoek naar de bekendmakingen zoals van vergunningen en bestemmingsplannen, kijk dan op onze pagina bekendmakingen.

 • Vogels en bloemen in de strijd tegen eikenprocessierups

  We maken ons op voor de bestrijding van de eikenprocessierups dit jaar. Daarom roepen we buurten, buurtschappen en organisaties op om nu vast in actie te komen en uw buurt ‘eikenprocessierups-onvriendelijk’ te maken. Dat kan door het plaatsen van mezennestkastjes en het inzaaien van geschikte bloemenmengsels. Die stelt de gemeente onder voorwaarden gratis beschikbaar.‘

 • Loop 'ns binnen bij onze gebiedsambtenaren tijdens hun spreekuren

  Hebt u ideeën voor uw woonomgeving, maar weet u niet bij wie u terecht kunt voor hulp om uw idee verder uit te werken? Hebt u iemand nodig om mee te denken over het organiseren van een bijeenkomst/activiteit? Wilt u weten wat er in omliggende dorpen gebeurt als het gaat om uw plannen/initiatieven en hoe u daarvan kunt leren of er wellicht bij aan kunt haken? Onze gebiedsambtenaren zijn u graag van dienst. Zij houden hiervoor onder andere maandelijks een spreekuur.

 • Organisatoren van activiteiten voor 75 jaar vrijheid bijeen

  Het is 2020, het jaar waarin wij herdenken en vieren dat we 75 jaar in vrijheid leven. In Bronckhorst zijn verschillende organisaties die bijzondere activiteiten organiseren om met elkaar te herdenken en te vieren. Op 27 januari kwamen zij samen op het gemeentehuis om met elkaar van gedachten te wisselen over de activiteiten en een provinciale subsidie voor hun activiteiten in ontvangst te nemen.

 • Ontwikkelingen in afvalinzameling leiden tot nieuwe zoektocht naar kostendekkend afvalsysteem

  Per 1 januari is een nieuw systeem voor afvalinzameling ingevoerd. Afgelopen december kon u kiezen uit een keuzemenu. Gebleken is dat u massaal koos om zelf uw restafval weg te brengen. Een mooie keuze die past bij ons duurzaamheidsbeleid omdat dit vaak leidt tot nog betere afvalscheiding en verdere vermindering van restafval. Het is echter wel een keuze die flink afwijkt van de verwachting die we hadden na twee onderzoeken onder ons inwonerpanel en ervaringscijfers van vergelijkbare gemeenten.

 • Buddy’s gezocht! Helpt u een nieuwkomer op weg in Bronckhorst?

  Stichting Buddy to buddy helpt vluchtelingen uit een isolement te komen door ze te koppelen aan lokale inwoners. De van oorsprong Zutphense stichting gaat met steun van de gemeente Bronckhorst in 2020 ook in onze gemeente van start. Daarom zijn we op zoek naar nieuwkomers en Nederlanders die buddy willen worden.

 • Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

  Bent u inwoner en van plan een bedrijf te starten, maar u weet niet waar u moet beginnen? Heeft u advies nodig bij de lopende gang van zaken in uw onderneming, omdat het even wat minder gaat? Dan kunt u bij ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) terecht. Deze organisatie voert voor de meeste gemeenten in de Achterhoek, waaronder Bronckhorst, regelingen voor ondernemers uit. Daarnaast biedt ROZ advies, coaching en trainingen voor starters en ondernemers. Zo kunt u bijvoorbeeld ondersteuning krijgen van (oud)ondernemers op het gebied van marketing, financiën of netwerken om uw bedrijf verder te helpen.

 • Asbest verwijderen in noordelijk buitengebied?

  Maak gebruik van de Asbesttrein! Eind vorig jaar heeft de Eerst Kamer tegen het voorgenomen verbod op asbestdaken van 2024 gestemd. Het wordt dus niet verplicht om uw asbestdak te saneren, maar het is nog steeds zeer verstandig om dit wel te gaan doen. In Bronckhorst kan dat met de zogenoemde Asbesttrein.

 • Heeft u als mantelzorger ondersteuning nodig?

  Kom naar een mantelzorgactiviteit in februari. Ook in 2020 hebben we in Bronckhorst volop aandacht voor mantelzorgers. Iedereen die intensief of langdurig zorgt voor iemand, een ouder, een kind, partner of iemand anders uit de omgeving, is mantelzorger. De gemeente zet zich in om mantelzorgers zoveel mogelijk te ondersteunen.

 • Benoeming gemeenteraadslid

  De heer J.T. (Hans) Puijk uit Vorden is op 6 januari 2020 benoemd tot lid van de raad van de gemeente Bronckhorst. De heer Puijk vult de vacature in die is ontstaan doordat mw. A.E.M. (Annemarie) van der Houwen (VVD) stopte nam als gemeenteraadslid. In de raadsvergadering van 20 februari besluit de raad over de toelating van de heer Puijk.

 • Wegafsluiting in verband met snoeiwerkzaamheden

  Vanwege snoeiwerkzaamheden sluiten wij van 27 t/m 31 januari de volgende wegen af:

  • Zelhem, Klaverdijk Wolfersveenweg tussen Ruurloseweg/Stellingweg
  • Zelhem, Klaverdijk tussen Ruurloseweg/Wolfersveenweg
  • Vorden, Schuttestraat tussen Onsteinseweg/Kapellebultweg
 • Gemeente deelt gratis energiepakketten uit op energiefestivals

  In 2020 helpen we Bronckhorster huishoudens met het verlagen van hun energierekening. De gemeente deelt gratis energiepakketten uit aan inwoners op lokale ‘Op Morgen’ energiefestivals, die de gemeente organiseert in diverse dorpskernen. De energiefestivals richten zich op energie besparen thuis.

 • Staat u ook even stil bij het lichtmonument?

  Een deel van het lichtmonument Levenslicht dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei liet ontwerpen ter herinnering aan de Holocaust, is binnenkort ook even op verschillende plekken in Bronckhorst te zien. Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Rotterdammer Daan Roosegaarde ontwierp speciaal voor deze gelegenheid een lichtmonument bestaande uit 104.000 lichtgevende stenen.

 • 2019 in een notendop - Burgerjaarverslag

  In 2019 gebeurde weer veel in Bronckhorst. Een greep: samen met u stippelden we de route naar een energieneutraal Bronckhorst in 2030 uit, we overlegden over nieuw woonbeleid en over een nieuw systeem voor afvalinzameling, de herinrichting van de openbare ruimte in Drempt etc. Om de contacten met ondernemers te verstevigen, kwamen er accountmanagers. We organiseerden verschillende activiteiten met de Bronckhorster jeugd in de hoofdrol. In Vorden onderzoeken we de mogelijkheden voor een nieuwe school voor voortgezet onderwijs. In het burgerjaarverslag blikken we terug op het afgelopen jaar, zie bijlage.

 • Maquette Levende tuin in hal gemeentehuis Steen eruit, groen erin

  We kunnen er niet omheen, ons klimaat verandert: hogere temperaturen, heftigere regenbuien en kans op droge zomers. Daarom is het belangrijk om ook zelf maatregelen te treffen in en om ons huis. Maar hoe doet u dat nou? Ter inspiratie staat er tot en met 14 februari 2020 de maquette ‘Levende tuin’ in de hal van ons gemeentehuis. In deze maquette ziet u hoe een levende tuin eruit ziet en hoe deze bij kan dragen aan een prettig leefklimaat. Voor uzelf, uw omgeving en voor de planten en dieren in uw tuin.

 • Politiek ver van uw bed? Wij nodigen u uit als speciale gast van de raad!

  Weet u wat een raadslid doet? En waar de gemeenteraad besluiten over neemt? Als inwoner van Bronckhorst heeft u best vaak direct of indirect te maken met besluiten die de gemeenteraad neemt zonder dat u zich dat misschien direct realiseert. Denk aan subsidies voor (sport)verenigingen, onderhoud van wegen en bermen, een speeltuin in uw dorp, ondersteuningsmogelijkheden omdat u ouder en minder mobiel wordt, etc.

 • Vraag toestemming voor paasvuren op tijd aan!

  Wilt u een paasvuur ontsteken? Vraag dan vóór 1 februari 2020 een ontheffing bij ons aan. Aanvragen die u na deze datum indient, kunnen wij – in verband met de bezwaar- en beroepstermijn – niet in behandeling nemen. Op www.bronckhorst.nl/paasvuur kunt u de ontheffing aanvragen.

 • Wegafsluiting in verband met snoeiwerkzaamheden

  Vanwege snoeiwerkzaamheden sluiten wij van 20 t/m 24 januari de volgende wegen af in Kranenburg:

  • Hamsveldsezijweg, tussen Kostedeweg/Hamsveldseweg
  • Bekmansdijk, tussen Kostedeweg/Bergkappeweg
 • Afvalkalender 2020 staat klaar

  Ook in 2020 vindt u de ophaaldata van afval aan huis weer op de afvalkalender van Circulus-Berkel. De afvalkalender staat op www.circulus-berkel.nl/afvalkalender. Vul eerst uw postcode en huisnummer in. De kalender geeft dan de ophaaldata voor uw eigen adres. Let op: voor restafval staat alleen de ophaaldatum van januari in de kalender. Houdt u de grijze container? Eind januari staat er in de afvalkalender wat de data voor de rest van het jaar zijn om uw container aan te melden voor een lediging. Heeft u een smartphone? Dan kunt u de Afvalvrij-app downloaden. U kunt desgewenst een melding ontvangen op de dag voorafgaand aan de ophaaldag.

 • Raad vergadert op 7 november over begroting 2020

  Foto van de raad in vergadering

  Op 7 november 2019 vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis over de begroting 2020. De openbare vergadering begint om 17.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

Archief