Regelgeving en beleid

Icon

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders stellen regelingen vast. Een voorbeeld is de Algemene plaatselijke verordening. Deze bevat een groot aantal bepalingen, over wat wel en niet mag met betrekking tot de openbare orde (verkeer, evenementen, geluidhinder etc.), milieu en natuurschoon.

Alle gemeentes, waterschappen en provincies zijn wettelijk verplicht om al hun regelgeving op overheid.nl te publiceren. Onderstaand vindt u directe links naar de actuele regelingen van Bronckhorst op overheid.nl.

Daarnaast is er beleid dat geen wet- of regelgeving bevat en daarom niet op overheid.nl staat. Deze beleidsstukken vindt u ook via onderstaande links. U wordt dan niet naar overheid.nl geleid, maar er opent zich een pdf-bestand.

Wilt u zoeken in regelingen van rijk, provincie, waterschappen en/of andere overheden dan kunt u terecht op www.overheid.nl.